Giáo Án Sinh Học 6:Giáo Án Cả Năm

giáo án điện tử Sinh học Sinh học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
rcs00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-23 21:48:42
Loại file
doc
Dung lượng
1.51 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 1 Ngày soạn: ……….. Tiết 1 Ngày dạy:…….. MỞ ĐẦU SINH HỌC BÀI 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG I/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nêu được ví dụ phân biệt vật sống và vật không sống. - Nêu được những đặc điểm

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

                                                                       

Tuần 1 Ngày soạn: ………..
Tiết 1 Ngày dạy:…….. 
MỞ ĐẦU SINH HỌC
BÀI 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG
I/ MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nêu được ví dụ phân biệt vật sống và vật không sống.
- Nêu được những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống
- Biết cách lập bảng so sánh đặc điểm của các đối tượng để xếp loại và rút ra nhận xét.
2. Kĩ năng:
- Biết cách thiết lập bảng so sánh đặc điểm của các đối tượng để xếp loại chúng và rút ra nhận xét.
- Rèn kỹ năng tìm hiểu đời sống của sinh vật
3. Thái độ:
- Học tập nghiêm túc, yêu thích môn học, yêu thiên nhiên bảo vệ môi trường.
II/ CHUẨN BỊ
 1.Chuẩn bị của giáo viên:
 - Tranh vẽ thể hiện một vài nhóm sinh vật, sử dụng hình vẽ H 2.1 tr.8 SGK.
-  Bảng phụ phần 2.
2.Chuẩn bị của học sinh:
- Soạn trước bài ở nhà, sưu tầm 1 số tranh ảnh liên quan.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số học sinh
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG
 Giới thiệu bài:  Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với các loại đồ vật, cây cối, con vật khác nhau. Đó là thế giới vật chất quanh ta, chúng bao gồm các vật không sống và các vật sống (hay sinh vật): Bài học hôm nay ta sẽ nghiên cứu vấn đề này.
 Phát triển bài:
Hoạt động 1:  Nhận dạng vật sống và vật không sống .   
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
- GV cho HS kể tên một số cây, con, đồ vật ở xung quanh rồi chọn một cây, con, đồ vật đại diện để quan sát.
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm -> trả lời CH:
1. Con gà, cây đậu cần điều kiện gì để sống?
2. Hòn đá có cần những điều kiện giống như con gà và cây đậu để tồn tại không?
3. Sau một thời gian chăm sóc, đối tượng nào tăng kích thước và đối tượng nào không tăng kích thước?
- GV chữa bài bằng cách gọi trả lời.
- GV cho HS tìm thêm một số ví dụ về vật sống và vật không sống.
- GV yêu cầu HS rút ra kết luận.
 
- GV tổng kết – rút ra kiến thức.
- HS tìm những sinh vật gần với đời sống như: cây nhãn, cây vải, cây đậu…, con gà, con lợn…, cái bàn, ghế.
1. Cần các chất cần thiết để sống: nước uống, thức ăn, thải chất thải…
2. Không cần.
 
3. HS thảo luận -> trả lời đạt yêu cầu: thấy được con gà và cây đậu được chăm sóc lớn lên, còn Hòn đá không thay đổi.
 
- Đại diện nhóm trình bày ý kiến của nhóm  nhóm khác bổ sung  chọn ý kiến đúng.
- HS nêu 1 vài ví dụ khác.
- HS nghe và ghi bài.
 
* Kết luận:
- Vật sống: Lấy thức ăn, nước uống, lớn lên, sinh sản.
- Vật không sống: không lấy thức ăn, không lớn lên.
Giáo án Sinh học 6  1
 


                                                                       

Hoạt động 2: Đặc điểm của cơ thể sống . 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
- GV treo bảng phụ trang 6 lên bảng  GV hướng dẫn điền bảng.
   Lưu ý: trước khi điền vào 2 cột “Lấy chất cần thiết” và “Loại bỏ các chất thải”, GV cho HS xác định các chất cần thiết và các chất thải.
- GV yêu cầu HS hoạt động độc lập  hoàn thành bảng phụ.
- GV chữa bài bằng cách gọi HS trả lời  GV nhận xét.
- GV yêu cầu HS phân tích tiếp các ví dụ khác.
- GV hỏi: Qua bảng so sánh, hãy cho biết đặc điểm của cơ thể sống?
- GV nhận xét - kết luận.
- HS quan sát bảng phụ, lắng nghe GV hướng dẫn.
- HS xác định các chất cần thiết, các chất thải
- HS hoàn thành bảng tr.6 SGK.
- HS ghi kết quả của mình vào bảng của GV  HS khác theo dõi, nhận xét  bổ sung.
 
- HS ghi tiếp các ví dụ khác vào bảng.
- HS rút ra kết luận: Có sự trao đổi chất, lớn lên, sinh sản.
 
- HS nghe – ghi bài.
 
* Kết luận:
Đặc điểm của cơ
thể sống là:
- Trao đổi chất với
môi trường (lấy các
chất cần thiết và lọai
bỏ các chất thải ra
ngoài).
- Lớn lên và sinh sản.
BẢNG BÀI TẬP
Ví dụ
Lớn lên
Sinh sản
Di chuyển
Lấy các chất cần thiết
Loại bỏ các chất thải
Xếp loại
Vật sống
Vật không sống
Hòn đá
-
-
-
-
-
 
+
Con gà
+
+
+
+
+
+
-
Cây đậu
+
+
-
+
+
+
-
Cái bàn
-
-
-
-
-
-
+
4. Củng cố đánh giá:
Sử dụng câu hỏi cuối bài.
1. Giữa vật sống và vật không sống có những đặc điểm gì khác nhau?
 - Vật sống: Lấy thức ăn, nước uống, lớn lên, sinh sản.
- Vật không sống: không lấy thức ăn, không lớn lên.
2. Đánh dấu vào       cho ý trả lời đúng.
5. Dặn dò:
- Học bài - Xem trước bài mới.
-         Kẻ bảng phần 1a vào vở bài tập.
 
Giáo án Sinh học 6  1
 


                                                                       

Tuần 1 Ngày soạn: ………..
Tiết 2 Ngày dạy:……..
 
BÀI 2: NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
 
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nêu được một số ví dụ để thấy sự đa dạng của sinh vật cùng với các mặt lợi, hại của chúng.
-  Biết được 4 nhóm sinh vật chính: động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm.
-  Hiểu được nhiệm vụ của sinh học và thực vật học.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích.
3. Thái độ:
-  Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, yêu thích môn học.
II/ CHUẨN BỊ:
 1.Chuẩn bị của giáo viên:
      - Tranh to về quang cảnh tự nhiên có một số động vật và thực vật khác nhau. Tranh vẽ đại diện 4 nhóm sinh vật chính (H 2.1 SGK)
2.Chuẩn bị của học sinh:
- Soạn bài trước ở nhà; kẻ bảng phần 1a vào vở bài tập.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
 - Giữa vật sống và vật không sống có những đặc điểm gì khác nhau?
- Đặc điểm chung của cơ thể sống là gì? 
3. Bài mới : NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC
 Giới thiệu bài:  Sinh học là khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật trong tự nhiên. Có nhiều loại sinh vật khác nhau: Động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm… bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu về nhiệm vụ của sinh học.
 Phát triển bài:
Hoạt động 1: Sinh vật trong tự nhiên.   
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
- GV yêu cầu HS làm BT mục tr.7 SGK.
- Qua bảng thống kê, em có nhận xét gì về thế giới sinh vật? (Gợi ý: Nhận xét về nơi sống, kích thước? Vai trò đối với con người ?...)
- Sự phong phú về môi trường sống, kích thước, khả năng di chuyển của sinh vật nói lên điều gì?
 
- Hãy quan sát lại bảng thống kê có thể chia thế giới sinh vật thành mấy nhóm?
- HS có thể khó xếp nấm vào nhóm nào, GV cho HS nghiên cứu thông tin
 
 
- HS hoàn thành bảng thống kê tr.7 SGK (ghi tiếp một số cây, con khác).
- Nhận xét theo cột dọc, và HS khác  bổ sung phần nhận xét.
 
 
- Trao đổi trong nhóm để rút ra kết luận: Thế giới sinh vật đa dạng (Thể hiện ở các mặt trên).
- HS xếp loại riêng những ví dụ thuộc động vật hay thực vật.
 
- HS nghiên cứu độc lập nội dung trong thông tin.
a/Sự đa dạng của thế giới sinh vật:
   Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng, và phong phú.
 
 
 
 
 
 
 
b. Các nhóm sinh vật trong tự nhiên :
chia thành 4 nhóm.
+ Vi khuẩn
+ Nấm
Giáo án Sinh học 6  1
 


                                                                       

Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
 tr.8 SGK kết hợp với quan sát hình 2.1 (tr.8 SGK).
- GV hỏi:
1. Thông tin đó cho em biết điều gì ?
 
2. Khi phân chia sinh vật thành 4 nhóm, người ta dựa vào những đặc điểm nào?
 
 
-         HS trả lời đạt:
1. Sinh vật trong tự nhiên được chia thành 4 nhóm lớn: vi khuẩn, nấm, thực vật, động vật.
 
2. Dựa vào hình dạng, cấu tạo, hoạt động sống,….
+ Động vật: di chuyển.
+ Thực vật: có màu xanh.
+ Nấm: không có màu xanh (lá).
+ Vi sinh vật: vô cùng nhỏ bé
- HS khác nhắc lại kết luận này để cả lớp cùng ghi nhớ.
+ Thực vật
+ Động vật
 
 
 
Hoạt động 2: Nhiệm vụ của Sinh học  
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
GV yêu cầu HS đọc mục  tr.8 SGK.
 
- GV hỏi: Nhiệm vụ của sinh học là gì?
 
 
 
 
 
 
- GV gọi 13 HS trả lời.
 
- GV cho một HS đọc to nội dung Nhiệm vụ của thực vật học cho cả lớp nghe.
- HS đọc thông tin 12 lần, tóm tắt nội dung chính để trả lời câu hỏi đạt: Nhiệm vụ của sinh học là nghiên cứu các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống, các điều kiện sống của sinh vật cũng như các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trường, tìm cách sử dụng hợp lí chúng, phục vụ đời sống con người.
- HS nghe rồi bổ sung hay nhắc lại phần trả lời của bạn.
- HS nhắc lại nội dung vừa ngheghi nhớ.
 
- Nhiệm vụ của sinh học là: nghiên cứu các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống, các điều kiện sống của sinh vật cũng như các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trường, tìm cách sử dụng hợp lí chúng, phục vụ đời sống con người.
- Nhiệm vụ của thực vật học ( SGK tr.8)
 
4. Củng cố đánh giá:
Sử dụng câu hỏi cuối bài: 1. Nhiệm vụ của sinh vật học là gì?
    2. Nhiệm vục của thực vật học là gì?
5. Dặn dò:
- Học bài và trả lời các câu hỏi còn lại trong SGK;
- Chuẩn bị bài 3 và bài 4., kẻ bảng phần 2 bài 3 và bảng phần 1 bài 4vào vở bài tập, sưu tầm tranh ảnh về 1 số loài thực vật em biết.
 
 
Giáo án Sinh học 6  1
 


                                                                       

Tuần 2 Ngày soạn: ………..
Tiết 03 Ngày dạy:……..
ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT
Bài 3: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT
 
