nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 20. Câu cầu khiến

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Cô bé bán diêm

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 11. Từ đồng âm

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 7. Bánh trôi nước

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 8. Bạn đến chơi nhà

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 33. Hoạt động ngữ văn

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 13. Điệp ngữ

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 6. Thạch Sanh

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 10. Ếch ngồi đáy giếng

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 10. Ếch ngồi đáy giếng

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 10. Thầy bói xem voi

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 6. Trả bài tập làm văn số 1

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 18. Tìm hiểu chung về văn miêu tả

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 3. Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 3. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 26. Cây tre Việt Nam

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 9

Bài 21. Đột biến gen

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 21. Đột biến gen

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 15. ADN

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 10. Giảm phân

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 9

Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 8

Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Tiết 43 : Cấu tạo và chức năng của da

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 41. Cấu tạo vá chức năng của da

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 17. Tim và mạch máu

 • 26 ngày trước
 • 0