Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH)

 • GD CD: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2013

 • Xuân phú quý
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2011

 • Khánh thành cầu Hùng Vương - Tuy Hòa
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2011

 • Nỗi nhớ mùa đông
  GD công dân

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD công dân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2010

 • đua thuyền lý sơn
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2010

 • ảnh ở huyện đảo lý sơn
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2010

 • bac ho
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2010

 • Hội nghị tổng kết dân số
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2010

 • Phim về Liên Xô
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2010

 • Liên Xô tan rã
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2010

 • Cách mạng tháng Mười
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2010

 • Trông Cây Tôi Lại Nhớ Ơn Người
  Các Ca Khúc Ca Ngợi Đảng - Bác Hồ - Quê Hương Đât Nước

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Các Ca Khúc Ca Ngợi Đảng - Bác Hồ - Quê Hương Đât Nước

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

 • Tiếng Hát Giữa Rừng Pắc Bó
  Các Ca Khúc Ca Ngợi Đảng - Bác Hồ - Quê Hương Đât Nước

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Các Ca Khúc Ca Ngợi Đảng - Bác Hồ - Quê Hương Đât Nước

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

 • Cung Đàn Mùa Xuân
  Các Ca Khúc Ca Ngợi Đảng - Bác Hồ - Quê Hương Đât Nước

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Các Ca Khúc Ca Ngợi Đảng - Bác Hồ - Quê Hương Đât Nước

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

 • Khúc Hát Sông Quê
  Các Ca Khúc Ca Ngợi Đảng - Bác Hồ - Quê Hương Đât Nước

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Các Ca Khúc Ca Ngợi Đảng - Bác Hồ - Quê Hương Đât Nước

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

 • Huyền Thoại Mẹ
  Các Ca Khúc Ca Ngợi Đảng - Bác Hồ - Quê Hương Đât Nước

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Các Ca Khúc Ca Ngợi Đảng - Bác Hồ - Quê Hương Đât Nước

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh
  Các Ca Khúc Ca Ngợi Đảng - Bác Hồ - Quê Hương Đât Nước

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Các Ca Khúc Ca Ngợi Đảng - Bác Hồ - Quê Hương Đât Nước

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

 • Khúc Hát Sông Quê
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

 • Trông Cây Tôi Lại Nhớ Ơn Người
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

 • Cung Đàn Mùa Xuân
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

 • Tiếng Hát Giữa Rừng Pắc Bó
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

 • Huyền Thoại Mẹ
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

 • Táo giáo dục 2010
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/2/2010

 • TRANH NGHỆ THUẬT D
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • TRANH NGHỆ THUẬT C
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • TRANH NGHỆ THUẬT B
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • TRANH NGHỆ THUẬT A
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • NGOẠI TÌNH
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • TREO CỔ NGƯỜI IRAN
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • ẢNH NGHỆ THUẬT 3
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • ẢNH NGHỆ THUẬT 2
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • ẢNH NGHỆ THUẬT 1
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ Z ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ Y ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ X ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ S ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ M ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ V ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ U ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ T ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ R ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ Q ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ P ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ O ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ N ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ M ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ L ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ K ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ JĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ I ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

 • CHỮ H ĐỘC ĐÁO
  GDCD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY