Bộ sưu tập và tuyển chọn những bài giảng hay, giáo án hay , đề thi hay được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí, là thư viện giáo dục hỗ trợ cộng đồng giáo dục , cảm ơn quý thầy cô và các bạn học sinh.

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo Án, Bài Giảng, Đề Thi 2018

 • Bài tập Ôn kiến thức Rèn kĩ năng trong hè Môn Toán 4 Lên lớp 5 tiểu học
  Toán học 4

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Hướng dẫn sửa lỗi ngắt trang khi chuyển từ PDF sang Word
  Tư liệu góp nhặt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu góp nhặt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Chương I. §1. Căn bậc hai
  Đại số 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • TIET41
  2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi 2018

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Kim Loan 20
  Kim Loan

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kim Loan

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Kim Loan 19
  Kim Loan

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kim Loan

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • ÔN THI TNPTTH 2
  Tiếng Anh 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Tập làm văn 2.Tuần 25
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Luyện từ &câu 2.Tuần 26
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • ÔN THI TN THPT 3
  Tiếng Anh 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Luyện từ &câu 2.Tuần 25
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Tập đọc 2.Tuần 26
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Tập đọc 2.Tuần 26
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Số vô tỉ
  Đại số 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Tập đọc 2.Tuần 25
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Tâp đoc 2. Tuần 25
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Toán 2.Tuần 27
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • SANG KIẾN KINH NGHIỆM LÝ 8-2017-2018-CHINH LÂN CUỐI 20.6
  Toán học 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Toán 2.Tuần 27
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • LIÊN ĐỘI HỒ PHƯỚC HẬU
  VideoCip-Mp3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VideoCip-Mp3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • LIÊN ĐỘI HỒ PHƯỚC HẬU
  VideoCip-Mp3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VideoCip-Mp3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Toán 2.Tuần 26
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • LIÊN ĐỘI HỒ PHƯỚC HẬU
  VideoCip-Mp3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VideoCip-Mp3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • LIÊN ĐỘI HỒ PHƯỚC HẬU
  VideoCip-Mp3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VideoCip-Mp3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • LIÊN ĐỘI HỒ PHƯỚC HẬU
  VideoCip-Mp3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VideoCip-Mp3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • LIÊN ĐỘI HỒ PHƯỚC HẬU
  VideoCip-Mp3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu VideoCip-Mp3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Toán 2.Tuần 25
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Toán 2.Tuần 25
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Các đề TS 10 _ chung và chuyên_ 2018_2019_ nén nhiều file
  Toán học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Bộ ảnh đẹp về em bé
  Mỹ thuật

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Tuyển tập các dề thi THPT trên cả nước
  Đại số 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • BÀI GIẢNG DƯ ĐỊA CHÍ NHÀ ĐÀY BUÔN MA THUỘT
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Tuần 11. Tính từ
  Luyện từ và câu 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • SKKN - GPHI
  Tài liệu chuyên môn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu chuyên môn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • BC TONG KET TĐ CĐCS 17-18
  Giáo án khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Tập viết 2. Tuần 24
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Các đề luyện thi
  Vật lý 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Tập viết 2. Tuần 23
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Tập viết 2. Tuần 22
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Tập làm văn 2. Tuần 24
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Tập làm văn 2. Tuần 23
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • DANH BẠ ĐT VIỆT LONG
  Danh sách GV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Danh sách GV

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • GV VIỆT LONG
  Danh sách GV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Danh sách GV

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • DƯ ĐỊA CHÍ NHÀ ĐÀY BUÔN MA THUỘT
  Dư - Địa - Chí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Dư - Địa - Chí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • DANH SÁCH HS VIỆT LONG 2017-2018
  Học sinh toàn trường

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Học sinh toàn trường

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • DANH BẠ ĐT 3D
  Khối 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khối 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • lam quen voi toan 4 tuoi Dạy trẻ đếm đến 5. Nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng 5. Nhận biết chữ số 5
  Chồi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • Tập làm văn 2. Tuần 22
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY