Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Giáo dục Hướng nghiệp và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Giáo dục Hướng nghiệp hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Giáo dục Hướng nghiệp

 • Ảnh KN trồng cây lễ Khai giảng
  Tư liệu tham khảo
  Ảnh KN trồng cây lễ Khai giảng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • Ảnh Khai giảng 2018-2019
  Tư liệu tham khảo
  Ảnh Khai giảng 2018-2019

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • CHAO MỪNG NĂM HỌC MỚI
  GD hướng nghiệp 6
  CHAO MỪNG NĂM HỌC MỚI

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • MẪU XÁC NHẬN ĐẢNG VIÊN NƠI CƯ TRÚ 2018
  Tư liệu tham khảo
  MẪU XÁC NHẬN ĐẢNG VIÊN NƠI CƯ TRÚ 2018

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Ảnh lớp
  GD hướng nghiệp 10
  Ảnh lớp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • NCKH KT
  Tư liệu tham khảo
  NCKH KT

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • NCKH KT
  Tư liệu tham khảo
  NCKH KT

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Nghiên cứu khoa học
  Tư liệu tham khảo
  Nghiên cứu khoa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Dan vũ Rua tay
  GD hướng nghiệp 6
  Dan vũ Rua tay

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2018

  Xem: 1

 • PTVN trao học bổng
  Tư liệu tham khảo
  PTVN trao học bổng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 2

 • TRƯỜNG THCS U MINH LÁ CỜ ĐẦU CỦA NGÀNH GD HUYỆN NHÀ
  Tư liệu tham khảo
  TRƯỜNG THCS U MINH LÁ CỜ ĐẦU CỦA NGÀNH GD HUYỆN NHÀ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 4

 • bổ tạo hình trang trí dưa hấu
  GD hướng nghiệp 7
  bổ tạo hình trang trí dưa hấu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 0

 • Trang trí mon Ăn Ngon
  GD hướng nghiệp 6
  Trang trí mon Ăn Ngon

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 0

 • TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 9 BÀI 33
  Tư liệu tham khảo
  TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 9 BÀI 33

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 1

 • Nghệ thuật 01
  Tư liệu tham khảo
  Nghệ thuật 01

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2018

  Xem: 1

 • Ảnh chào mừng 20/11
  GD hướng nghiệp 7
  Ảnh chào mừng 20/11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 6

 • Tham dự nhảy dân vũ huyện Thanh oai
  GD hướng nghiệp 7
  Tham dự nhảy dân vũ huyện Thanh oai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 9

 • Dự thi nhảy dân vũ
  GD hướng nghiệp 7
  Dự thi nhảy dân vũ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 15

 • Chúc mừng các đồng chí lao động tiên tiến
  GD hướng nghiệp 7
  Chúc mừng các đồng chí lao động tiên tiến

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 10

 • Ảnh chào mừng 20/11
  GD hướng nghiệp 7
  Ảnh chào mừng 20/11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 6

 • Ảnh chào mừng 20/11
  GD hướng nghiệp 7
  Ảnh chào mừng 20/11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 7

 • Ảnh chào mừng 20/11
  GD hướng nghiệp 6
  Ảnh chào mừng 20/11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 7

 • Ảnh chào mừng 20/11
  GD hướng nghiệp 6
  Ảnh chào mừng 20/11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 7

 • Ảnh chào mừng 20/11
  GD hướng nghiệp 6
  Ảnh chào mừng 20/11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 8

 • Ảnh chào mừng 20/11
  GD hướng nghiệp 6
  Ảnh chào mừng 20/11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 8

 • Ảnh chào mừng 20/11
  GD hướng nghiệp 6
  Ảnh chào mừng 20/11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 6

 • NHẠC CHẾ THUỐC NAM
  Tư liệu tham khảo
  NHẠC CHẾ THUỐC NAM

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2017

  Xem: 10

 • TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017
  Tư liệu tham khảo
  TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 5

 • TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017
  Tư liệu tham khảo
  TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 2

 • TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017
  Tư liệu tham khảo
  TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 5

 • TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017
  Tư liệu tham khảo
  TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 3

 • TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017
  Tư liệu tham khảo
  TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 3

 • Hay và ý nghĩa
  Tư liệu tham khảo
  Hay và ý nghĩa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 0

 • Câu nói ý nghĩa
  Tư liệu tham khảo
  Câu nói ý nghĩa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 0

 • Câu nói ý nghĩa
  Tư liệu tham khảo
  Câu nói ý nghĩa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 8

 • Danh ngôn cuộc sống
  Tư liệu tham khảo
  Danh ngôn cuộc sống

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 8

 • ÔNG BỐ MƯA
  Tư liệu tham khảo
  ÔNG BỐ MƯA

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 10

 • Trung thu
  GD hướng nghiệp 7
  Trung thu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 10

 • Trung thu
  GD hướng nghiệp 7
  Trung thu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • Trung thu
  GD hướng nghiệp 7
  Trung thu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • Trung thu
  GD hướng nghiệp 7
  Trung thu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • Trung thu
  GD hướng nghiệp 7
  Trung thu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • Trung thu
  GD hướng nghiệp 7
  Trung thu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • Đai hội liên đội
  GD hướng nghiệp 7
  Đai hội liên đội

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 9

 • Đai hội liên đội
  GD hướng nghiệp 7
  Đai hội liên đội

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 11

 • Đai hội liên đội
  GD hướng nghiệp 7
  Đai hội liên đội

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 8

 • Đai hội liên đội
  GD hướng nghiệp 7
  Đai hội liên đội

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • Đai hội liên đội
  GD hướng nghiệp 7
  Đai hội liên đội

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • Đai hội liên đội
  GD hướng nghiệp 7
  Đai hội liên đội

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • Ảnh hội nghị công nhân viên chức
  GD hướng nghiệp 6
  Ảnh hội nghị công nhân viên chức

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 9

 • HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018
  GD hướng nghiệp 6
  HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018
  GD hướng nghiệp 6
  HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY