nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Sinh học 7

Bài 26. Châu chấu

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Chu vi hình vuông

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Địa lí 7

Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 7

Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 7

Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 3: A trip to the countrysite

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

The Environment

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 5. The media

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 3. A trip to the countryside

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 9. Natural disaters

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 10. Life on the planets

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Bài kiểm tra 45 phút số 2

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Bài tập củng cố ôn thi học kì 1 lớp 9

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 6. The environment

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

English 9-Unit 2-language focus

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

Unit 1: Optional Exercise.

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 9

UNIT11: CHANGING ROLES IN SOCIETY-PROJECT

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 8

Unit 11: Traveling around Viet Nam

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tiếng anh 8

Unit 13: Festival

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 8

Unit 3: Language focus

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 8

My neigborhood

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 8

Unit 13. Festival

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 8

Unit 13. Festivals

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 8

Unit 7. My neighborhood

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 8

Uni 17. wish

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 8

Unit 6. The young pioneers club

 • 20 ngày trước
 • 0