GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Khác

 • 200 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ
  Lịch sử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

 • 092
  HÌNH ẢNH VIDEO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÌNH ẢNH VIDEO

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

 • 055
  HÌNH ẢNH VIDEO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÌNH ẢNH VIDEO

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

 • 049
  HÌNH ẢNH VIDEO

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu HÌNH ẢNH VIDEO

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

 • Khúc nhân gian mùa hạ - thơ Hoài Nguyễn
  Thơ Nhạc

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Thơ Nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • kỉ niệm 2018
  hình ảnh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu hình ảnh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • kỉ niệm 2018
  hình ảnh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu hình ảnh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • kỉ niệm 2018
  hình ảnh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu hình ảnh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • Nghi thức đội
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • Nghi thức đội
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • Nghi thức đội
  Thời khóa biểu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Thời khóa biểu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • Nghi thức đội
  Giải trí

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Giải trí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • Thành phố Pleiku từ trên cao
  Phim hay

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Phim hay

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

 • Tat nien nam Đinh Dau 2018
  Việt Nam

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Việt Nam

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

 • Phút giao thừa 2018
  Việt Nam

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Việt Nam

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

 • TRƯỜNG THCS SƠN KIM ĐÓN HÀI CỐT
  Mầm non

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

 • TRƯỜNG THCS SƠN KIM ĐÓN HÀI CỐT
  Hình ảnh hoạt động của nhà trường

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hình ảnh hoạt động của nhà trường

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

 • TRƯỜNG THCS SƠN KIM ĐÓN HÀI CỐT
  Mầm non

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

 • TRƯỜNG THCS SƠN KIM ĐÓN HÀI CỐT
  Giải trí

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Giải trí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

 • Kim Loan 14
  Kim Loan

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kim Loan

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

 • Quê hương Pờ Tó
  Ảnh đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ảnh đẹp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Quê hương
  Ảnh đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Ảnh đẹp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Kim Loan 13
  Kim Loan

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kim Loan

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Kim Loan 12
  Kim Loan

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Kim Loan

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

 • Hình ảnh về trường thcs Cao Minh
  Lưu giữ kỉ niệm

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lưu giữ kỉ niệm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

 • Hình ảnh về trường thcs Cao Minh
  Trung học cơ sở

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Trung học cơ sở

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

 • Hình ảnh về trường thcs Cao Minh
  Giải trí

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Giải trí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

 • Hình ảnh về trường thcs Cao Minh
  Hải Phòng thành phố tôi yêu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hải Phòng thành phố tôi yêu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

 • Gặp mặt CCB tổ 5&6 Xuân Phú
  Thông tin

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

 • Gmai
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

 • Gmai
  Hình ảnh hoạt động

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hình ảnh hoạt động

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

 • Gmai
  Quà tặng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Quà tặng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

 • Gmai
  Giải trí

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Giải trí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

 • NASA phóng tàu vũ trụ tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất
  Vũ trụ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Vũ trụ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

 • Hình cũ sót lại
  CỰU HỌC SINH (dạng tư liệu, hình ảnh)

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu CỰU HỌC SINH (dạng tư liệu, hình ảnh)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • Đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm hàn bán tự động có tốt không
  Giải trí

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Giải trí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • GÓC THIÊN NHIÊN: NHÓM TRẺ A
  ẢNH VÀ VIDEO HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu ẢNH VÀ VIDEO HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • GÓC THIÊN NHIÊN: NHÓM TRẺ A
  Mầm non

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • GÓC THIÊN NHIÊN: NHÓM TRẺ A
  Giải trí

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Giải trí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • GÓC THIÊN NHIÊN: NHÓM TRẺ A
  Mầm non

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • Nhóm trẻ 24-36 tháng B
  Giải trí

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Giải trí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • Nhóm trẻ 24-36 tháng B
  Mầm non

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • Nhóm trẻ 24-36 tháng B
  ẢNH VÀ VIDEO HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu ẢNH VÀ VIDEO HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • Nhóm trẻ 24-36 tháng B
  Mầm non

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • Nhóm trẻ 24-36 tháng B Hoa đẹp lớp em
  ẢNH VÀ VIDEO HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu ẢNH VÀ VIDEO HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • Nhóm trẻ 24-36 tháng B Hoa đẹp lớp em
  Mầm non

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • Nhóm trẻ 24-36 tháng B Hoa đẹp lớp em
  Giải trí

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Giải trí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • Nhóm trẻ 24-36 tháng B Hoa đẹp lớp em
  Mầm non

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • xếp sách nghệ thuật
  Giải trí

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Giải trí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

 • xếp sách nghệ thuật
  Mầm non

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

 • xếp sách nghệ thuật
  Mầm non

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

 • xếp sách nghệ thuật
  Mầm non

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018