nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Vật lí 11

Bài 15. Dòng điện trong chất khí IV,V,VI

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Let's Learn 5

Unit 10. Seasons and weather

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hình học 7

Chương II. §1. Tổng ba góc của một tam giác

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 47. Chất béo

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 18. Nhôm

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 19. Sắt

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 7

TIẾT 53. TIẾNG GÀ TRƯA

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 6. The young pioneers club

 • 25 ngày trước
 • 0