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS nắm được đặc điểm chung của thực vật.
- Tìm hiểu sự đa dạng phong phú của thực vật.
- Biết quan sát, so sánh để phân biệt được cây có hoa và cây không có hoa dựa vào đặc điểm của cơ quan sinh sản.
- Phân biệt được cây 1 năm và cây lâu năm.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh.
- Kỹ năng hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm
3. Thái độ:
-  Giáo dục ý thức yêu thiên nhiên, yêu thực vật bằng hành động bảo vệ chúng.
II/ CHUẨN BỊ
 1.Chuẩn bị của giáo viên:
      - Tranh ảnh khu rừng vườn cây, sa mạc, hồ nước…
- Bảng phụ phần 2.
- Chuẩn bị 1 số mẫu vật có cả rễ, thân, lá, hoa, quả.
- Thu thập tranh, ảnh cây có hoa, không có hoa, cây lâu năm, cây 1 năm.
2.Chuẩn bị của học sinh:
- Chuẩn bị bài trước ở nhà.
- Kẻ bảng phần 2 vào vở bài tập, một số tranh ảnh sưu tầm.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số học sinh
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nhiệm vụ của sinh học là gì?
- Nhiệm vụ của Thực vật học là gì?
3. Bài mới :    
 Giới thiệu bài: Thực vật rất đa dạng và phong phú. Vậy đặc điểm chung của thực vật là gì?   Bài học hôm nay ta sẽ nghiên cứu về vấn đề này.
 Phát triển bài:
Hoạt động 1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT.   
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
- GV yêu cầu cá nhân HS quan sát tranh.
Hướng dẫn HS chú ý:
  + Nơi sống của thực vật
  + Tên thực vật
 
- GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi ở tr.11 SGK.(GV dẫn dắt HS thảo luận )
 
- GV gọi đại diện cho nhóm trình bày, rồi các nhóm khác bổ sung.
 
 
- HS quan sát hình 3.13.4 SGK tr.10 và các tranh ảnh mang theo.
 
 
- HS thảo luận trong nhóm đưa ý kiến thống nhất của nhóm.
- Đại diện nhóm trả lời.
* Thực vật sống hầu hết khắp mọi nơi trên Trái Đất.
* Đồng bằng: Lúa, ngô , khoai
+ Đồi núi: Lim, thông, trắc
1: Sự đa dạng và phong phú của thực vật   
* Kết luận:
    Thực vật sống ở mọi nơi trên Trái Đất. Chúng rất đa dạng và thích nghi với môi trường sống.
Như:
+ ở các miền khí hậu: Hàn đới (rêu);
Giáo án Sinh học 6  1
 


                                                                       

Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
 
- GV nhận xét, tiểu kết:
+ Thực vật sống khắp nơi trên Trái đất, có mặt ở tất cả các miền khí hậu từ hàn đới đến ôn đới và phong phú nhất là vùng nhiệt đới, các dạng địa hình từ đồi núi, trung du đến đồng bằng và ngay cả sa mạc khô cằn cũng có thực vật.
+ Thực vật sống trong nước, trên mặt nước, trên mặt đất.
+ Thực vật sống ở mọi nơi trên Trái Đất, có rất nhiều dạng khác nhau, thích nghi với môi trường sống.
- GV cho HS ghi bài.
- GV gọi HS đọc thông tin về số lượng loài thực vật trên Trái Đất và ở Việt Nam.
 
+ ao hồ: bèo, sen, lục bình
+ sa mạc: Sương rồng, cỏ lạc đà
* Thực vật nhiều ở miền đồng bằng, trung du…; ít ở miền Hàn đới hay Sa mạc.
* Cây sống trên mặt nước rễ ngắn, thân xốp.
- HS lắng nghe phần trình bày của bạnBổ sung (nếu cần).
 
 
 
- HS ghi bài vào vở.
- HS đọc thêm thông tin về số lượng loài thực vật trên Trái Đất và ở Việt Nam.
ôn đới(lúa mì, táo, lê); nhiệt đới(lúa, ngô, café)
+Các dạng địa hình: đồi núi (thông, lim);trung du(chè, sim); đồng bằng(lúa, ngô); sa mạc(X.rồng)
+ Các môi trường sống: nước, trên mặt đất.
- GV yêu cầu HS làm bài tập mục  tr.11 SGK.
- GV treo bảng phụ phần 2 và yêu cầu HS lên đánh đấu
– HS khác nhận xét bài làm.
- GV đưa ra một số hiện  tượng yêu cầu HS nhận xét về sự hoạt động của sinh vật:
+ Con chó khi đánh nó … vừa chạy vừa sủa; đánh vào cây cây vẫn đứng im …
+ Cây trồng vào chậu đặt ở cửa sổ, một thời gian ngọn cong về chỗ sáng.
 Từ đó rút ra đặc điểm chung của thực vật.
 
- GV nhận xét, cho HS ghi bài.
- HS kẻ bảng  tr.11 SGK vào vở, hoàn thành các nội dung.
- HS lên viết trên bảng của GV.
- HS khác nhận xét.
 
- HS nhận xét:
+ Động vật có di chuyển còn thực vật không di chuyển và có tính hướng sáng.
+ Thực vật phản ứng chậm với kích thích của môi trường
- Từ bảng và các hiện tượng trên rút ra đặc điểm chung của thực vật
- HS ghi bài vào vở.
2: Đặc diểm chung của thực vật. 
   + Thực vật có khả năng tự tạo ra chất dinh dưỡng, lớn lên, sinh sản;
+ Không có khả năng di chuyển; + Phản ứng chậm với kích thích từ bên ngoài.
Hoạt động 2:
BẢNG BÀI TẬP
Tên cây
Có khả năng tự tạo ra chất dinh dưỡng
Lớn lên
Sinh sản
Di chuyển
Nơi sống
Cây lúa
+
+
+
-
Đồng ruộng, đồi, nương
Cây ngô
+
+
+
-
Ruộng, vườn, đồi, nương
Cây mít
+
+
+
-
Vườn, đồi
Cây sen
+
+
+
-
Ao, hồ
Cây xương rồng
+
+
+
-
Đồi núi, sa mạc
4. Củng cố đánh giá:
Giáo án Sinh học 6  1
 


                                                                       

- Sử dụng câu hỏi cuối bài.
- 01 vài HS đọc thông tin trong khung màu hồng.
5. Dặn dò:
- Häc bµi, lµm bµi tËp.
- ChuÈn bÞ  giê sau: + Tranh c©y hoa hång, hoa c¶i.
                                 + Theo nhãm: MÉu c©y d­¬ng xØ, c©y cá.
 
Tuần 2 Ngày soạn: ………..
Tiết 04 Ngày dạy:……..
Bài 4:Cã ph¶i tÊt c¶ thùc vËt ®Òu cã hoa?
I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy häc sinh cÇn ®¹t ®­îc môc tiªu sau:
1. KiÕn thøc:
 - BiÕt quan s¸t, so s¸nh ®Ó ph©n biÖt ®­îc c©y cã hoa vµ c©y kh«ng cã hoa dùa vµo ®Æc ®iÓm cña c¬ quan sinh s¶n( hoa, qu¶)
 - Ph©n biÖt c©y 1 n¨m vµ c©y l©u n¨m.
2. Kü n¨ng:
 RÌn kü n¨ng quan s¸t, so s¸nh.
3. Th¸i ®é:
 Gi¸o dôc lßng yªu thiªn nhiªn, ý thøc b¶o vÖ, ch¨m sãc thùc vËt.
II. §å dïng d¹y häc:
 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:
 Tranh vÏ phãng to h×nh 4.1, 4.2 Sgk
 MÉu c©y cµ chua, ®Ëu cã c¶ hoa, qu¶, h¹t.
 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh:
 S­u tÇm tranh c©y d­¬ng xØ, rau bî…
III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
 A. Giíi thiÖu bµi:   
 - KiÓm tra bµi cò: §Æc ®iÓm chung cña Thùc vËt lµ g×?                    
  - Giíi thiÖu bµi míi: Sgk                                                                              
 B. C¸c ho¹t ®éng:
Ho¹t ®éng 1:  Thùc vËt cã hoa vµ thùc vËt kh«ng cã hoa                           
 - Môc tiªu:
 N¾m ®­îc c¸c c¬ quan cña c©y xanh cã hoa.
 Ph©n biÖt c©y xanh cã hoa vµ c©y xanh kh«ng cã hoa.
 - C¸ch tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
- Gi¸o viªn cho hs quan s¸t c¸c c¬ quan cña c©y c¶i.
- Gi¸o viªn hái:
+ C©y c¶i cã nh÷ng lo¹i c¬ qu©n nµo?
+ Chøc n¨ng cña tõng lo¹i?
 + RÔ, th©n, l¸ lµ c¬ quan g× cña c©y? Chøc n¨ng?
+ Hoa, qu¶, h¹t lµ c¬ quan g× cña c©y? Chøc n¨ng?
- Häc sinh quan s¸t h×nh 4.1 Sgk ®èi chiÕu víi b¶ng 1Sgk,ghi nhí kiÕn thøc. Tr¶ lêi c©u hái:
+ 2 lo¹i: C¬ quan sinh d­ìng vµ c¬ quan sinh s¶n.
 
+ Lµ c¬ quan sinh d­ìng, chøc n¨ng nu«i d­ìng c©y.
Giáo án Sinh học 6  1
 


                                                                       

- yªu cÇu hs ho¹t ®éng nhãm hoµn thµnh b¶ng 2 Sgk.
- yªu cÇu hs lªn b¶ng, nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
- gi¸o viªn l­u ý cho hs c©y d­¬ng xØ kh«ng cã hoa nh­ng cã c¬ quan sinh s¶n ®Æc biÖt.
- Gi¸o viªn hái: Dùa vµo ®Æc ®iÓm cã hoa cña thùc vËt th× cã thÓ chia thµnh mÊy nhãm?
- Gi¸o viªn kÕt luËn l¹i.
+ Lµ c¬ quan sinh s¶n, chøc n¨ng: Sinh s¶n ®Ó duy tr× nßi gièng.
- Hs quan s¸t tranh, hoµn thµnh b¶ng
- Hs tr¶ lêi, nhãm kh¨c nhËn xÐt, bæ sung.
- Häc sinh tr¶ lêi.
- Hs nghe gi¶ng.
- Häc sinh tr¶ lêi,häc sinh kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
 
-Häc sinh nghe gi¶ng, l­u ý kÕt luËn.
* KÕt luËn 1:
 Thùc vËt cã hai nhãm: Thùc vËt cã hoa vµ thùc vËt kh«ng cã hoa.
Ho¹t ®éng 2: C©y mét n¨m vµ c©y l©u n¨m                                        
 -  Môc tiªu:  ph©n biÖt ®­îc c©y 1 n¨m vµ c©y l©u n¨m
  Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
- Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng 1 sè c©y nh­:
+ C©y lóa, c©y ng«, m­íp -> gäi lµ c©y 1 n¨m.
+ C©y hång xiªm, mÝt, v¶i -> gäi lµ c©y l©u n¨m.
- Gi¸o viªn hái: T¹i sao ng­êi ta l¹i nãi nh­ vËy?
Thùc vËt ®ã ra hoa, kÕt qu¶ bao nhiªu lÇn trong vßng ®êi?
- Gi¸o viªn yªu cÇu hs tr¶ lêi, rót ra kÕt luËn.
- Hs th¶o luËn theo nhãm
 
- Cã thÓ lµ: Lóa sèng Ýt thêi gian, thu ho¹ch c¶ c©y.
C¸c c©y to cho nhiÒu qu¶..
 
- Hs th¶o luËn
- Hs tr¶ lêi, hs kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
- Hs rót ra kÕt luËn vÒ c©y 1 n¨m vµ c©y l©u n¨m.
* KÕt luËn 2:
 C©y 1 n¨m ra hoa, kÕt qu¶ 1 lÇn trong vßng ®êi.
 C©y l©u n¨m ra hoa, kÕt qu¶ nhiÒu lÇn trong vßng ®êi.
IV.Tæng kÕt ®¸nh gi¸:                                                                              
 - Häc sinh ®äc kÕt luËn cuèi bµi.
 - KiÓm tra ®¸nh gi¸:
  Hs tr¶ lêi c©u hái 1,2,3 Sgk
V. H­íng dÉn vÒ nhµ:                                                                              
 - Häc bµi, lµm bµi tËp. §äc môc " Em cã biÕt"
 - ChuÈn bÞ  giê sau: ChuÈn bÞ 1 sè rªu t­êng.
 
 
 
 
Giáo án Sinh học 6  1
 


                                                                       

Tuần 3  Ngày soạn: ………..
Tiết  5         Ngày dạy:……..
 
Chương I: TẾ BÀO THỰC VẬT
Bài 5: KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI
VÀ CÁCH SỬ DỤNG
 
I/ MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhận biết được các bộ phận của kính lúp, kính hiển vi.
2. Kĩ năng:
- Biết cách sử dụng kính lúp, nhớ các bước sử dụng kính hiển vi
3. Thái độ:
-  Có ý thức giữ gìn và bảo vệ kính lúp, kính hiển vi khi sử dụng
II/ CHUẨN BỊ
 1.Chuẩn bị của giáo viên:
      - Kính hiển vi, kính lúp.
2.Chuẩn bị của học sinh:
- Vật mẫu: rêu tường, một vài bông hoa.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số học sinh
2. Kiểm tra bài cũ:
 - Hãy nêu sự đa dạng và phong phú của giới thực vật?
 - Đặc điểm chung của giới thực vật?
 - Phân biệt cây có hoa và không có hoa, cây 1 năm và cây lâu năm?
3. Bài mới :  KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG
Giới thiệu bài: Như các em đã biết, bằng mắt thường ta có thể nhìn thấy rất nhiều vật, nhưng có những vật vô cùng nhỏ bé mà mắt thường ta không thể nhìn thất được như là các loài vi khuẩn, tế bào. Vậy bài học hôm nay sẽ cung cấp cho ta cách để nhìn thấy những vật bé nhỏ đó.              
Phát triển bài:
 Hoạt động 1: Kính lúp và cách sử dụng
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
- GV yêu cầu HS đọc mục  SGK tr.17, và trả lời câu hỏi: Kính lúp có cấu tạo như thế nào?
 
 
 
 
- GV cho HS xác định từng bộ phận kính lúp.
- GV nhận xét, cho HS ghi bài.- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin -> nêu cách sử dụng kính lúp.
   (Nếu trường có điều kiện có đủ kính lúp, GV hướng dẫn HS sử dụng kính lúp quan sát mẫu vật)
- GV kiểm tra tư thế của HS khi sử dụng kính.
- HS nghiên cứu thông tin -> trả lời đạt:
     Kính lúp gồm 2 phần:
    + Tay cầm bằng kim loại hoặc bằng nhựa.
    + Tấm kính trong, dày, 2 mặt lồi có khung bằng kim loại hay bằng nhựa.
- HS thực hiện
 
- HS ghi bài.
- HS trả lời: Tay trái cầm kính, để mặt kính sát mẫu vật…
- HS quan sát cây rêu tường bằng kính lúp
- HS sửa tư thế cho đúng.
 
* Kết luận:
   - Kính lúp gồm 2 phần:
+ Tay cầm bằng kim loại hoặc bằng nhựa.
+ Tấm kính trong, dày, 2 mặt lồi, có khung bằng kim loại hoặc bằng nhựa.
-  Cách sử dụng: Tay trái cầm kính, để mặt kính sát mẫu vật cần quan sát, mắt nhìn vào kính và di chuyển kính lúp đến khi nhìn rõ vật nhất.
Giáo án Sinh học 6  1
 


                                                                       

 
Hoạt động 2: Kính hiển vi và cách sử dụng
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
- GV yêu cầu HS nghiên cứu mục  SGK tr.18, nêu cấu tạo kính hiển vi.
 
 
 
 
- GV hỏi: Bộ phận nào của kính là quan trọng nhất? Vì sao?
 
- GV gọi HS lên xác định lại từng bộ phận của kính trên kính thật.
- GV yêu cầu HS trình bày các bước sử dụng kính.
- GV nhận xét, cho HS ghi bài.
   (Nếu có điều kiện, GV hướng dẫn HS cách quan sát mẫu vật bằng kính hiển vi).
- HS HS nghiên cứu mục  SGK tr.18, nêu cấu tạo kính hiển vi:
     Gồm 3 phần chính:
+ Chân kính
+ Thân kính
+ Bàn kính
- HS trả lời đạt: Thấu kính là quan trọng nhất vì có ống kính để phóng to được các vật.
- HS thực hiện.
 
 
- HS nghiên cứu thông tin, trình bày cách sử dụng.
- HS ghi bài.
 
* Kết luận:
   Kính hiển vi gồm 3 phần:
+ Chân kính
+ Thân kính
+ Bàn kính
   Cách sử dụng:
+ Bước 1: Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu ánh sáng.
+ Bước 2: Đặt và cố định tiêu bản trên bàn kính.
+ Bước 3:Sử dụng hệ thống ốc điều chỉnh để quan sát rõ mẫu vật.
4. Củng cố đánh giá:
-  Chỉ trên kính các bộ phận của kính hiển vi, và nêu chức năng của chúng?
-    Một vài học sinh đọc khung ghi nhớ màu hồng.
5. Dặn dò:
- Học kỹ phần kính hiển vi để chuẩn bị bài sau làm thí nghiệm.
-    Đọc mục Em có biết?
- Chuẩn bị bài mới.
- Dặn lớp mang 1 vài củ hành tây và quả cà chua chín để làm thí nghiệm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo án Sinh học 6  1
 


                                                                       

Tuần 3  Ngày soạn: ………..
Tiết …6..   Ngày dạy:…….. 
Bài 6: QUAN SÁT TẾ BÀO THỰC VẬT
 
I/ MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Tự làm được một tiêu bản tế bào thực vật (tế bào vảy hành hoặc tế bào thịt quả cà chua chín).
2. Kĩ năng:
- Có kỹ năng sử dụng, quan sát kính hiển vi.
- Tập vẽ hình đã quan sát được trên kính hiển vi.
3. Thái độ:
-  Bảo vệ, giữ gìn dụng cụ.
     - Trung thực chỉ vẽ những hình quan sát được.
II/ CHUẨN BỊ
 1.Chuẩn bị của giáo viên:
      - Kính hiển vi, bản kính, lá kính
 - Dụng cụ: lọ đựng nước cất có ống nhỏ giọt, giấy hút nước, kim nhọn, kim mũi mác
2.Chuẩn bị của học sinh:
- Học lại bài kính hiển vi.
- Vật mẫu: củ hành tươi, quả cà chua chín.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số học sinh
2. Kiểm tra bài cũ:
 - Nêu cấu tạo kính hiển vi? Và cách sử dụng?
3. Bài mới :  QUAN SÁT TẾ BÀO THỰC VẬT
Giới thiệu bài: Bài học hôm nay ta sẽ thực hành quan sát mẫu vật trên kính hiển vi,cụ thể là ta sẽ quan sát tế bào của củ hành và quả cà chua chín.              
Phát triển bài:
Yêu cầu của bài thực hành:
-         GV kiểm tra:
 + Phần chuẩn bị của HS theo nhóm đã phân công.
 + Các bước sử dụng kính hiển vi (bằng cách gọi 1 2 HS trình bày).
-         GV yêu cầu:
 + Làm được tiêu bản tế bào cà chua hoặc vẩy hành.
 + Vẽ lại hình khi quan sát được.
 + Các nhóm không nói to, không được đi lại lộn xộn.
-         GV phát dụng cụ:
Giáo viên chia lớp ra 4 nhóm: (8 – 10 HS ) mỗi nhóm một bộ gồm kính hiển vi, một khay đựng dụng cụ như kim mũi mác, kim mũi nhọn, dao, lọ nước ống nhỏ nước, giấy thấm, lam kính…
-    GV phân công: Một số nhóm làm tiêu bản tế bào vảy hành, một số nhóm làm tiêu bản tế bào thịt cà chua.
Hoạt động: Quan sát tế bào dưới kính hiển vi  
Mục tiêu: Quan sát được tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- GV yêu cầu các nhóm (đã được phân công) đọc cách tiến hành lấy mẫu và quan sát mẫu trên kính.- GV làm mẫu tiêu bản đó để HS cùng quan sát.
- HS quan sát H 6.1 (tr.21 SGK).
- Đọc và nhắc lại các thao tác.
- Chọn một người chuẩn bị kính, còn lại chuẩn bị tiêu bản như hướng dẫn của GV.
 
Giáo án Sinh học 6  1
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngGiao_an_sinh_6201617in.doc[1.51 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giáo án cả năm
  Hình học 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Đại số 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Đại số 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Mĩ thuật 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Hóa học 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 12

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Mỹ thuật 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 6