nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Bài giảng

Cô nguyễn Thị Hồng hoa nhóm trẻ 24-36 tháng B

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Phát triển Ngôn ngânmm non 4-5 tuoi

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 2

Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 04. Music and Arts. Lesson 3. A closer look 2

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 52. ong, ông

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 53. ăng, âng

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 7

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Luyện tập Trang 67

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 12-13. Luyện tập về quan hệ từ

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 12. Kết bài trong bài văn kể chuyện

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 12. Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 2

Tìm số bị trừ

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 9

Unit 4. Life in the past. Lesson 5. Skills 1

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lưu trữ tạm thời

bài giảng một số hiện tượng tự nhiên

 • 23 ngày trước
 • 0