nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Sinh học 9

Bình Bò

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 14. Giao thông vận tải

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lưu trữ tạm thời

vat li 6

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 15. Thương mại và du lịch

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 15. Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 7

Bài 12. Thành ngữ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
LTVC

Thực hành buỏi chiều tuần 17

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
TN-XH, KH - LS

Lịch sử 4. Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán

Thực hành toán tiêt 1 tuần 17

 • 2 tháng trước
 • 0