Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Kể chuyện 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Kể chuyện 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Kể chuyện 1

 • Niềm vui bất ngờ
  Kể chuyện 1
  Niềm vui bất ngờ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Trò chơi củng cố bài KC
  Kể chuyện 1
  Trò chơi củng cố bài KC "Chuột nhà và chuột đồng"

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

  Xem: 0

 • Sự tích hoa mẫu đơn
  Kể chuyện 1
  Sự tích hoa mẫu đơn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/7/2015

  Xem: 0

 • tnhh
  Kể chuyện 1
  tnhh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2012

  Xem: 0

 • Văn nghệ chào mừng khai giang năm học mới
  Kể chuyện theo tranh
  Văn nghệ chào mừng khai giang năm học mới

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2012

  Xem: 0

 • Hình Ảnh Lễ sơ kết học kì 1 năm học 2011-2012
  Kể chuyện theo tranh
  Hình Ảnh Lễ sơ kết học kì 1 năm học 2011-2012

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2012

  Xem: 0

 • Hình ảnh CBGV và HS trường THCS Sơn Lễ thắp hương tại
Đài tưỡng niệm các Anh hùng liệt sỹ xã Sơn Lễ...
  Kể chuyện theo tranh
  Hình ảnh CBGV và HS trường THCS Sơn Lễ thắp hương tại Đài tưỡng niệm các Anh hùng liệt sỹ xã Sơn Lễ...

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2012

  Xem: 0

 • Hình ảnh CBGV và HS trường THCS Sơn Lễ thăm và tặng quà
Mẹ Việt Nam Anh hùng trước khi về đón xuân Nhâm Thìn
  Kể chuyện theo tranh
  Hình ảnh CBGV và HS trường THCS Sơn Lễ thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng trước khi về đón xuân Nhâm Thìn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2012

  Xem: 0

 • video - boi
  Kể chuyện theo tranh
  video - boi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2011

  Xem: 0

 • gui
  Kể chuyện theo tranh
  gui

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2011

  Xem: 0

 • ngôi sao thiên thần 2
  Kể chuyện theo tranh
  ngôi sao thiên thần 2

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2011

  Xem: 0

 • ngôi sao thiên thần 2
  Kể chuyện theo tranh
  ngôi sao thiên thần 2

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2011

  Xem: 0

 • ngôi sao thiên thần 1
  Kể chuyện theo tranh
  ngôi sao thiên thần 1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2011

  Xem: 0

 • Ông Quan Bộ Hình
  Kể chuyện theo tranh
  Ông Quan Bộ Hình

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2011

  Xem: 0

 • Dạy học với BĐTD
  Kể chuyện theo tranh
  Dạy học với BĐTD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2011

  Xem: 0

 • Dạy học với BĐTD
  Kể chuyện theo tranh
  Dạy học với BĐTD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2011

  Xem: 0

 • Dạy học với BĐTD
  Kể chuyện theo tranh
  Dạy học với BĐTD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2011

  Xem: 0

 • Dạy học với BĐTD
  Kể chuyện theo tranh
  Dạy học với BĐTD

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2011

  Xem: 0

 • Ảnh tết trung thu
  Kể chuyện theo tranh
  Ảnh tết trung thu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2010

  Xem: 0

 • Ảnh tết trung thu
  Kể chuyện theo tranh
  Ảnh tết trung thu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2010

  Xem: 0

 • Ảnh tết trung thu
  Kể chuyện theo tranh
  Ảnh tết trung thu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2010

  Xem: 0

 • Ảnh tết trung thu
  Kể chuyện theo tranh
  Ảnh tết trung thu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2010

  Xem: 0

 • Ảnh tết trung thu
  Kể chuyện theo tranh
  Ảnh tết trung thu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2010

  Xem: 0

 • Ảnh tết trung thu
  Kể chuyện theo tranh
  Ảnh tết trung thu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2010

  Xem: 0

 • Ảnh tết trung thu
  Kể chuyện theo tranh
  Ảnh tết trung thu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2010

  Xem: 0

 • Ảnh tết trung thu
  Kể chuyện theo tranh
  Ảnh tết trung thu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2010

  Xem: 0

 • phong cảnh
  Kể chuyện theo tranh
  phong cảnh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2009

  Xem: 94

 • Thanh giong
  Kể chuyện theo tranh
  Thanh giong

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2008

  Xem: 287

 • Quạ và Công
  Kể chuyện theo tranh
  Quạ và Công

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 219

 • Anh chàng Ngốc và con ngỗng vàng
  Kể chuyện theo tranh
  Anh chàng Ngốc và con ngỗng vàng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 144

 • Đi tìm bạn
  Kể chuyện theo tranh
  Đi tìm bạn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 132

 • Chuột nhà và Chuột đồng
  Kể chuyện theo tranh
  Chuột nhà và Chuột đồng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 200

 • Đi tìm bạn
  Kể chuyện theo tranh
  Đi tìm bạn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 326

 • Anh chàng Ngốc và con ngỗng vàng
  Kể chuyện theo tranh
  Anh chàng Ngốc và con ngỗng vàng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 167

 • Chuột nhà và Chuột đồng
  Kể chuyện theo tranh
  Chuột nhà và Chuột đồng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 193

 • Anh nông dân và con cò
  Kể chuyện theo tranh
  Anh nông dân và con cò

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 131

 • Thánh Gióng
  Kể chuyện theo tranh
  Thánh Gióng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 124

 • Sói và Cừu
  Kể chuyện theo tranh
  Sói và Cừu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 120

 • Cây khế
  Kể chuyện theo tranh
  Cây khế

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 135

 • Thánh Gióng
  Kể chuyện theo tranh
  Thánh Gióng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 161

 • Thỏ và Sư tử
  Kể chuyện theo tranh
  Thỏ và Sư tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 125

 • Khỉ và Rùa
  Kể chuyện theo tranh
  Khỉ và Rùa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 177

 • Sói và Cừu
  Kể chuyện theo tranh
  Sói và Cừu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 100

 • Quạ và Công
  Kể chuyện theo tranh
  Quạ và Công

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 97

 • Cây khế
  Kể chuyện theo tranh
  Cây khế

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 165

 • Thỏ và Sư tử
  Kể chuyện theo tranh
  Thỏ và Sư tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 151

 • Khỉ và Rùa
  Kể chuyện theo tranh
  Khỉ và Rùa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 130

 • Chia phần
  Kể chuyện theo tranh
  Chia phần

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 83

 • Chia phần
  Kể chuyện theo tranh
  Chia phần

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 99

 • Mèo dạy Hổ
  Kể chuyện theo tranh
  Mèo dạy Hổ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 99

 • Bìa Kể chuyện theo tranh 1
  Kể chuyện theo tranh
  Bìa Kể chuyện theo tranh 1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 72

 • Anh nông dân và con cò
  Kể chuyện theo tranh
  Anh nông dân và con cò

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện theo tranh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 74

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY