nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
bài giảng
Địa lí 9

Bài 25. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 13. Cửa Tùng

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 10

Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 2

65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lưu trữ tạm thời

lop 6

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 14. Chuỗi ngọc lam

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 7

Bài 14. Phản xạ âm - Tiếng vang

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Tiết dạy kỹ năng sống phòng tránh bắt cóc

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng