Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Công nghệ 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Công nghệ 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Công nghệ 12

 • Ba con tom
  Chăn nuôi
  Ba con tom

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2013

  Xem: 0

 • con tom
  Chăn nuôi
  con tom

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2013

  Xem: 0

 • con tom
  Chăn nuôi
  con tom

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2013

  Xem: 0

 • Hai con sóc con
  Chăn nuôi
  Hai con sóc con

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2013

  Xem: 0

 • Cá cảnh
  Chăn nuôi
  Cá cảnh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2013

  Xem: 0

 • Cá cảnh
  Chăn nuôi
  Cá cảnh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2013

  Xem: 0

 • Cá cảnh
  Chăn nuôi
  Cá cảnh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2013

  Xem: 0

 • cá cảnh
  Chăn nuôi
  cá cảnh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2013

  Xem: 0

 • cá thia xiêm
  Chăn nuôi
  cá thia xiêm

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2013

  Xem: 0

 • ca linh
  Chăn nuôi
  ca linh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2013

  Xem: 0

 • ca loc con
  Chăn nuôi
  ca loc con

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2013

  Xem: 0

 • ca bong
  Chăn nuôi
  ca bong

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2013

  Xem: 0

 • cá loc
  Chăn nuôi
  cá loc

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2013

  Xem: 0

 • cá rô đồng
  Chăn nuôi
  cá rô đồng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2013

  Xem: 0

 • cá chep
  Chăn nuôi
  cá chep

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2013

  Xem: 0

 • cá bống
  Chăn nuôi
  cá bống

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2013

  Xem: 0

 • cây đẹp
  Điện
  cây đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2012

  Xem: 0

 • sơ đồ máy điều hòa nhiệt độ
  Điện
  sơ đồ máy điều hòa nhiệt độ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2012

  Xem: 0

 • Động cơ bước
  Điện
  Động cơ bước

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2012

  Xem: 0

 • may cat kim loai CNC
  Điện
  may cat kim loai CNC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2012

  Xem: 6

 • Mạch bảo vệ khi quá áp
  Điện
  Mạch bảo vệ khi quá áp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2012

  Xem: 7

 • Thiết kế &thi công bãi giữ xe tự động
  Điện
  Thiết kế &thi công bãi giữ xe tự động

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2012

  Xem: 0

 • Đèn tự sáng khi trời tối
  Điện
  Đèn tự sáng khi trời tối

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2011

  Xem: 10

 • ỨNG DỤNG PM CROCODILE PHYSICS TK ''AI NHANH HƠN'
  Điện
  ỨNG DỤNG PM CROCODILE PHYSICS TK ''AI NHANH HƠN'

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2011

  Xem: 6

 • Phim mô phỏng điều khiển tự động _CN12
  Điện
  Phim mô phỏng điều khiển tự động _CN12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2010

  Xem: 0

 • BẢO VỆ KHI QUÁ ÁP
  Điện
  BẢO VỆ KHI QUÁ ÁP

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2010

  Xem: 8

 • ĐÈN TỰ ĐỘNG SÁNG KHI TRỜI TỐI
  Điện
  ĐÈN TỰ ĐỘNG SÁNG KHI TRỜI TỐI

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2010

  Xem: 0

 • dong co buoc
  Điện
  dong co buoc

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2009

  Xem: 268

 • Mạch Đa Hài (CN12)
  Điện
  Mạch Đa Hài (CN12)

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2009

  Xem: 200

 • Festo1
  Điện
  Festo1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2009

  Xem: 67

 • Sơ Đồ Dây Quấn Động Cơ DC
  Điện
  Sơ Đồ Dây Quấn Động Cơ DC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2009

  Xem: 257

 • Phim về điều khiển động cơ bước dùng mạch RC
  Điện
  Phim về điều khiển động cơ bước dùng mạch RC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2008

  Xem: 255

 • Film về điều khiển động cơ bước 2 trục X,Y cho máy CNC
  Điện
  Film về điều khiển động cơ bước 2 trục X,Y cho máy CNC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2008

  Xem: 260

 • phim: mạch đếm với đèn LED
  Điện
  phim: mạch đếm với đèn LED

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2008

  Xem: 282

 • phim điều khiển T.bị điện gia đình bằng ĐTDĐ
  Điện
  phim điều khiển T.bị điện gia đình bằng ĐTDĐ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2008

  Xem: 230

 • phim minh họa về mạch điều khiển
  Điện
  phim minh họa về mạch điều khiển

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2008

  Xem: 270

 • motor - control
  Điện
  motor - control

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2008

  Xem: 100

 • cau tao ve CB
  Điện
  cau tao ve CB

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2008

  Xem: 118

 • hinh ảnh ve CB
  Điện
  hinh ảnh ve CB

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2008

  Xem: 60

 • may fat
  Điện
  may fat

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2008

  Xem: 76

 • duong suc tu
  Điện
  duong suc tu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2008

  Xem: 62

 • dong 3 pha
  Điện
  dong 3 pha

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2008

  Xem: 197

 • dao dong ky
  Điện
  dao dong ky

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2008

  Xem: 117

 • hinh so do mach
  Điện
  hinh so do mach

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2008

  Xem: 90

 • MBA
  Điện
  MBA

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2008

  Xem: 152

 • cau truc dong co
  Điện
  cau truc dong co

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2008

  Xem: 197

 • loi thep MBA
  Điện
  loi thep MBA

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2008

  Xem: 97

 • DK mach dien
  Điện
  DK mach dien

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2008

  Xem: 93

 • dong co DC
  Điện
  dong co DC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2008

  Xem: 106

 • may bien ap
  Điện
  may bien ap

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2008

  Xem: 155

 • ampe kep
  Điện
  ampe kep

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2008

  Xem: 54

 • mach do ohm
  Điện
  mach do ohm

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Điện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2008

  Xem: 56

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY