nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Địa lí 10

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 1

Tuần 1. Trường em

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 10

Chương III. §1. Phương trình đường thẳng

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Vật lí 11

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Đạo đức 1

Bài 6. Nghiêm trang khi chào cờ

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Giải tích 12

Chương III. §1. Nguyên hàm

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 5. Skills 1

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 9

Bài 25. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán học

Phép trừ trong phạm vi 6

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép trừ trong phạm vi 6

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 6

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép trừ trong phạm vi 6

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 7

Bài 6. Định dạng trang tính

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
ĐS-GT 11

Phép thử và biến cố

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 12. Phương pháp thuyết minh

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lưu trữ tạm thời

mi thuat 4 dan mạch

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học 6

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 12. Tính từ (tiếp theo)

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá

 • 19 ngày trước
 • 0