Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Khác (Sinh học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Khác (Sinh học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Khác (Sinh học)

 • ffgfghg
  Hệ tuần hoàn
  ffgfghg

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hệ tuần hoàn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

  Xem: 0

 • phần 2: lịch sử hình thành trái đất và môi trường sống
  Cấu tạo tim
  phần 2: lịch sử hình thành trái đất và môi trường sống

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Cấu tạo tim

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2017

  Xem: 0

 • video lich sử hình thành trái đất 1
  Cấu tạo tim
  video lich sử hình thành trái đất 1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Cấu tạo tim

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2017

  Xem: 0

 • Hô hấp tế bào 1,2
  Trao đổi chất
  Hô hấp tế bào 1,2

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Trao đổi chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 0

 • Hô hấp tế bào 1
  Trao đổi chất
  Hô hấp tế bào 1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Trao đổi chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 0

 • Hô hấp tế bào (GĐ đường phân)
  Trao đổi chất
  Hô hấp tế bào (GĐ đường phân)

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Trao đổi chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 0

 • Tiếng kêu cứu của voi Tây Nguyên
  Trao đổi chất
  Tiếng kêu cứu của voi Tây Nguyên

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Trao đổi chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2016

  Xem: 0

 • Bơm Na - K
  Trao đổi chất
  Bơm Na - K

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Trao đổi chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2015

  Xem: 0

 • Lan truyen trên sợi TK không có bao mielin
  Trao đổi chất
  Lan truyen trên sợi TK không có bao mielin

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Trao đổi chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2015

  Xem: 0

 • Lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin
  Trao đổi chất
  Lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Trao đổi chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2015

  Xem: 0

 • Hô hấp ở người
  Hệ tuần hoàn
  Hô hấp ở người

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hệ tuần hoàn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2015

  Xem: 0

 • Tiêu hóa ở động vật
  Hệ tuần hoàn
  Tiêu hóa ở động vật

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hệ tuần hoàn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2015

  Xem: 0

 • Mô hình xử lí nước sinh hoạt trong CNKTMT
  Trao đổi chất
  Mô hình xử lí nước sinh hoạt trong CNKTMT

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Trao đổi chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2015

  Xem: 0

 • thi nghiem xac dinh chat ma quang hop tao ra
  Tư liệu tham khảo
  thi nghiem xac dinh chat ma quang hop tao ra

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2015

  Xem: 0

 • Cây cảnh-bon sai
  Tư liệu tham khảo
  Cây cảnh-bon sai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2015

  Xem: 12

 • Sinh vật cảnh
  Tư liệu tham khảo
  Sinh vật cảnh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2015

  Xem: 0

 • quá trình quang hợp của thực vật
  Tư liệu tham khảo
  quá trình quang hợp của thực vật

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2015

  Xem: 0

 • TAP TINH O CHIM
  Tư liệu tham khảo
  TAP TINH O CHIM

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2015

  Xem: 10

 • bệnh và tật di truyền
  Tư liệu tham khảo
  bệnh và tật di truyền

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2015

  Xem: 0

 • môi trường và các nhân tố sinh thái
  Tư liệu tham khảo
  môi trường và các nhân tố sinh thái

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2015

  Xem: 0

 • sơ đồ tư duy bài rêu
  Tư liệu tham khảo
  sơ đồ tư duy bài rêu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2015

  Xem: 0

 • ẢNH ĐẸP
  Tư liệu tham khảo
  ẢNH ĐẸP

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2015

  Xem: 0

 • ẢNH ĐẸP
  Tư liệu tham khảo
  ẢNH ĐẸP

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2015

  Xem: 0

 • ẢNH ĐẸP
  Tư liệu tham khảo
  ẢNH ĐẸP

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2015

  Xem: 0

 • ẢNH ĐẸP
  Tư liệu tham khảo
  ẢNH ĐẸP

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2015

  Xem: 0

 • ẢNH ĐẸP
  Tư liệu tham khảo
  ẢNH ĐẸP

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2015

  Xem: 0

 • ẢNH ĐẸP
  Tư liệu tham khảo
  ẢNH ĐẸP

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2015

  Xem: 0

 • ẢNH ĐẸP
  Tư liệu tham khảo
  ẢNH ĐẸP

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2015

  Xem: 0

 • ẢNH ĐẸP
  Tư liệu tham khảo
  ẢNH ĐẸP

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2015

  Xem: 11

 • biox.vn
  Tư liệu tham khảo
  biox.vn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2014

  Xem: 0

 • FLASH VỀ VÒNG TUẦN HOÀN
  Tư liệu tham khảo
  FLASH VỀ VÒNG TUẦN HOÀN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2014

  Xem: 0

 • Phim về hệ tiêu hóa ở người
  Tư liệu tham khảo
  Phim về hệ tiêu hóa ở người

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2014

  Xem: 0

 • rừng cọ trung du
  Tư liệu tham khảo
  rừng cọ trung du

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2014

  Xem: 0

 • Ô NHIEM MOI TRUONG
  Tư liệu tham khảo
  Ô NHIEM MOI TRUONG

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2014

  Xem: 0

 • Đội bóng Xã Điền Hải
  Tư liệu tham khảo
  Đội bóng Xã Điền Hải

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2014

  Xem: 0

 • Thiệp Nhà giáo 27
  Tư liệu tham khảo
  Thiệp Nhà giáo 27

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2014

  Xem: 0

 • Ann Trạch A - Long Điền Tây
  Tư liệu tham khảo
  Ann Trạch A - Long Điền Tây

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2014

  Xem: 0

 • Bóng đã 20/11/2014: An trạch A - Long Điền Tây
  Tư liệu tham khảo
  Bóng đã 20/11/2014: An trạch A - Long Điền Tây

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2014

  Xem: 0

 • video thoi trang môi truong
  Tư liệu tham khảo
  video thoi trang môi truong

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2014

  Xem: 0

 • Truyền tín hiệu thần kinh
  Tư liệu tham khảo
  Truyền tín hiệu thần kinh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • Tạo hồng cầu
  Tư liệu tham khảo
  Tạo hồng cầu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • Hoạt động của cơ tay
  Tư liệu tham khảo
  Hoạt động của cơ tay

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • Cơ thể người
  Tư liệu tham khảo
  Cơ thể người

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • Phân chia ADN
  Tư liệu tham khảo
  Phân chia ADN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • Cấu tạo của mắt
  Tư liệu tham khảo
  Cấu tạo của mắt

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • Cấu tạo cơ thể người
  Tư liệu tham khảo
  Cấu tạo cơ thể người

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • Cấu tạo bộ não người
  Tư liệu tham khảo
  Cấu tạo bộ não người

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • Một số giun đốt khác - sơ đồ tư duy sinh học
  Tư liệu tham khảo
  Một số giun đốt khác - sơ đồ tư duy sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2014

  Xem: 16

 • Khai mạc Hội thi GVDG vòng huyện 14-15
  Tư liệu tham khảo
  Khai mạc Hội thi GVDG vòng huyện 14-15

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2014

  Xem: 0

 • Khai mạc Hội thi GVDG vòng huyện 14-15
  Tư liệu tham khảo
  Khai mạc Hội thi GVDG vòng huyện 14-15

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2014

  Xem: 0

 • Khai mạc Hội thi GVDG vòng huyện 14-15
  Tư liệu tham khảo
  Khai mạc Hội thi GVDG vòng huyện 14-15

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2014

  Xem: 0

 • Khai mạc Hội thi GVDG vòng huyện 14-15
  Tư liệu tham khảo
  Khai mạc Hội thi GVDG vòng huyện 14-15

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2014

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY