nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Hóa 9

Tiết 45: Metan

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 19. Sắt

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 44. Rượu Etylic

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Tiết 54: Rượu Etylic

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Tiết 31: Clo

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Nhôm

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

AXETILEN C2H2

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Metan

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 2

53 - 15

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 44. Rượu Etylic

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Dầu mỏ và khí thiên nhiên

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 26. Oxit

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 2. Chất

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 40. Dung dịch

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 36. Nước

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 36. Nước

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa 8

Tiết 19: Phản ứng hoá học.

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 24. Tính chất của oxi

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Tính chất của oxi

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Axit, Bazo và Muối

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 9

Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 18. Mol

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Tỉ khối chất khí

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Tiết 22. Phương trình hóa học

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bộ câu hỏi kiểm tra kiến thức

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa 8

Tiết 24: Luyện tập

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Tỉ khối chất khí

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Tiết 22. Phương trình hóa học

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Tiết 19: Phản ứng hóa học

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Tiết 20: Bài thực hành số 3

 • 26 ngày trước
 • 0