Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Lịch sử 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Lịch sử 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Lịch sử 9

 • Bác Hồ đi chiến dịch
  Lịch sử 9
  Bác Hồ đi chiến dịch

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2017

  Xem: 0

 • Việt Nam- EU
  Lịch sử 9
  Việt Nam- EU

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 0

 • Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản
  Lịch sử 9
  Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 12

 • SỔ TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI - FULL CHUẨN
  Lịch sử 9
  SỔ TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI - FULL CHUẨN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2017

  Xem: 0

 • aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  Lịch sử 9
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2017

  Xem: 0

 • KIỂM TRA LỊCH SỬ 91 THCSVTC
  Lịch sử 9
  KIỂM TRA LỊCH SỬ 91 THCSVTC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2016

  Xem: 0

 • Bác Hồ ở Pác Bó.jpg
  Lịch sử 9
  Bác Hồ ở Pác Bó.jpg

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2016

  Xem: 0

 • S2. 200 cau trac nghiem lich su P1
  Lịch sử 9
  S2. 200 cau trac nghiem lich su P1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2016

  Xem: 0

 • S2. 200 cau trac nghiem lich su P1
  Lịch sử 9
  S2. 200 cau trac nghiem lich su P1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2016

  Xem: 0

 • lược đồ Điện Biên Phủ (1954)
  Lịch sử 9
  lược đồ Điện Biên Phủ (1954)

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2016

  Xem: 0

 • nạn đói 1945
  Lịch sử 9
  nạn đói 1945

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2016

  Xem: 0

 • bom nguyen tử
  Lịch sử 9
  bom nguyen tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2015

  Xem: 12

 • bom nguyen tử
  Lịch sử 9
  bom nguyen tử

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2015

  Xem: 0

 • vua lý chiêu hoàng
  Lịch sử 9
  vua lý chiêu hoàng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2015

  Xem: 14

 • vua lý chiêu hoàng
  Lịch sử 9
  vua lý chiêu hoàng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2015

  Xem: 0

 • Ảnh 20/11/2015
  Lịch sử 9
  Ảnh 20/11/2015

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2015

  Xem: 0

 • Ảnh 20/11/2015
  Lịch sử 9
  Ảnh 20/11/2015

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2015

  Xem: 0

 • tư liệu
  Lịch sử 9
  tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2015

  Xem: 0

 • tư liệu
  Lịch sử 9
  tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2015

  Xem: 0

 • Ảnh bài 9. Nhật bản
  Lịch sử 9
  Ảnh bài 9. Nhật bản

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2015

  Xem: 0

 • bai19
  Lịch sử 9
  bai19

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai19
  Lịch sử 9
  bai19

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai24
  Lịch sử 9
  bai24

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai24
  Lịch sử 9
  bai24

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai24
  Lịch sử 9
  bai24

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai24
  Lịch sử 9
  bai24

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai16
  Lịch sử 9
  bai16

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai16
  Lịch sử 9
  bai16

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai1
  Lịch sử 9
  bai1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai1
  Lịch sử 9
  bai1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai6
  Lịch sử 9
  bai6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai6
  Lịch sử 9
  bai6

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai23
  Lịch sử 9
  bai23

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai23
  Lịch sử 9
  bai23

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai31
  Lịch sử 9
  bai31

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai31
  Lịch sử 9
  bai31

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai22
  Lịch sử 9
  bai22

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai22
  Lịch sử 9
  bai22

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai9
  Lịch sử 9
  bai9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • bai9
  Lịch sử 9
  bai9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • Ấn triều Nguyễn
  Lịch sử 9
  Ấn triều Nguyễn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2015

  Xem: 0

 • Ấn triều Nguyễn
  Lịch sử 9
  Ấn triều Nguyễn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2015

  Xem: 14

 • Nam Phương Hoàng Hậu
  Lịch sử 9
  Nam Phương Hoàng Hậu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2015

  Xem: 11

 • Nam Phương Hoàng Hậu
  Lịch sử 9
  Nam Phương Hoàng Hậu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2015

  Xem: 0

 • M. Gooc ba chop
  Lịch sử 9
  M. Gooc ba chop

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2015

  Xem: 14

 • M. Gooc ba chop
  Lịch sử 9
  M. Gooc ba chop

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2015

  Xem: 0

 • Thủ tướng Campuchia: Hunsen
  Lịch sử 9
  Thủ tướng Campuchia: Hunsen

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2015

  Xem: 0

 • Thủ tướng Campuchia: Hunsen
  Lịch sử 9
  Thủ tướng Campuchia: Hunsen

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2015

  Xem: 0

 • Lịch sử 9
  "Đồ tể" Polpot

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2015

  Xem: 12

 • Lịch sử 9
  "Đồ tể" Polpot

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2015

  Xem: 0

 • Chuyện lâu đời.
  Lịch sử 9
  Chuyện lâu đời.

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2015

  Xem: 0

 • ít bớt đi
  Lịch sử 9
  ít bớt đi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY