nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Toán 6

E-LEARNING CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán 6

Chương III. §10. Phép nhân phân số

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán 6

Chương II. §6. Tia phân giác của góc

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 28. Xi măng

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 2

Tuần 12. MRVT: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy.

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 18. Nhôm

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 47. Chất béo

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Tiết 47: Axetilen

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Tiết 45: Metan

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 39. Benzen

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 28. Các oxít của cacbon

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Tiết 45: Metan

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 2

Tuần 12. Mẹ

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 18. Nhôm

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 19. Sắt

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 41. Nhiên liệu

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 2

Bài 12. Đồ dùng trong gia đình

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 6

Bài 10. Ếch ngồi đáy giếng

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán học 2

33 - 5

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 19. Sắt

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Bài 44. Rượu etylic

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Tiết 47. Axetilen

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Chất béo

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa 9

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng