Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Sinh học 10 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Sinh học 10 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Sinh học 10 nâng cao

 • Bơm Na - K
  Sinh học 10 SNC
  Bơm Na - K

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 0

 • Tổng hợp Pr ở LNC hạt, thể gôngi tiếp nhận, lắp rắp, đóng gói và P/P sản phẩm ra MSC (xuất và nhập bào)
  Sinh học 10 SNC
  Tổng hợp Pr ở LNC hạt, thể gôngi tiếp nhận, lắp rắp, đóng gói và P/P sản phẩm ra MSC (xuất và nhập bào)

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 2

 • Vận chuyển nước qua MSC 1
  Sinh học 10 SNC
  Vận chuyển nước qua MSC 1

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 1

 • Vận chuyển nước qua MSC
  Sinh học 10 SNC
  Vận chuyển nước qua MSC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 0

 • Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
  Sinh học 10 SNC
  Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 1

 • thực hành lên men
  Sinh học 10 Nâng cao
  thực hành lên men

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2016

  Xem: 0

 • Tham quan cơ sở sản xuất nấm
  Sinh học 10 SNC
  Tham quan cơ sở sản xuất nấm

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2014

  Xem: 0

 • năng lượng hoạt hóa
  Sinh học 10 SNC
  năng lượng hoạt hóa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2014

  Xem: 0

 • NGUYÊN PHÂN VÀ Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN PHÂN (TIẾNG VIỆT)
  Sinh học 10 SNC
  NGUYÊN PHÂN VÀ Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN PHÂN (TIẾNG VIỆT)

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2013

  Xem: 17

 • PHIM 4 KÌ NGUYÊN PHÂN
  Sinh học 10 SNC
  PHIM 4 KÌ NGUYÊN PHÂN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2013

  Xem: 0

 • thu thai
  Sinh học 10 SNC
  thu thai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2013

  Xem: 0

 • Sinh học: Hoa Xuân Quý Tỵ 2013
  Sinh học 10 SNC
  Sinh học: Hoa Xuân Quý Tỵ 2013

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/2/2013

  Xem: 0

 • Sinh học: Hoa Xuân Quý Tỵ 2013
  Sinh học 10 SNC
  Sinh học: Hoa Xuân Quý Tỵ 2013

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/2/2013

  Xem: 0

 • Nền banner 4
  Sinh học 10 SNC
  Nền banner 4

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2012

  Xem: 0

 • CÁC KÌ CỦA GIẢM PHÂN QUA HÌNH
  Sinh học 10 SNC
  CÁC KÌ CỦA GIẢM PHÂN QUA HÌNH

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2011

  Xem: 36

 • PHIM NGUYÊN PHÂN 2
  Sinh học 10 SNC
  PHIM NGUYÊN PHÂN 2

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2011

  Xem: 0

 • PHIM NGUYÊN PHÂN. AVI
  Sinh học 10 SNC
  PHIM NGUYÊN PHÂN. AVI

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2011

  Xem: 0

 • PHIM GIẢM PHÂN - TIẾNG VIỆT.AVI
  Sinh học 10 SNC
  PHIM GIẢM PHÂN - TIẾNG VIỆT.AVI

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2011

  Xem: 0

 • PHIM GIẢM PHÂN. AVI
  Sinh học 10 SNC
  PHIM GIẢM PHÂN. AVI

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2011

  Xem: 0

 • SO DO TAO GIAO TU
  Sinh học 10 SNC
  SO DO TAO GIAO TU

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2011

  Xem: 0

 • NGUYEN PHAN
  Sinh học 10 SNC
  NGUYEN PHAN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2011

  Xem: 11

 • hệ thống 2 siêu giới sinh vật
  Sinh học 10 SNC
  hệ thống 2 siêu giới sinh vật

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2010

  Xem: 77

 • hệ thống 5 siêu giới sinh vật
  Sinh học 10 SNC
  hệ thống 5 siêu giới sinh vật

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2010

  Xem: 106

 • hệ thống 5 siêu giới
  Sinh học 10 SNC
  hệ thống 5 siêu giới

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2010

  Xem: 81

 • hệ thống 3 siêu giới
  Sinh học 10 SNC
  hệ thống 3 siêu giới

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2010

  Xem: 30

 • lớp bò sát
  Sinh học 10 SNC
  lớp bò sát

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2010

  Xem: 32

 • rắn
  Sinh học 10 SNC
  rắn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2010

  Xem: 89

 • chim cánh cụt
  Sinh học 10 SNC
  chim cánh cụt

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2010

  Xem: 16

 • Nguyên phân
  Sinh học 10 SNC
  Nguyên phân

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2009

  Xem: 205

 • TÓM TẮT LÍ THUYẾT VỀ AXIT DEOXYRIBONUCLEIC(ADN)
  Sinh học 10 SNC
  TÓM TẮT LÍ THUYẾT VỀ AXIT DEOXYRIBONUCLEIC(ADN)

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2009

  Xem: 212

 • Protêin
  Sinh học 10 SNC
  Protêin

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2009

  Xem: 182

 • bài số 7
  Sinh học 10 SNC
  bài số 7

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2009

  Xem: 119

 • Su phoi hop HD cua enzim.asf
  Sinh học 10 SNC
  Su phoi hop HD cua enzim.asf

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 167

 • Nhan doi ADN.asf
  Sinh học 10 SNC
  Nhan doi ADN.asf

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 249

 • Hoat hoa enzim thuy phan glicogen.asf
  Sinh học 10 SNC
  Hoat hoa enzim thuy phan glicogen.asf

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 181

 • Hoat dong cua enzim
  Sinh học 10 SNC
  Hoat dong cua enzim

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 324

 • Enzim sua chua.asf
  Sinh học 10 SNC
  Enzim sua chua.asf

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 328

 • Chuoi chuyen elctron ho hap.asf
  Sinh học 10 SNC
  Chuoi chuyen elctron ho hap.asf

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 305

 • Cau truc khong gian ADN
  Sinh học 10 SNC
  Cau truc khong gian ADN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 181

 • Các dạng vi khuẩn
  Sinh học 10 SNC
  Các dạng vi khuẩn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2009

  Xem: 196

 • dưa cải muối
  Sinh học 10 SNC
  dưa cải muối

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2009

  Xem: 302

 • vk dich ta
  Sinh học 10 SNC
  vk dich ta

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2009

  Xem: 213

 • nấm men
  Sinh học 10 SNC
  nấm men

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2009

  Xem: 298

 • vi khuẩn lactic
  Sinh học 10 SNC
  vi khuẩn lactic

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2009

  Xem: 610

 • vi khuẩn lao
  Sinh học 10 SNC
  vi khuẩn lao

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2009

  Xem: 203

 • vi khuẩn E.coli
  Sinh học 10 SNC
  vi khuẩn E.coli

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2009

  Xem: 279

 • tảo luc đơn bào
  Sinh học 10 SNC
  tảo luc đơn bào

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2009

  Xem: 467

 • bào tử tảo lục
  Sinh học 10 SNC
  bào tử tảo lục

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2009

  Xem: 109

 • vi sinh vat
  Sinh học 10 SNC
  vi sinh vat

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2009

  Xem: 125

 • Sự xê dịch lục địa
  Sinh học 10 SNC
  Sự xê dịch lục địa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2009

  Xem: 144

 • Chuyển gen
  Sinh học 10 SNC
  Chuyển gen

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2009

  Xem: 123

 • Sơ đồ ảnh
  Sinh học 10 SNC
  Sơ đồ ảnh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học 10 SNC

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2009

  Xem: 275

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY