Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Khác (Vật lí) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Khác (Vật lí) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Khác (Vật lí)

 • pctt và bđkh
  Tư liệu tham khảo
  pctt và bđkh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2015

  Xem: 0

 • pctt và bđkh
  Tư liệu tham khảo
  pctt và bđkh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2015

  Xem: 0

 • Thiết bị Quan sát đường truyền của tia sáng
  Tư liệu tham khảo
  Thiết bị Quan sát đường truyền của tia sáng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2015

  Xem: 0

 • logo
  Tư liệu tham khảo
  logo

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2015

  Xem: 0

 • thuc hanh
  Tư liệu tham khảo
  thuc hanh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2015

  Xem: 0

 • gio thuc hanh vat li 9
  Tư liệu tham khảo
  gio thuc hanh vat li 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2015

  Xem: 0

 • Sự nhiễm điện do hưởng ứng
  Tư liệu tham khảo
  Sự nhiễm điện do hưởng ứng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình nguyên tử
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình nguyên tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình nguyên tử
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình nguyên tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình nguyên tử
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình nguyên tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình nguyên tử
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình nguyên tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình nguyên tử
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình nguyên tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình nguyên tử
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình nguyên tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình nguyên tử
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình nguyên tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình nguyên tử
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình nguyên tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình nguyên tử
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình nguyên tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình nguyên tử
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình nguyên tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình nguyên tử
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình nguyên tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình nguyên tử
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình nguyên tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Mô hình nguyên tử
  Tư liệu tham khảo
  Mô hình nguyên tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 0

 • Bộ thí nghiệm về hiện tượng quang điện
  Tư liệu tham khảo
  Bộ thí nghiệm về hiện tượng quang điện

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2015

  Xem: 0

 • Bộ thí nghiệm máy biến áp
  Tư liệu tham khảo
  Bộ thí nghiệm máy biến áp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2015

  Xem: 0

 • Bộ thí nghiệm đo vận tốc truyền âm
  Tư liệu tham khảo
  Bộ thí nghiệm đo vận tốc truyền âm

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2015

  Xem: 0

 • Bộ thí nghiệm vsong601 dừng
  Tư liệu tham khảo
  Bộ thí nghiệm vsong601 dừng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2015

  Xem: 0

 • Bộ thí nghiệm dao dộng cơ học
  Tư liệu tham khảo
  Bộ thí nghiệm dao dộng cơ học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2015

  Xem: 0

 • Bài 10: TN hiện tượng quang điện
  Tư liệu tham khảo
  Bài 10: TN hiện tượng quang điện

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2015

  Xem: 0

 • Bài 3: Thí nghiệm về sóng dừng
  Tư liệu tham khảo
  Bài 3: Thí nghiệm về sóng dừng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2015

  Xem: 11

 • Bài 4: Xác định vận tốc truyền âm
  Tư liệu tham khảo
  Bài 4: Xác định vận tốc truyền âm

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2015

  Xem: 0

 • Bài 2: Thí nghiệm về dao động cơ học
  Tư liệu tham khảo
  Bài 2: Thí nghiệm về dao động cơ học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2015

  Xem: 0

 • Sự nở vì nhiệt
  Tư liệu tham khảo
  Sự nở vì nhiệt

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2015

  Xem: 0

 • Mắt và dụng cụ quanh học
  Tư liệu tham khảo
  Mắt và dụng cụ quanh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2015

  Xem: 0

 • Thấu kính phân kì
  Tư liệu tham khảo
  Thấu kính phân kì

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2015

  Xem: 0

 • Hiện tượng khúc xạ
  Tư liệu tham khảo
  Hiện tượng khúc xạ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2015

  Xem: 0

 • Sự bay hơi và ngưng tụ
  Tư liệu tham khảo
  Sự bay hơi và ngưng tụ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2015

  Xem: 12

 • Môi trường truyền âm
  Tư liệu tham khảo
  Môi trường truyền âm

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2015

  Xem: 0

 • Máy nén thủy lực
  Tư liệu tham khảo
  Máy nén thủy lực

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2015

  Xem: 0

 • Định luật phản xạ ánh sáng
  Tư liệu tham khảo
  Định luật phản xạ ánh sáng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2015

  Xem: 0

 • Đường truyền ánh sáng
  Tư liệu tham khảo
  Đường truyền ánh sáng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2015

  Xem: 0

 • Nghiên cứu định luật Niuton
  Tư liệu tham khảo
  Nghiên cứu định luật Niuton

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2015

  Xem: 0

 • Đo chiều dài
  Tư liệu tham khảo
  Đo chiều dài

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2015

  Xem: 0

 • làm thí nghiệm vật lý với yenka
  Tư liệu tham khảo
  làm thí nghiệm vật lý với yenka

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2015

  Xem: 0

 • Ngày hội CNTT Thanh Oai
  Tư liệu tham khảo
  Ngày hội CNTT Thanh Oai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2015

  Xem: 0

 • Thí nghiệm Mặt phẳng nghiêng
  Tư liệu tham khảo
  Thí nghiệm Mặt phẳng nghiêng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2015

  Xem: 0

 • Sự nở vì nhiệt của chất rắn
  Tư liệu tham khảo
  Sự nở vì nhiệt của chất rắn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2015

  Xem: 12

 • Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
  Tư liệu tham khảo
  Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2015

  Xem: 0

 • Thí nghiệm bảng kẹp (Sự nở vì nhiệt)
  Tư liệu tham khảo
  Thí nghiệm bảng kẹp (Sự nở vì nhiệt)

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2015

  Xem: 12

 • Ảnh sơ kết học kỳ I
  Tư liệu tham khảo
  Ảnh sơ kết học kỳ I

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2014

  Xem: 0

 • Ảnh sơ kết học kỳ I
  Tư liệu tham khảo
  Ảnh sơ kết học kỳ I

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2014

  Xem: 0

 • Ảnh sơ kết học kỳ I
  Tư liệu tham khảo
  Ảnh sơ kết học kỳ I

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2014

  Xem: 0

 • Ảnh sơ kết học kỳ I
  Tư liệu tham khảo
  Ảnh sơ kết học kỳ I

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2014

  Xem: 0

 • Jame presccott Joule(1818-1889).jpg
  Tư liệu tham khảo
  Jame presccott Joule(1818-1889).jpg

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2014

  Xem: 0

 • Isaac Newtơn(1643-1727).jpg
  Tư liệu tham khảo
  Isaac Newtơn(1643-1727).jpg

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2014

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY