Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 9

 • Vượt qua sự lười biếng
  Hoạt động NGLL 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

 • Chủ diểm tháng 1- 2
  Hoạt động NGLL 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2017

 • video
  Hoạt động NGLL 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2016

 • Đồng hồ đếm ngược kèm theo lịch vạn niên
  Hoạt động NGLL 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2015

 • Đồng hồ đếm ngược
  Hoạt động NGLL 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2015

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY