nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Sinh học 8

Bài 45. Dây thần kinh tủy

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

Luyện tập toán 8 tiết chia đa thức.

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

Luyện tập toán 8 tiết chia đa thức.

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

Luyện tập toán 8 tiết chia đa thức.

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

Luyện tập toán 8 tiết chia đa thức.

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 17. Tim và mạch máu

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 8

Bài 47. Đại não

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 7

Bài 35. Ếch đồng

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 54. Tiến hoá về tổ chức cơ thể

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 26. Châu chấu

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Sinh học 7

Bài 22. Tôm sông

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 11. Sán lá gan

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 7

Bài 8. Thủy tức

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

Unit 6. Places

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 6. Places

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 6

Unit 6. Places

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 6

Bài 31. Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 6

Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 6

Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Sinh học 6

Bài 16. Thân to ra do đâu ?

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 6

Bài 21. Quang hợp

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 6

Bài 12. Biến dạng của rễ

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

rút gọn phân thức

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

rút gọn phân thức

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 9

rút gọn phân thức

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 9

rút gọn phân thức

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép trừ trong phạm vi 5

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 5

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép trừ trong phạm vi 5

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép trừ trong phạm vi 5

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 8

Bài 14. Dấu ngoặc kép

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 11. Đại từ xưng hô

 • 26 ngày trước
 • 0