Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Kể chuyện 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Kể chuyện 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Kể chuyện 5

 • Tiếng Vĩ Cầm Ỡ Mĩ Lai
  Kể chuyện 5
  Tiếng Vĩ Cầm Ỡ Mĩ Lai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Đất Cà Mau
  Kể chuyện 5
  Đất Cà Mau

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Vì muôn dân
  Kể chuyện 5
  Vì muôn dân

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • gyuty7igjfghjftut
  Kể chuyện 5
  gyuty7igjfghjftut

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2016

  Xem: 0

 • CON MÈO SÁNG SUỐT
  Kể chuyện 5
  CON MÈO SÁNG SUỐT

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2011

  Xem: 13

 • Mèo con và quyển sách
  Kể chuyện 5
  Mèo con và quyển sách

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2011

  Xem: 15

 • NÀNG CÔNG CHÚA NGỦ TRONG RỪNG
  Kể chuyện 5
  NÀNG CÔNG CHÚA NGỦ TRONG RỪNG

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • XUAN MAI
  Kể chuyện 5
  XUAN MAI

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2009

  Xem: 104

 • Bạch Tuyết và 7 chú lùn
  Kể chuyện 5
  Bạch Tuyết và 7 chú lùn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2008

  Xem: 224

 • Cây phượng già
  Kể chuyện 5
  Cây phượng già

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 63

 • Vai diễn cuối cùng
  Kể chuyện 5
  Vai diễn cuối cùng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 107

 • Nếp sống giản dị của Bác Hồ
  Kể chuyện 5
  Nếp sống giản dị của Bác Hồ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 174

 • Sự tích Truông Ghép
  Kể chuyện 5
  Sự tích Truông Ghép

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 48

 • Lê-nin trong hiệu cắt tóc
  Kể chuyện 5
  Lê-nin trong hiệu cắt tóc

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 299

 • Nhân cách quý hơn tiền bạc
  Kể chuyện 5
  Nhân cách quý hơn tiền bạc

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 31

 • Người thợ săn và con dê núi
  Kể chuyện 5
  Người thợ săn và con dê núi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 46

 • Vua Lê Đại Hành giữ nước
  Kể chuyện 5
  Vua Lê Đại Hành giữ nước

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 35

 • Cuộc họp của loài chim
  Kể chuyện 5
  Cuộc họp của loài chim

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 40

 • Chú chó Bấc
  Kể chuyện 5
  Chú chó Bấc

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 61

 • Rừng gỗ quý
  Kể chuyện 5
  Rừng gỗ quý

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 29

 • Đôi bàn tay vàng
  Kể chuyện 5
  Đôi bàn tay vàng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 40

 • Trò chuyện với loài chim
  Kể chuyện 5
  Trò chuyện với loài chim

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 25

 • Anh hùng Núp ở Cu-ba
  Kể chuyện 5
  Anh hùng Núp ở Cu-ba

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 42

 • Chú vẹt tinh khôn
  Kể chuyện 5
  Chú vẹt tinh khôn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 36

 • Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán
  Kể chuyện 5
  Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 44

 • Đôi bạn
  Kể chuyện 5
  Đôi bạn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 32

 • Đôi bàn tay vàng
  Kể chuyện 5
  Đôi bàn tay vàng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 21

 • Vị giáo sư thông thái
  Kể chuyện 5
  Vị giáo sư thông thái

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 19

 • Bình nước và con cá vàng
  Kể chuyện 5
  Bình nước và con cá vàng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 33

 • Tra tấn hòn đá
  Kể chuyện 5
  Tra tấn hòn đá

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 27

 • Bà Táp-táp
  Kể chuyện 5
  Bà Táp-táp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 16

 • Dẹp tình riêng vì nghĩa lớn
  Kể chuyện 5
  Dẹp tình riêng vì nghĩa lớn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 20

 • Người con gái miền đất đỏ
  Kể chuyện 5
  Người con gái miền đất đỏ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 85

 • Đinh Bô Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
  Kể chuyện 5
  Đinh Bô Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 55

 • Cô hầu gái thông minh
  Kể chuyện 5
  Cô hầu gái thông minh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 51

 • Bìa Truyện đọc 5
  Kể chuyện 5
  Bìa Truyện đọc 5

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 31

 • Cưỡi gió mạnh, đạp sóng dữ...
  Kể chuyện 5
  Cưỡi gió mạnh, đạp sóng dữ...

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kể chuyện 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2007

  Xem: 29

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY