nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Toán 8

Chương I. §11. Chia đa thức cho đơn thức

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán 8

Chương I. §6. Đối xứng trục

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán 8

Chương I. §9. Hình chữ nhật

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán 8

Ôn tập Chương I. Tứ giác

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Toán 8

Chương II. §4. Diện tích hình thang

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán 7

Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán 7

Chương II. §6. Tam giác cân

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Toán 7

Chương II. §7. Định lí Py-ta-go

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán 7

Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán 7

Chương II. §7. Định lí Py-ta-go

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán 7

Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán 7

Chương II. §7. Định lí Py-ta-go

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Địa lí 9

Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán 7

Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán 6

Chương II. §9. Quy tắc chuyển vế

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán 6

Phan so bang nhau

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán 6

Chương II. §1. Làm quen với số nguyên âm

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán 6

Chương I. §13. Ước và bội

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán 6

Chương II. §7. Phép trừ hai số nguyên

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán 6

Chương III. §6. So sánh phân số

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng