Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Giáo dục Hướng nghiệp 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Giáo dục Hướng nghiệp 10 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Giáo dục Hướng nghiệp 10

 • Ảnh lớp
  GD hướng nghiệp 10
  Ảnh lớp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • cầu Tân Đệ bridge Thai Binh 2015
  GD hướng nghiệp 10
  cầu Tân Đệ bridge Thai Binh 2015

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2016

  Xem: 1

 • CẦU TÂN ĐỆ - THÁI BÌNH
  GD hướng nghiệp 10
  CẦU TÂN ĐỆ - THÁI BÌNH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2016

  Xem: 1

 • A3(11-15) Trường THCS Thị Trấn Vũ Thư Thái Bình
  GD hướng nghiệp 10
  A3(11-15) Trường THCS Thị Trấn Vũ Thư Thái Bình

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2016

  Xem: 0

 • A2 (1994-1997) PTTH Nguyễn Trãi, Vũ Thư, Thái Bình
  GD hướng nghiệp 10
  A2 (1994-1997) PTTH Nguyễn Trãi, Vũ Thư, Thái Bình

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2016

  Xem: 1

 • [Trailer] Mừng Tân Giáo Xứ Trung Thành - giáo xứ Bồng Tiên
  GD hướng nghiệp 10
  [Trailer] Mừng Tân Giáo Xứ Trung Thành - giáo xứ Bồng Tiên

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2016

  Xem: 11

 • Thị trấn Thanh Nê h.Kiến Xương Thái Bình. 2012
  GD hướng nghiệp 10
  Thị trấn Thanh Nê h.Kiến Xương Thái Bình. 2012

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2016

  Xem: 0

 • Tân Phong - Vũ Thư - Thái Bình
  GD hướng nghiệp 10
  Tân Phong - Vũ Thư - Thái Bình

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2016

  Xem: 0

 • Một góc TT Vũ Thư h.Vũ Thư Thái Bình
  GD hướng nghiệp 10
  Một góc TT Vũ Thư h.Vũ Thư Thái Bình

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2016

  Xem: 0

 • Lễ hội làng kì phúc Thôn Đa Cốc Bình Thanh 2015 5
  GD hướng nghiệp 10
  Lễ hội làng kì phúc Thôn Đa Cốc Bình Thanh 2015 5

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2016

  Xem: 0

 • Kiến Xương đất mẹ lời ru
  GD hướng nghiệp 10
  Kiến Xương đất mẹ lời ru

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2016

  Xem: 1

 • Chùa Tản Viên (Quê mềnh -D)
  GD hướng nghiệp 10
  Chùa Tản Viên (Quê mềnh -D)

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2016

  Xem: 1

 • Cảnh trướng 8
  GD hướng nghiệp 10
  Cảnh trướng 8

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2015

  Xem: 0

 • Cảnh trướng 7
  GD hướng nghiệp 10
  Cảnh trướng 7

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2015

  Xem: 8

 • Cảnh trướng 6
  GD hướng nghiệp 10
  Cảnh trướng 6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2015

  Xem: 8

 • Cảnh trướng 5
  GD hướng nghiệp 10
  Cảnh trướng 5

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2015

  Xem: 10

 • Cảnh trướng 4
  GD hướng nghiệp 10
  Cảnh trướng 4

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2015

  Xem: 0

 • Cảnh trướng 3
  GD hướng nghiệp 10
  Cảnh trướng 3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2015

  Xem: 0

 • Cảnh trướng 2
  GD hướng nghiệp 10
  Cảnh trướng 2

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2015

  Xem: 9

 • Cảnh trướng 1
  GD hướng nghiệp 10
  Cảnh trướng 1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2015

  Xem: 10

 • NGÀY BÃO 7-4-2014
  GD hướng nghiệp 10
  NGÀY BÃO 7-4-2014

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2014

  Xem: 0

 • MÍTTINH 26-3-2014
  GD hướng nghiệp 10
  MÍTTINH 26-3-2014

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2014

  Xem: 0

 • NGÀY 20-11
  GD hướng nghiệp 10
  NGÀY 20-11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2014

  Xem: 0

 • LÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
  GD hướng nghiệp 10
  LÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2014

  Xem: 0

 • Quốc kỳ ở trường THPT Tân Quới
  GD hướng nghiệp 10
  Quốc kỳ ở trường THPT Tân Quới

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2013

  Xem: 0

 • TCV
  GD hướng nghiệp 10
  TCV

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2013

  Xem: 0

 • 10A1 (2012-2013) trồng hoa ở cột cờ
  GD hướng nghiệp 10
  10A1 (2012-2013) trồng hoa ở cột cờ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2012

  Xem: 0

 • TL: KH của Hội chữ thập đỏ VN
  GD hướng nghiệp 10
  TL: KH của Hội chữ thập đỏ VN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 11

 • TL: TT Lịch sử hình thành Hội chữ thập đỏ VN
  GD hướng nghiệp 10
  TL: TT Lịch sử hình thành Hội chữ thập đỏ VN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 10

 • TL: L Đ Hội cựu giáo chức VN
  GD hướng nghiệp 10
  TL: L Đ Hội cựu giáo chức VN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 9

 • TL: Baner Hội khuyến học VN
  GD hướng nghiệp 10
  TL: Baner Hội khuyến học VN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 15

 • TL: Logo Hội làm vườn VN
  GD hướng nghiệp 10
  TL: Logo Hội làm vườn VN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 32

 • TL: Ảnh Bác Hồ
  GD hướng nghiệp 10
  TL: Ảnh Bác Hồ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2012

  Xem: 7

 • 5 cách thắt cà vạt
  GD hướng nghiệp 10
  5 cách thắt cà vạt

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/7/2011

  Xem: 0

 • HÌNH ẢNH DẠY VÀ HỌC
  GD hướng nghiệp 10
  HÌNH ẢNH DẠY VÀ HỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2010

  Xem: 0

 • truong cũ
  GD hướng nghiệp 10
  truong cũ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2010

  Xem: 0

 • banner_hv
  GD hướng nghiệp 10
  banner_hv

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2010

  Xem: 0

 • Trường cũ 1
  GD hướng nghiệp 10
  Trường cũ 1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2010

  Xem: 0

 • Trường cũ
  GD hướng nghiệp 10
  Trường cũ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2010

  Xem: 0

 • Trống đại ở Huế
  GD hướng nghiệp 10
  Trống đại ở Huế

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/6/2010

  Xem: 10

 • Trống Sấm kỷ lục
  GD hướng nghiệp 10
  Trống Sấm kỷ lục

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/6/2010

  Xem: 11

 • mạch điều khiển led
  GD hướng nghiệp 10
  mạch điều khiển led

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2010

  Xem: 17

 • HoChuTich
  GD hướng nghiệp 10
  HoChuTich

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2010

  Xem: 38

 • Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình
  GD hướng nghiệp 10
  Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2010

  Xem: 17

 • Tư vấn thi 2010
  GD hướng nghiệp 10
  Tư vấn thi 2010

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2010

  Xem: 19

 • Tư vấn mùa thi 2010
  GD hướng nghiệp 10
  Tư vấn mùa thi 2010

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2010

  Xem: 15

 • hướng nghiệp
  GD hướng nghiệp 10
  hướng nghiệp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2010

  Xem: 43

 • Hướng nghiệp
  GD hướng nghiệp 10
  Hướng nghiệp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2010

  Xem: 19

 • Hinh...
  GD hướng nghiệp 10
  Hinh...

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2010

  Xem: 28

 • Sinh hoạt đầu tuần
  GD hướng nghiệp 10
  Sinh hoạt đầu tuần

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2010

  Xem: 31

 • Thầy HT Trần Duy Tỵ phát phần thưởngg cho HS
  GD hướng nghiệp 10
  Thầy HT Trần Duy Tỵ phát phần thưởngg cho HS

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2010

  Xem: 23

 • Hinh anh hoạt động
  GD hướng nghiệp 10
  Hinh anh hoạt động

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2010

  Xem: 14

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY