Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Công nghệ 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Công nghệ 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Công nghệ 12

 • Sơ đồ nguyên lý máy biến áp 1
  Công nghệ 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2015

 • Sơ đồ nguyên lý máy biến áp
  Công nghệ 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2015

 • Nỗi ám ảnh mang tên VEMIS - PEMIS
  GÓC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GÓC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2014

 • Công nghệ 12 - Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha
  Công nghệ 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2014

 • Công nghệ 12 - Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha
  Công nghệ 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2014

 • Trao học bổng Bestmix
  TIN ẢNH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu TIN ẢNH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2014

 • Ngoại khóa
  TIN ẢNH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu TIN ẢNH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2014

 • Chào cờ đầu tuần
  TIN ẢNH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu TIN ẢNH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2014

 • Ngoại khóa
  Công nghệ 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2014

 • Trao học bổng Bestmix
  Công nghệ 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2014

 • Chào cờ đầu tuần
  Công nghệ 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2014

 • BCH mới 12A2 (NH 2013-2014)
  TIN ẢNH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu TIN ẢNH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2013

 • Chi đoàn 12A2 Đại hội NH 2013-2014
  TIN ẢNH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu TIN ẢNH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2013

 • Chi đoàn 12A2 Đại hội
  TIN ẢNH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu TIN ẢNH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2013

 • Chi đoàn 12A2 Đại hội
  Công nghệ 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2013

 • BCH mới 12A2 (NH 2013-2014)
  Công nghệ 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2013

 • Chi đoàn 12A2 Đại hội NH 2013-2014
  Công nghệ 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2013

 • KHÔNG ĐỀ
  Flash

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Flash

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2013

 • Nhà trường tặng quà lưu niệm nhà tài trợ
  TIN ẢNH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu TIN ẢNH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2013

 • Lễ phát học bổng Bestmix
  TIN ẢNH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu TIN ẢNH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2013

 • Khai giảng 2013-2014
  TIN ẢNH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu TIN ẢNH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2013

 • Khai giảng năm học 2013-2014
  TIN ẢNH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu TIN ẢNH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2013

 • Khai giảng 2013-2014
  Công nghệ 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2013

 • Nhà trường tặng quà lưu niệm nhà tài trợ
  Công nghệ 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2013

 • Lễ phát học bổng Bestmix
  Công nghệ 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2013

 • Khai giảng năm học 2013-2014
  Công nghệ 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2013

 • MẸ LÀ NGỌN GIÓ
  Flash

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Flash

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2013

 • Chào năm học mới
  Flash

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Flash

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2013

 • TINH BĂNG GIÁ
  Flash

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Flash

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2013

 • Robot hoa
  Hoat động NCKH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hoat động NCKH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2013

 • Công nghệ xanh - Xe năng lượng
  Hoat động NCKH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hoat động NCKH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2013

 • TÌNH ƠI
  Flash

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Flash

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/8/2013

 • BÀI CA TRÊN NÚI
  Flash

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Flash

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2013

 • Đèn tự sáng khi trời tối
  Bài thiết kế do giáo viên thực hiện

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Bài thiết kế do giáo viên thực hiện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2013

 • ỨNG DỤNG PM CROCODILE PHYSICS TK ''AI NHANH HƠN'
  Bài thiết kế do giáo viên thực hiện

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Bài thiết kế do giáo viên thực hiện

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2013

 • TÌNH NHỚ
  Flash

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Flash

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2013

 • Violet thiện nguyện tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đà
Nẵng 26/7/2013
  Flash

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Flash

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2013

 • HOA VỚI CHỮ CÁI
  Flash

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Flash

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/8/2013

 • Cung đàn mùa xuân.
  Flash

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Flash

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/8/2013

 • Ba con tom
  Chăn nuôi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2013

 • con tom
  Chăn nuôi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2013

 • con tom
  Chăn nuôi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2013

 • Hai con sóc con
  Chăn nuôi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2013

 • Cá cảnh
  Chăn nuôi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2013

 • Cá cảnh
  Chăn nuôi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2013

 • Cá cảnh
  Chăn nuôi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2013

 • cá cảnh
  Chăn nuôi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2013

 • cá thia xiêm
  Chăn nuôi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2013

 • ca linh
  Chăn nuôi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2013

 • ca loc con
  Chăn nuôi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2013

 • ca bong
  Chăn nuôi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2013

 • cá loc
  Chăn nuôi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Chăn nuôi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2013

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY