Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Hóa học 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Hóa học 11 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Hóa học 11

 • H2 Vs F2
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2018

 • kỹ năng thoát hiểm khi bị ngạt khí CO
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2017

 • Phần mềm trắc nghiệm mới tích hợp vào Word
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2016

 • Bánh đa cá rô - Bánh cuốn chả Minh Hải - Phủ Lý
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2016

 • Ankin - Phan ung the 1
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2016

 • brom phan ung voi phenol
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2016

 • lop 12 bai nhan biet
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2016

 • mô hình CH3CH(CH3)COOH
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

 • mô hình CH2=CHCOOH
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

 • mô hình C2H5COOH
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

 • mô hình (COOH)2
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

 • mô hình C6H5COOH
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

 • mô hình axit axetic
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

 • mô hình axitfomic
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

 • mô hình CH3CH(CH3)CHO
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

 • mô hình CH3CH2CH2CHO
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

 • mô hình CH3CH2CHO
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

 • mô hình (CHO)2
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

 • mô hình C6H5CHO
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

 • mô hình anđehit axetic
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

 • mô hình anđehit fomic
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

 • SƠ ĐỒ AXETILEN và ankin
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2016

 • tih ph
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2015

 • BÀI TẬP TUẦN 7
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2014

 • BÀI SỐ 4.1
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2014

 • BAI TAP SO 3 (TV)
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2014

 • BAI TAP SO 3
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2014

 • BÀI TẬP TUẦN 2 (TV)
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2014

 • BÀI TẬP TUẦN 2
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2014

 • BÀI TẬP TUẦN 1
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2014

 • GD CD: Video clip HD tiết kiệm điện trong trường học
  Bộ giáo dục

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Bộ giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

 • GD CD: Video clip Lịch sử giờ trái đất, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn
  Bộ giáo dục

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Bộ giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

 • GD CD: Video clip Lịch sử giờ trái đất, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn
  Bộ giáo dục

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Bộ giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

 • GD CD: Video clip HD tiết kiệm nước
  Bộ giáo dục

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Bộ giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

 • GD CD: Video clip HD tiết kiệm năng lượng
  Bộ giáo dục

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Bộ giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

 • GD CD: Video clip HD tiết kiệm năng lượng
  Bộ giáo dục

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Bộ giáo dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

 • k12 thang 12
  Hóa Học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa Học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2013

 • k11 thang 12
  Hóa Học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa Học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2013

 • k10 thang 12
  Hóa Học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa Học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2013

 • Tính dẫn điện NaCl
  HÓA 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÓA 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2013

 • Tính dẫn điện dd NaCl
  HÓA 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÓA 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2013

 • Tính dẫn điện rượu
  HÓA 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÓA 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2013

 • Tính dẫn điện nước cất
  HÓA 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÓA 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2013

 • khoi 11 1
  Hóa Học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa Học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2013

 • khoi 11
  Hóa Học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa Học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2013

 • congtt
  Toán học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2013

 • congtt
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2013

 • congtt
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2013

 • bgd
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2013

 • bgd
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2013

 • sgdsl
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2013

 • sgdsl
  Hóa học 11

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2013

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY