nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Hóa học 12

PHẦN MỀM ÔN THI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ 12

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 5. Từ đồng âm

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

PHẦN MỀM ÔN THI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ 12

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 23-24. MRVT: Trật tự - An ninh

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 32. Tơ sợi

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 16. Người lái đò Sông Đà

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 14. Hạt gạo làng ta

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 3. At home

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 26. Nghĩa thầy trò

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 8

Diện tích hình tam giác

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
GDCD 6

Bài 9. Lịch sự, tế nhị

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 17. Ca dao về lao động sản xuất

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 4. Big or small?

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Phân số thập phân

 • 23 ngày trước
 • 0