nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Tiếng anh 8

Unit 8. Country life and city life

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 8

Unit 5. Study habits

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 7

Unit 7. My neighborhood

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 7

Unit 4. At school

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 7

Unit 9. At home and away

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 7

Unit 6. After school

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 7

Unit 3. At home

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 7

Unit 7. The world of work

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 7

Unit 14. Freetime fun

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 7

Unit 15. Going out

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 7

Unit 13. Activities

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 7

Unit 14. Freetime fun

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 6

Unit 3. At home

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 6

Unit 12. Sports and pastimes

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 6

Unit 11. What do you eat?

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 6

Unit 4. Big or small?

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 6

Unit 7. Your house

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 6

Unit 14. Making plans

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 6

Unit 7. Your house

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng anh 6

Unit 1. Greetings

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 24. Sang thu

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 8 - Thúy Kiều Báo Ân Báo Oán

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 1 - Phong Cách Hồ Chí Minh

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Ngữ Văn 9 - Bài 24 -Sang Thu - Nói Với Con

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Nghĩa tường minh và hàm ý

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Nhung ngoi sao xa xoi

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

BÀI GIẢNG NGỮ VĂN 9 - SANG THU

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 12. Ánh trăng

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 9

Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 6. Cô bé bán diêm

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Quê hương

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 19. Quê hương

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 28. Lựa chọn trật tự từ trong câu

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Ngữ văn 8

 • 23 ngày trước
 • 0