GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Sinh học (CĐ-ĐH)

 • Bảng tính dịch truyền
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2016

 • Thí nghiệm Franken và conrat
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2016

 • Logo khoa sinh học đhsp HN
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2016

 • nam tram vang
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2015

 • nam tram vang
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2015

 • nam tram vang
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2015

 • quan sát noãn ở các giai đoạn dưới kính hiển vi
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2014

 • quan sát tinh trùng dưới kính hiển vi
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2014

 • hát múa
  Hát múa tập thể

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hát múa tập thể

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

 • hát múa
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

 • hát múa
  Hát múa tập thể

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Hát múa tập thể

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

 • hát múa
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

 • TL: SV khoa SPKTNN- ĐH nông, lâm Thái Nguyên
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2013

 • Sinh học: GT web chăn nuôi, thú y
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2013

 • TL: Logo HSPKT. TP HCM
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2013

 • TL: GT sách dạy nghề cho nông dân
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2013

 • TL: TN trồng cây
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2013

 • TL: GT ebook
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2013

 • TL: GT ebook
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2013

 • TL: GT ebook
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2013

 • Cách tạo ô chữ bằng Power Point
  Công nghệ thông tin

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2012

 • VOI
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2012

 • Cam on tinh yeu-Uyên Linh
  4

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/2/2012

 • Cam on tinh yeu-Uyên Linh
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/2/2012

 • 147
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/2/2012

 • 978
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/2/2012

 • Bản đồ tư duy bài Sán lá gan
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2011

 • Bản đồ tư duy bài giun đất
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2011

 • sa mac
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2011

 • sa mac
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2011

 • sa mac
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2011

 • bệnh di truyền alcapto niệu
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2011

 • Các mẫu thực vật bậc thấp TT TV học KHTN
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2011

 • rễ cây 2 lá mầm (cây chuối )
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2011

 • thân cây 2 lá mầm ( cây dâm bụt )
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2011

 • rễ cây 2 lá mầm (cây dâm bụt )
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2011

 • rễ cây một lá mầm
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2011

 • Gà so chân vàng
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2011

 • báo đốm
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2011

 • CHIM CÚ
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2011

 • báo đốm
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2011

 • CHIM CÚ
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2011

 • Gà so chân vàng
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2011

 • CHÚC MỪNG 8/3:LÀM THƠ TÌNH EM ĐỌC
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2011

 • The Sense of Smell_ CNS
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

 • The Ear- the Organ of Hearing
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

 • How the Body Works - The Olfactory Pathway
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

 • how does vision work
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

 • Trao doi khi o phe nang
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

 • Learn Human Body - Respiratory System
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

 • So do trao doi khi o phoi va te bao
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

 • ho hap
  Sinh học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011