nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 11. Ông Trạng thả diều

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

chuyen de gtnn,gtln cua bieu thuc

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

chuyen de gtnn,gtln cua bieu thuc

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Bài giảng điện tử Thơ "Cô dạy" lớp 4 tuổi

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 4

Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 8

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 56. uông, ương

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 12. Hạnh phúc của một tang gia

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán học 4

Yến, tạ, tấn

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 10

CĐ Tháng 5. Thanh niên với Bác Hồ

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

chuyen de tim gtnn,gtln cua bieu thuc

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 8

chuyen de tim gtnn,gtln cua bieu thuc

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 4

Bài 10. Chùa thời Lý

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 19. Nghĩa của câu

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 13. Sóng

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 12

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Nghĩa tình thái

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hình học 9

hinh hoc 9

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Đặc điểm loại hình tiếng việt

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 44. on, an

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 14. Chơi chữ

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 8

Bài 9. Khu vực Tây Nam Á

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng