nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
bài giảng
Hóa 8

Nguyên tử

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 36: Nước

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài luyện tập số 1

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Phương trình hóa học (tt)

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 12: Sự biến đổi của chất

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Tiết 18: Phản ứng hóa học (t1)

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 12

Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

bài 26 : châu chấu

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

LQVH: Thơ: Con trâu

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 9

Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 2

Luyện tập Trang 64

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 2

an uong day du

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 27. Gốm xây dựng: gạch, ngói

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Mĩ thuật 6

Bài 3. Sơ lược về Phối cảnh

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 5

Tuần 14. Nghe-viết: Chuỗi ngọc lam

 • 21 ngày trước
 • 0