Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Hóa học 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Hóa học 11 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Hóa học 11

 • H2 Vs F2
  Hóa học 11
  H2 Vs F2

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2018

  Xem: 0

 • kỹ năng thoát hiểm khi bị ngạt khí CO
  Hóa học 11
  kỹ năng thoát hiểm khi bị ngạt khí CO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2017

  Xem: 0

 • Phần mềm trắc nghiệm mới tích hợp vào Word
  Hóa học 11
  Phần mềm trắc nghiệm mới tích hợp vào Word

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2016

  Xem: 0

 • Bánh đa cá rô - Bánh cuốn chả Minh Hải - Phủ Lý
  Hóa học 11
  Bánh đa cá rô - Bánh cuốn chả Minh Hải - Phủ Lý

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2016

  Xem: 0

 • Ankin - Phan ung the 1
  Hóa học 11
  Ankin - Phan ung the 1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2016

  Xem: 0

 • brom phan ung voi phenol
  Hóa học 11
  brom phan ung voi phenol

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2016

  Xem: 0

 • lop 12 bai nhan biet
  Hóa học 11
  lop 12 bai nhan biet

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2016

  Xem: 0

 • mô hình CH3CH(CH3)COOH
  Hóa học 11
  mô hình CH3CH(CH3)COOH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 17

 • mô hình CH2=CHCOOH
  Hóa học 11
  mô hình CH2=CHCOOH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 0

 • mô hình C2H5COOH
  Hóa học 11
  mô hình C2H5COOH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 11

 • mô hình (COOH)2
  Hóa học 11
  mô hình (COOH)2

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 0

 • mô hình C6H5COOH
  Hóa học 11
  mô hình C6H5COOH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 0

 • mô hình axit axetic
  Hóa học 11
  mô hình axit axetic

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 0

 • mô hình axitfomic
  Hóa học 11
  mô hình axitfomic

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 0

 • mô hình CH3CH(CH3)CHO
  Hóa học 11
  mô hình CH3CH(CH3)CHO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 0

 • mô hình CH3CH2CH2CHO
  Hóa học 11
  mô hình CH3CH2CH2CHO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 0

 • mô hình CH3CH2CHO
  Hóa học 11
  mô hình CH3CH2CHO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 0

 • mô hình (CHO)2
  Hóa học 11
  mô hình (CHO)2

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 13

 • mô hình C6H5CHO
  Hóa học 11
  mô hình C6H5CHO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 0

 • mô hình anđehit axetic
  Hóa học 11
  mô hình anđehit axetic

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 0

 • mô hình anđehit fomic
  Hóa học 11
  mô hình anđehit fomic

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 0

 • tih ph
  Hóa học 11
  tih ph

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2015

  Xem: 0

 • congtt
  Hóa học 11
  congtt

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2013

  Xem: 11

 • bgd
  Hóa học 11
  bgd

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2013

  Xem: 0

 • sgdsl
  Hóa học 11
  sgdsl

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2013

  Xem: 0

 • Tuyển sinh trường TC Dược Hà Nội
  Hóa học 11
  Tuyển sinh trường TC Dược Hà Nội

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2013

  Xem: 0

 • mo hinh phan tu hoa 11
  Hóa học 11
  mo hinh phan tu hoa 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2013

  Xem: 0

 • 3D-Phosphoric acid
  Hóa học 11
  3D-Phosphoric acid

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2012

  Xem: 0

 • 3D-Nitric acid
  Hóa học 11
  3D-Nitric acid

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2012

  Xem: 0

 • 3D-FORMIC ALDEHYDE
  Hóa học 11
  3D-FORMIC ALDEHYDE

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2012

  Xem: 0

 • 3D-FORMIC ACID
  Hóa học 11
  3D-FORMIC ACID

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2012

  Xem: 0

 • Do pH
  Hóa học 11
  Do pH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • Thu mau ngon lua
  Hóa học 11
  Thu mau ngon lua

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • Do pH mot so dung dich
  Hóa học 11
  Do pH mot so dung dich

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 8

 • TT kim loai
  Hóa học 11
  TT kim loai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • phân li HCl
  Hóa học 11
  phân li HCl

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • SX CO trong CN
  Hóa học 11
  SX CO trong CN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • Phan tu C2H2
  Hóa học 11
  Phan tu C2H2

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • Dây truyền SX xi măng
  Hóa học 11
  Dây truyền SX xi măng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • Su hoa tan NaCl
  Hóa học 11
  Su hoa tan NaCl

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • tao dung dich
  Hóa học 11
  tao dung dich

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • Cấu dạng
  Hóa học 11
  Cấu dạng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • pH vạn năng
  Hóa học 11
  pH vạn năng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • SX CO2 trong CN
  Hóa học 11
  SX CO2 trong CN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • Đ/C CO2 trong PTN
  Hóa học 11
  Đ/C CO2 trong PTN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • Cong HX vao C2H4
  Hóa học 11
  Cong HX vao C2H4

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 8

 • Pu N2+O2
  Hóa học 11
  Pu N2+O2

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 7

 • Đ/C C2H2
  Hóa học 11
  Đ/C C2H2

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • NH3+CuO
  Hóa học 11
  NH3+CuO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • su dien li
  Hóa học 11
  su dien li

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • Biểu diễn độ dẻo
  Hóa học 11
  Biểu diễn độ dẻo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2012

  Xem: 0

 • Vanadinit - Photphat
  Hóa học 11
  Vanadinit - Photphat

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2012

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY