Bộ sưu tập và tuyển chọn những bài giảng hay, giáo án hay , đề thi hay được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí, là thư viện giáo dục hỗ trợ cộng đồng giáo dục , cảm ơn quý thầy cô và các bạn học sinh.

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Công nghệ 10

 • BÀI 10: CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT MẶN, ĐẤT PHÈN
  Công nghệ 10

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2017

 • bảo quản củ giống
  Công nghệ 10

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2016

 • Kiểm tra máy biến áp khi chưa nối nguồn
  Điện dân dụng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện dân dụng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2014

 • Lồng lõi thép vào cuộn dây
  Điện dân dụng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện dân dụng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2014

 • QUẤN MÁY BIẾN ÁP
  Điện dân dụng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện dân dụng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2014

 • Quấn dây máy biến áp
  Điện dân dụng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện dân dụng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2014

 • Bìa GA đẹp
  Công nghệ 10

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2014

 • Viếng hồn trinh nữ
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Tương tư
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Trăng vầng trăng ngọc
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Tình thứ nhất
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Tình quê
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Tỉnh giấc chiêm bao
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Thoi truoc
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Thoi nang o lai
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Thao thức
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Rất Huế
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Rằm tháng giêng
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Quê hương
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Những giọt lệ
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Nhớ người trong nắng
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Nhớ Huế
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Nguyệt cầm
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Màu tím hoa sim
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Lời Kỵ nữ
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Lỡ bước sang ngang 2
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Lỡ bước sang ngang 1
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Hoa trắng thôi cài trên áo tím
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Hai sắc hoa Tigon
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Giục giã
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Giọng Huế 2
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Giọng Huế 1
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Dong Hoa Vang
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Đàn tôi
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Chơi trên trăng
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Chinh Khi Viet
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Chiec ao Dau Thu
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Chân quê
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Buồn trông kỷ niệm
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Biển
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Bẽn lẽn
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Bên kia Sông Đuống
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Bến Hàn Giang
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Bài thơ thứ nhất
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Bài thơ thứ nhất
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Bài thơ đan áo
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Bài thơ cuối cùng
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • Bài hát mùa thu
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2014

 • Bai Hanh Phuong Nam
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2014

 • Áo lụa Hà Đông
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2014

 • Quê hương
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2014

 • Giục giã
  Ngâm thơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ngâm thơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2014

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY