Bộ sưu tập và tuyển chọn những bài giảng hay, giáo án hay , đề thi hay được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí, là thư viện giáo dục hỗ trợ cộng đồng giáo dục , cảm ơn quý thầy cô và các bạn học sinh.

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Giáo dục Công dân 11

 • Cận cảnh sợi chuỗi khủng 162 lượng vàng của Bà Chúa Xứ núi Sam
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2016

 • Chùa Hang (Phước Điền tự) Châu Đốc - An Giang
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2016

 • ĐỀN CỬA ÔNG
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2016

 • CHUA LONG TIEN
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2016

 • Chùa Cái Bầu- Quảng Ninh
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2016

 • Chùa Cái Bầu Quảng Ninh 2016!
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2016

 • Gioi thieu ve chua Ba Vang
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2016

 • Diều sáo Thôn Thái -xã Nguyên Xá-huyện Vũ thư-Thái Bình
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2016

 • Lễ hội Sáo Đền - Vũ Thư - Thái Bình - Part 2-4
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2016

 • Thả diều sáo tại Hà Nội ( diều 2m8 bộ d42 & diều 3m4 bộ d59)
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2016

 • Mon an
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2014

 • Mon an
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2014

 • 26/3/2014
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2014

 • 26/3/2014
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2014

 • 8/3/2014
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2014

 • 8/3/2014
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2014

 • Cắm hoa
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

 • Cắm hoa
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

 • Cắm hoa
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

 • Cắm hoa
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

 • Món nộm
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

 • Món nộm
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

 • Món nộm
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

 • Món nộm
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

 • Món nộm
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

 • Món nộm
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

 • Đậu phụ nhồi
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

 • Đậu phụ nhồi
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

 • Áo sơ mi thời trang
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

 • Áo sơ mi thời trang
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

 • Ảnh cắm hoa
  Tư liệu nghề

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu nghề

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2014

 • Hình ẳn món ăn
  Tư liệu nghề

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu nghề

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2014

 • Hình ảnh món ăn
  Tư liệu nghề

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu nghề

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2014

 • Món ăn
  Tư liệu nghề

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu nghề

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2014

 • Các món ăn
  Tư liệu nghề

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu nghề

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2014

 • Món ăn
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2014

 • Món ăn
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2014

 • Hình ảnh món ăn
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2014

 • Hình ảnh món ăn
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2014

 • Ảnh cắm hoa
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2014

 • Ảnh cắm hoa
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2014

 • Hình ẳn món ăn
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2014

 • Hình ẳn món ăn
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2014

 • Các món ăn
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2014

 • Các món ăn
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2014

 • khai mac
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2014

 • khai mac
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2014

 • tiểu phẩm tuyên truyền về môi trường
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2013

 • GD CD: ( Audiobook) Giáo dục công dân lớp 11 & 12
  GDCD - GDNGLL 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2013

 • GD CD: ( Audiobook) Giáo dục công dân lớp 11 & 12
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2013

 • GD CD: Video clip dạy vũ quốc tế
  GDCD - GDNGLL 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD - GDNGLL 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/7/2013

 • GD CD: Video clip dạy vũ quốc tế
  GD công dân 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/7/2013

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY