Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Công nghệ 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Công nghệ 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Công nghệ 9

 • Đặc Sản Bảo Lộc
  Nấu ăn
  Đặc Sản Bảo Lộc

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Nấu ăn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2017

  Xem: 0

 • Bọ xít và ổ trứng
  Trồng cây ăn quả
  Bọ xít và ổ trứng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Trồng cây ăn quả

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2015

  Xem: 0

 • Thiết bị của bảng điện
  Công nghệ 9
  Thiết bị của bảng điện

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2015

  Xem: 0

 • Thiết bị của bảng điện
  Công nghệ 9
  Thiết bị của bảng điện

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2015

  Xem: 0

 • Sơ đồ mạch điện đèn ống huỳnh quang
  Công nghệ 9
  Sơ đồ mạch điện đèn ống huỳnh quang

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2015

  Xem: 0

 • Sơ đồ mạch điện đèn ống huỳnh quang
  Công nghệ 9
  Sơ đồ mạch điện đèn ống huỳnh quang

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2015

  Xem: 0

 • Mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn
  Công nghệ 9
  Mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2015

  Xem: 0

 • ngochadrdl
  Công nghệ 9
  ngochadrdl

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2015

  Xem: 0

 • mach dien cay thang
  Công nghệ 9
  mach dien cay thang

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2015

  Xem: 14

 • mach dien cay thang
  Công nghệ 9
  mach dien cay thang

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2015

  Xem: 0

 • Động cơ Wankel
  Công nghệ 9
  Động cơ Wankel

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2015

  Xem: 9

 • Động cơ Wankel
  Công nghệ 9
  Động cơ Wankel

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2015

  Xem: 0

 • Hệ thống đánh lửa
  Công nghệ 9
  Hệ thống đánh lửa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2015

  Xem: 0

 • Hệ thống đánh lửa
  Công nghệ 9
  Hệ thống đánh lửa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2015

  Xem: 0

 • Công nghệ cắt gọt kim loại
  Công nghệ 9
  Công nghệ cắt gọt kim loại

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2015

  Xem: 11

 • Công nghệ cắt gọt kim loại
  Công nghệ 9
  Công nghệ cắt gọt kim loại

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2015

  Xem: 0

 • Cơ cấu phân phối khí
  Công nghệ 9
  Cơ cấu phân phối khí

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2015

  Xem: 0

 • Cơ cấu phân phối khí
  Công nghệ 9
  Cơ cấu phân phối khí

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2015

  Xem: 0

 • Hệ thống bôi trơn
  Công nghệ 9
  Hệ thống bôi trơn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2015

  Xem: 13

 • Hệ thống bôi trơn
  Công nghệ 9
  Hệ thống bôi trơn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2015

  Xem: 0

 • THCS Hải Hà 2013
  Công nghệ 9
  THCS Hải Hà 2013

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2014

  Xem: 0

 • THCS Hải Hà 2013
  Công nghệ 9
  THCS Hải Hà 2013

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2014

  Xem: 0

 • THCS Hải Hà 2012
  Công nghệ 9
  THCS Hải Hà 2012

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2014

  Xem: 0

 • THCS Hải Hà 2012
  Công nghệ 9
  THCS Hải Hà 2012

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2014

  Xem: 0

 • Đi bộ an toàn, an toàn giao thông
  Công nghệ 9
  Đi bộ an toàn, an toàn giao thông

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2014

  Xem: 0

 • Đi bộ an toàn, an toàn giao thông
  Công nghệ 9
  Đi bộ an toàn, an toàn giao thông

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2014

  Xem: 0

 • Đi bộ an toàn, an toàn giao thông
  Công nghệ 9
  Đi bộ an toàn, an toàn giao thông

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2014

  Xem: 0

 • THCS Tam Quan Bắc 2014 S3
  Công nghệ 9
  THCS Tam Quan Bắc 2014 S3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2014

  Xem: 0

 • cong trai
  Công nghệ 9
  cong trai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2014

  Xem: 0

 • cong trai
  Công nghệ 9
  cong trai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2014

  Xem: 0

 • cong trai
  Công nghệ 9
  cong trai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2014

  Xem: 0

 • cong trai
  Công nghệ 9
  cong trai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2014

  Xem: 0

 • cong trai
  Công nghệ 9
  cong trai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2014

  Xem: 0

 • cong trai
  Công nghệ 9
  cong trai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2014

  Xem: 0

 • cong trai
  Công nghệ 9
  cong trai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2014

  Xem: 0

 • cong trai
  Công nghệ 9
  cong trai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2014

  Xem: 0

 • cong trai
  Công nghệ 9
  cong trai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2014

  Xem: 0

 • cong trai
  Công nghệ 9
  cong trai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2014

  Xem: 12

 • cong trai
  Công nghệ 9
  cong trai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2014

  Xem: 0

 • cong trai
  Công nghệ 9
  cong trai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2014

  Xem: 0

 • một cách bố trí thiết bị trên bảng điện
  Công nghệ 9
  một cách bố trí thiết bị trên bảng điện

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 0

 • nối thẳng
  Công nghệ 9
  nối thẳng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 14

 • Sự phân bố bảng điện trong mạng điện trong nhà
  Công nghệ 9
  Sự phân bố bảng điện trong mạng điện trong nhà

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2013

  Xem: 0

 • Một cách bố trí thiết bị trên bảng điện
  Công nghệ 9
  Một cách bố trí thiết bị trên bảng điện

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2013

  Xem: 0

 • TRANG TRÍ NHÀ
  Công nghệ 9
  TRANG TRÍ NHÀ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2013

  Xem: 0

 • Thay xich xe dap
  Công nghệ 9
  Thay xich xe dap

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/6/2013

  Xem: 0

 • sangkienkinhnghiemcongnghe9
  Công nghệ 9
  sangkienkinhnghiemcongnghe9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2013

  Xem: 14

 • sangkienkinhnghiem
  Công nghệ 9
  sangkienkinhnghiem

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2013

  Xem: 0

 • Cấu tạo máy biến áp
  Công nghệ 9
  Cấu tạo máy biến áp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2013

  Xem: 0

 • Nối thẳng
  Công nghệ 9
  Nối thẳng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2013

  Xem: 0

 • Cầu dao
  Công nghệ 9
  Cầu dao

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2013

  Xem: 0

 • Nối rẻ
  Công nghệ 9
  Nối rẻ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2013

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY