nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 13. Trồng rừng ngập mặn

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 12. Hành trình của bầy ong

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 14. Nhớ Việt Bắc

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 13. Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 12-13. MRVT: Bảo vệ môi trường

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 12-13. Luyện tập về quan hệ từ

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

Unit 7. My neighborhood

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 26. Châu chấu

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 4

Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

 • 22 ngày trước
 • 0