nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 21. Phương pháp tả cảnh

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Phép phân tích và tổng hợp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 23. Ẩn dụ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Khởi ngữ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 23. Luyện nói về văn miêu tả

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 18. Bàn về đọc sách

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
HD học Tin học 5

CĐ2. Bài 5. Thực hành tổng hợp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lớp 3 tuổi

Phát triển Ngôn ngữ (2 tuổi).

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 5

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
HD học Tin học 4

CĐ2. Bài 4. Sao chép màu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 9

Luyện tập HSBN

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 9

ĐS 9 tiết21

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

 • 2 tháng trước
 • 0