Bộ sưu tập và tuyển chọn những bài giảng hay, giáo án hay , đề thi hay được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí, là thư viện giáo dục hỗ trợ cộng đồng giáo dục , cảm ơn quý thầy cô và các bạn học sinh.

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Khác (Tin học)

 • ảnh nhà trường
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

 • Biểu diễn hay 03
  Tư liệu tổng hợp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tổng hợp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

 • Công nghệ hay 04
  Tư liệu khoa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

 • Công nghệ hay 03
  Tư liệu khoa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

 • Công nghệ hay 02
  Tư liệu khoa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

 • Công nghệ hay 01
  Tư liệu khoa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

 • Biểu diễn hay 02
  Tư liệu tổng hợp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tổng hợp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

 • Biểu diễn hay 01
  Tư liệu tổng hợp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tổng hợp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

 • KHKT
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

 • KHKT
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

 • KHKT
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

 • KHKT
  huong dan pm

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu huong dan pm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

 • KHKT
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

 • KHKT
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

 • Nhiệt liệt chào mừng Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

 • Lớp 9a1 NH 2017-2018
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

 • Kỉ niệm
  Tư liệu đoàn đội

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu đoàn đội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

 • 10 năm 1 chặng đường
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

 • 10 năm 1 chặng đường
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

 • 10 năm 1 chặng đường
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

 • DH sử dụng ispring suite tạo bài giảng elearning - phần 2
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

 • DH sử dụng ispring suite tạo bài giảng elearning - phần 2
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

 • DH sử dụng ispring suite tạo bài giảng elearning - phần 2
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

 • DH sử dụng ispring suite tạo bài giảng elearning - phần 2
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

 • DH sử dụng ispring suite tạo bài giảng elearning - phần 2
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

 • hướng dẫn tạo bài giảng elearning bằng ispring suite
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

 • hướng dẫn tạo bài giảng elearning bằng ispring suite
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

 • hướng dẫn tạo bài giảng elearning bằng ispring suite
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

 • hướng dẫn tạo bài giảng elearning bằng ispring suite
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

 • hướng dẫn tạo bài giảng elearning bằng ispring suite
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

 • Những sáng chế tuyệt vời 03
  Tư liệu khoa học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

 • Gia đình hại não
  Tư liệu tổng hợp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tổng hợp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

 • U23VN vao chung ket AFC 2018
  Tư liệu thể dục-thể thao-võ thuật

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu thể dục-thể thao-võ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

 • Sống đẹp 23
  Sống đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sống đẹp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

 • Sống đẹp 22
  Sống đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sống đẹp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

 • Sống đẹp 21
  Sống đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sống đẹp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

 • Sống đẹp 20
  Sống đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sống đẹp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

 • Sống đẹp 19
  Sống đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sống đẹp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

 • Sống đẹp 18
  Sống đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sống đẹp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

 • Sống đẹp 17
  Sống đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sống đẹp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

 • Sống đẹp 16
  Sống đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sống đẹp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

 • Sống đẹp 16
  Sống đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sống đẹp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

 • Sống đẹp 15
  Sống đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sống đẹp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

 • Thế là Tết
  Bài hát truyền thống -Đoàn thể

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Bài hát truyền thống -Đoàn thể

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2018

 • Sống đẹp 14
  Sống đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sống đẹp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2018

 • Phật trong tâm
  Sống đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sống đẹp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2018

 • Đám cưới hài
  Tư liệu tổng hợp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tổng hợp

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2018

 • NhacThieuNhiHay01
  Nhạc thiếu nhi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Nhạc thiếu nhi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2018

 • NhacVui07
  Nhạc vui

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Nhạc vui

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2018

 • NhacVui06
  Nhạc vui

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Nhạc vui

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2018

 • NhacVui05
  Nhạc vui

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Nhạc vui

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2018

 • NhacVui04
  Nhạc vui

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Nhạc vui

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2018

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY