Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Cao đẳng - Đại học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Cao đẳng - Đại học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Toán học (CĐ-ĐH) Giáo án Vật lí (CĐ-ĐH) Giáo án Hóa học (CĐ-ĐH) Giáo án Sinh học (CĐ-ĐH) Giáo án Lịch sử (CĐ-ĐH) Giáo án Địa lí (CĐ-ĐH) Giáo án Ngữ văn (CĐ-ĐH) Giáo án Ngoại ngữ Giáo án Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Giáo án Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Giáo án Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Giáo án Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Giáo án Triết học (CĐ-ĐH) Giáo án Tâm lí học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục học (CĐ-ĐH) Giáo án Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Giáo án Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Giáo án Khác (CĐ-ĐH) Bài giảng Toán học (CĐ-ĐH) Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH) Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) Bài giảng Lịch sử (CĐ-ĐH) Bài giảng Địa lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngoại ngữ Bài giảng Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Bài giảng Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Bài giảng Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Bài giảng Triết học (CĐ-ĐH) Bài giảng Tâm lí học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH) Bài giảng Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Bài giảng Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Bài giảng Khác (CĐ-ĐH) Đề thi Toán học (CĐ-ĐH) Đề thi Vật lí (CĐ-ĐH) Đề thi Hóa học (CĐ-ĐH) Đề thi Sinh học (CĐ-ĐH) Đề thi Lịch sử (CĐ-ĐH) Đề thi Địa lí (CĐ-ĐH) Đề thi Ngữ văn (CĐ-ĐH) Đề thi Ngoại ngữ Đề thi Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Đề thi Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Đề thi Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Đề thi Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Đề thi Triết học (CĐ-ĐH) Đề thi Tâm lí học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục học (CĐ-ĐH) Đề thi Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Đề thi Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Đề thi Khác (CĐ-ĐH)

Tài liệu Cao đẳng - Đại học

 • Bộ ảnh đẹp về em bé
  Mỹ thuật

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

 • 17-18
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2018

 • KỶ NIỆM XUÂN 2018
  HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TỪ ĐỒNG NGHIỆP

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TỪ ĐỒNG NGHIỆP

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

 • KỶ NIỆM XUÂN 2018
  HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TỪ NGƯỜI THÂN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TỪ NGƯỜI THÂN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

 • KỶ NIỆM XUÂN 2018
  HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TỪ NGƯỜI THÂN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TỪ NGƯỜI THÂN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

 • KỶ NIỆM XUÂN 2018
  HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TỪ ĐỒNG NGHIỆP

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TỪ ĐỒNG NGHIỆP

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

 • KỶ NIỆM XUÂN 2018
  HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TỪ ĐỒNG NGHIỆP

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TỪ ĐỒNG NGHIỆP

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

 • KỶ NIỆM XUÂN 2018
  HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TỪ NGƯỜI THÂN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TỪ NGƯỜI THÂN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

 • Van công nghiệp, Van nước
  Kỹ thuật

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/6/2018

 • 1718
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2018

 • 1718
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2018

 • TD6
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

 • TD5
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

 • ......i
  Giáo dục Tiểu học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

 • BOOKCARD GIANG SINH 2016 (M2)
  Sưu tập - Giải trí (Pictures

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sưu tập - Giải trí (Pictures

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2018

 • BOOKCARD GIANG SINH 2016 (M1)
  Sưu tập - Giải trí (Pictures

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sưu tập - Giải trí (Pictures

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2018

 • Video Clip Việt Nam ơi Mùa xuân đến rồi
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

 • Video Clip cho Chao co cua Doan
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

 • 30 từ vựng TOEIC thường gặp nhất theo chủ đề công ty
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2018

 • Hướng dẫn chi tiết chèn Bảng hay Excel vào Cad 2007
  Kỹ thuật

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2018

 • Phong bi
  Mỹ thuật

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2018

 • Mẫu báo cáo chi tiêu Quỹ hội phụ huynh
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2018

 • 668
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

 • 668
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

 • Đá muối
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

 • Quà tặng trái tim
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

 • Bức thư tình đầu tiên
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

 • Karaoke I Want It That Way
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

 • Karaoke Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

 • Happy new year 2018
  Khác

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2017

 • Image_Đề cương Giáo Dục Môi Trường Cao Đẳng Tiểu Học Đại Học Đồng Nai
  Giáo dục Tiểu học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

 • TT. P.V.Đông
  Việt Nam-Đất nước-Con người

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Việt Nam-Đất nước-Con người

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2017

 • Di ngôn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng
  Việt Nam-Đất nước-Con người

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Việt Nam-Đất nước-Con người

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

 • 10 ngày rung chuyển thế giới - P1 - 1
  Khác

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2017

 • 10 ngày rung chuyển thế giới - P1 - 2
  Khác

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2017

 • 10 ngày rung chuyển thế giới - P1 - 3
  Khác

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2017

 • 10 ngày rung chuyển thế giới - P1 - 4
  Khác

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2017

 • sau 20 năm trở lại trường xưa
  Toán - lý 23

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Toán - lý 23

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2017

 • Lược đồ phân bố khí áp và gió thế giới - có ITCZ - Tháng 7
  Địa lý

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Địa lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2017

 • Lược đồ phân bố khí áp và gió thế giới - có ITCZ - Tháng 1
  Địa lý

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Địa lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2017

 • Huy hiệu Đoàn
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2017

 • Tuổi trẻ Việt Nam
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2017

 • Chú bé giọt nước
  Lớp 4

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2017

 • Chân dung
  Ảnh của tôi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ảnh của tôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2017

 • DHD217
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2017

 • SVTNX
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2017

 • Tuổi trẻ Việt Nam
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2017

 • SND
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2017

 • Lễ kết nạp đảng viên mới cho sinh viên Triết K37
  Triết hoc

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Triết hoc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2017

 • 2017
  Ảnh của tôi và gia đinh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ảnh của tôi và gia đinh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2017

 • d003
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2017

 • d002
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2017

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY