Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH)

 • Đề cương tuyên truyền nghị quyết số 18 TW 6 khóa 12
  GDCD
  Đề cương tuyên truyền nghị quyết số 18 TW 6 khóa 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 0

 • đường lối Đảng
  GDCD
  đường lối Đảng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 7

 • GD CD: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
  GDCD
  GD CD: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2013

  Xem: 8

 • Xuân phú quý
  GDCD
  Xuân phú quý

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2011

  Xem: 0

 • Khánh thành cầu Hùng Vương - Tuy Hòa
  GDCD
  Khánh thành cầu Hùng Vương - Tuy Hòa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2011

  Xem: 0

 • đua thuyền lý sơn
  GDCD
  đua thuyền lý sơn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2010

  Xem: 9

 • ảnh ở huyện đảo lý sơn
  GDCD
  ảnh ở huyện đảo lý sơn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2010

  Xem: 11

 • bac ho
  GDCD
  bac ho

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2010

  Xem: 55

 • Hội nghị tổng kết dân số
  GDCD
  Hội nghị tổng kết dân số

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2010

  Xem: 17

 • Phim về Liên Xô
  GDCD
  Phim về Liên Xô

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2010

  Xem: 19

 • Liên Xô tan rã
  GDCD
  Liên Xô tan rã

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2010

  Xem: 12

 • Cách mạng tháng Mười
  GDCD
  Cách mạng tháng Mười

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2010

  Xem: 14

 • Khúc Hát Sông Quê
  GDCD
  Khúc Hát Sông Quê

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

  Xem: 28

 • Trông Cây Tôi Lại Nhớ Ơn Người
  GDCD
  Trông Cây Tôi Lại Nhớ Ơn Người

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

  Xem: 12

 • Chủ Tịch Hồ Chí Minh
  GDCD
  Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

  Xem: 43

 • Cung Đàn Mùa Xuân
  GDCD
  Cung Đàn Mùa Xuân

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

  Xem: 20

 • Tiếng Hát Giữa Rừng Pắc Bó
  GDCD
  Tiếng Hát Giữa Rừng Pắc Bó

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

  Xem: 14

 • Huyền Thoại Mẹ
  GDCD
  Huyền Thoại Mẹ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

  Xem: 22

 • Táo giáo dục 2010
  GDCD
  Táo giáo dục 2010

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/2/2010

  Xem: 1068

 • TRANH NGHỆ THUẬT D
  GDCD
  TRANH NGHỆ THUẬT D

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 53

 • TRANH NGHỆ THUẬT C
  GDCD
  TRANH NGHỆ THUẬT C

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 42

 • TRANH NGHỆ THUẬT B
  GDCD
  TRANH NGHỆ THUẬT B

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 73

 • TRANH NGHỆ THUẬT A
  GDCD
  TRANH NGHỆ THUẬT A

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 31

 • NGOẠI TÌNH
  GDCD
  NGOẠI TÌNH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 224

 • TREO CỔ NGƯỜI IRAN
  GDCD
  TREO CỔ NGƯỜI IRAN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 77

 • ẢNH NGHỆ THUẬT 3
  GDCD
  ẢNH NGHỆ THUẬT 3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 55

 • ẢNH NGHỆ THUẬT 2
  GDCD
  ẢNH NGHỆ THUẬT 2

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 61

 • ẢNH NGHỆ THUẬT 1
  GDCD
  ẢNH NGHỆ THUẬT 1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 39

 • CHỮ Z ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ Z ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 90

 • CHỮ Y ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ Y ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 106

 • CHỮ X ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ X ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 60

 • CHỮ S ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ S ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 48

 • CHỮ M ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ M ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 48

 • CHỮ V ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ V ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 45

 • CHỮ U ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ U ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 42

 • CHỮ T ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ T ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 46

 • CHỮ R ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ R ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 74

 • CHỮ Q ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ Q ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 81

 • CHỮ P ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ P ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 43

 • CHỮ O ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ O ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 35

 • CHỮ N ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ N ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 38

 • CHỮ M ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ M ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 40

 • CHỮ L ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ L ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 30

 • CHỮ K ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ K ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 31

 • CHỮ JĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ JĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 85

 • CHỮ I ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ I ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 56

 • CHỮ H ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ H ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 78

 • CHỮ G ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ G ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 53

 • CHỮ F ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ F ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 48

 • CHỮ E ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ E ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 24

 • CHỮ D ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ D ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 41

 • CHỮ C ĐỘC ĐÁO
  GDCD
  CHỮ C ĐỘC ĐÁO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GDCD

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2009

  Xem: 40

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY