Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Khác (Giáo dục Hướng nghiệp) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Khác (Giáo dục Hướng nghiệp) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Khác (Giáo dục Hướng nghiệp)

 • Ảnh KN trồng cây lễ Khai giảng
  Tư liệu tham khảo
  Ảnh KN trồng cây lễ Khai giảng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • Ảnh Khai giảng 2018-2019
  Tư liệu tham khảo
  Ảnh Khai giảng 2018-2019

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • MẪU XÁC NHẬN ĐẢNG VIÊN NƠI CƯ TRÚ 2018
  Tư liệu tham khảo
  MẪU XÁC NHẬN ĐẢNG VIÊN NƠI CƯ TRÚ 2018

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • NCKH KT
  Tư liệu tham khảo
  NCKH KT

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • NCKH KT
  Tư liệu tham khảo
  NCKH KT

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Nghiên cứu khoa học
  Tư liệu tham khảo
  Nghiên cứu khoa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • PTVN trao học bổng
  Tư liệu tham khảo
  PTVN trao học bổng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 2

 • TRƯỜNG THCS U MINH LÁ CỜ ĐẦU CỦA NGÀNH GD HUYỆN NHÀ
  Tư liệu tham khảo
  TRƯỜNG THCS U MINH LÁ CỜ ĐẦU CỦA NGÀNH GD HUYỆN NHÀ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 4

 • TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 9 BÀI 33
  Tư liệu tham khảo
  TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 9 BÀI 33

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 1

 • Nghệ thuật 01
  Tư liệu tham khảo
  Nghệ thuật 01

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2018

  Xem: 1

 • NHẠC CHẾ THUỐC NAM
  Tư liệu tham khảo
  NHẠC CHẾ THUỐC NAM

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2017

  Xem: 10

 • TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017
  Tư liệu tham khảo
  TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 5

 • TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017
  Tư liệu tham khảo
  TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 2

 • TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017
  Tư liệu tham khảo
  TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 5

 • TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017
  Tư liệu tham khảo
  TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 3

 • TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017
  Tư liệu tham khảo
  TRƯỜNG THCS VỊ THỦY KỶ NIỆM 20/11/2017

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 3

 • Hay và ý nghĩa
  Tư liệu tham khảo
  Hay và ý nghĩa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 0

 • Câu nói ý nghĩa
  Tư liệu tham khảo
  Câu nói ý nghĩa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 0

 • Câu nói ý nghĩa
  Tư liệu tham khảo
  Câu nói ý nghĩa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 8

 • Danh ngôn cuộc sống
  Tư liệu tham khảo
  Danh ngôn cuộc sống

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 8

 • ÔNG BỐ MƯA
  Tư liệu tham khảo
  ÔNG BỐ MƯA

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 10

 • 1069robot
  Tư liệu tham khảo
  1069robot

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2017

  Xem: 0

 • Dance
  Tư liệu tham khảo
  Dance

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2017

  Xem: 0

 • THANH
  Tư liệu tham khảo
  THANH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2017

  Xem: 8

 • baner Anh tam
  Tư liệu tham khảo
  baner Anh tam

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2017

  Xem: 0

 • baner CLB Bong da
  Tư liệu tham khảo
  baner CLB Bong da

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2017

  Xem: 7

 • baner VNPT
  Tư liệu tham khảo
  baner VNPT

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2017

  Xem: 0

 • banner vang hung
  Tư liệu tham khảo
  banner vang hung

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2017

  Xem: 8

 • E7 - Unit 2 - A4
  Tư liệu tham khảo
  E7 - Unit 2 - A4

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2017

  Xem: 7

 • E7 - Unit 1 - B1
  Tư liệu tham khảo
  E7 - Unit 1 - B1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2017

  Xem: 0

 • E7 - Unit 1 - A1
  Tư liệu tham khảo
  E7 - Unit 1 - A1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2017

  Xem: 8

 • Giáo dục phòng chống lạm dụng trẻ em
  Tư liệu tham khảo
  Giáo dục phòng chống lạm dụng trẻ em

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/5/2017

  Xem: 10

 • Học Phí Du Học Nhật Bản Và Những Điều Bạn Buâng Khuâng
  Tư liệu tham khảo
  Học Phí Du Học Nhật Bản Và Những Điều Bạn Buâng Khuâng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2017

  Xem: 0

 • NGÀY SÁCH VN 2017
  Tư liệu tham khảo
  NGÀY SÁCH VN 2017

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2017

  Xem: 0

 • dòng sông mặc áo tuần 30
  Tư liệu tham khảo
  dòng sông mặc áo tuần 30

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2017

  Xem: 0

 • tuan 19 bốn anh tài
  Tư liệu tham khảo
  tuan 19 bốn anh tài

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2017

  Xem: 0

 • phần thể hiện văn nghệ của 7C
  Tư liệu tham khảo
  phần thể hiện văn nghệ của 7C

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2017

  Xem: 8

 • xếp Hòa yêu lịch sử 2017
  Tư liệu tham khảo
  xếp Hòa yêu lịch sử 2017

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2017

  Xem: 0

 • xếp Hòa yêu lịch sử 2017
  Tư liệu tham khảo
  xếp Hòa yêu lịch sử 2017

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2017

  Xem: 0

 • Game phát triển trí tuệ cho bé 3 tuổi, Game cho bé tập nấu ăn
  Tư liệu tham khảo
  Game phát triển trí tuệ cho bé 3 tuổi, Game cho bé tập nấu ăn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2017

  Xem: 21

 • Phong trào tìm hiểu lịch sử Đội
  Tư liệu tham khảo
  Phong trào tìm hiểu lịch sử Đội

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2017

  Xem: 10

 • Phong trào tìm hiểu lịch sử Đội
  Tư liệu tham khảo
  Phong trào tìm hiểu lịch sử Đội

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2017

  Xem: 0

 • Phong trào tìm hiểu lịch sử Đội
  Tư liệu tham khảo
  Phong trào tìm hiểu lịch sử Đội

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2017

  Xem: 0

 • Phong trào tìm hiểu lịch sử Đội
  Tư liệu tham khảo
  Phong trào tìm hiểu lịch sử Đội

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2017

  Xem: 0

 • Phong trào tìm hiểu lịch sử Đội
  Tư liệu tham khảo
  Phong trào tìm hiểu lịch sử Đội

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2017

  Xem: 0

 • Tuyên truyền pccc
  Tư liệu tham khảo
  Tuyên truyền pccc

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2016

  Xem: 0

 • PCCC
  Tư liệu tham khảo
  PCCC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2016

  Xem: 2

 • PCCC
  Tư liệu tham khảo
  PCCC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2016

  Xem: 13

 • PCCC
  Tư liệu tham khảo
  PCCC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2016

  Xem: 14

 • tuyên truyền pccc
  Tư liệu tham khảo
  tuyên truyền pccc

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2016

  Xem: 0

 • phong su hoc sinh gioi
  Tư liệu tham khảo
  phong su hoc sinh gioi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2016

  Xem: 11

 • 20-11-2016
  Tư liệu tham khảo
  20-11-2016

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2016

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY