Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Sinh học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Sinh học (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Sinh học (CĐ-ĐH)

 • Bảng tính dịch truyền
  Sinh học
  Bảng tính dịch truyền

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2016

  Xem: 98

 • Thí nghiệm Franken và conrat
  Sinh học
  Thí nghiệm Franken và conrat

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2016

  Xem: 1

 • Logo khoa sinh học đhsp HN
  Sinh học
  Logo khoa sinh học đhsp HN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2016

  Xem: 0

 • nam tram vang
  Sinh học
  nam tram vang

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2015

  Xem: 0

 • nam tram vang
  Sinh học
  nam tram vang

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2015

  Xem: 0

 • nam tram vang
  Sinh học
  nam tram vang

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2015

  Xem: 0

 • quan sát noãn ở các giai đoạn dưới kính hiển vi
  Sinh học
  quan sát noãn ở các giai đoạn dưới kính hiển vi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2014

  Xem: 0

 • quan sát tinh trùng dưới kính hiển vi
  Sinh học
  quan sát tinh trùng dưới kính hiển vi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2014

  Xem: 0

 • hát múa
  Sinh học
  hát múa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

  Xem: 8

 • hát múa
  Sinh học
  hát múa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

  Xem: 0

 • TL: SV khoa SPKTNN- ĐH nông, lâm Thái Nguyên
  Sinh học
  TL: SV khoa SPKTNN- ĐH nông, lâm Thái Nguyên

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2013

  Xem: 13

 • Sinh học: GT web chăn nuôi, thú y
  Sinh học
  Sinh học: GT web chăn nuôi, thú y

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2013

  Xem: 0

 • TL: GT ebook
  Sinh học
  TL: GT ebook

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2013

  Xem: 18

 • VOI
  Sinh học
  VOI

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2012

  Xem: 0

 • Cam on tinh yeu-Uyên Linh
  Sinh học
  Cam on tinh yeu-Uyên Linh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/2/2012

  Xem: 7

 • 147
  Sinh học
  147

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/2/2012

  Xem: 0

 • 978
  Sinh học
  978

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/2/2012

  Xem: 0

 • Bản đồ tư duy bài Sán lá gan
  Sinh học
  Bản đồ tư duy bài Sán lá gan

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2011

  Xem: 0

 • Bản đồ tư duy bài giun đất
  Sinh học
  Bản đồ tư duy bài giun đất

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2011

  Xem: 10

 • sa mac
  Sinh học
  sa mac

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2011

  Xem: 0

 • sa mac
  Sinh học
  sa mac

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2011

  Xem: 0

 • sa mac
  Sinh học
  sa mac

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2011

  Xem: 0

 • bệnh di truyền alcapto niệu
  Sinh học
  bệnh di truyền alcapto niệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2011

  Xem: 0

 • Các mẫu thực vật bậc thấp TT TV học KHTN
  Sinh học
  Các mẫu thực vật bậc thấp TT TV học KHTN

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2011

  Xem: 0

 • rễ cây 2 lá mầm (cây chuối )
  Sinh học
  rễ cây 2 lá mầm (cây chuối )

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2011

  Xem: 0

 • thân cây 2 lá mầm ( cây dâm bụt )
  Sinh học
  thân cây 2 lá mầm ( cây dâm bụt )

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2011

  Xem: 0

 • rễ cây 2 lá mầm (cây dâm bụt )
  Sinh học
  rễ cây 2 lá mầm (cây dâm bụt )

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2011

  Xem: 0

 • rễ cây một lá mầm
  Sinh học
  rễ cây một lá mầm

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2011

  Xem: 0

 • báo đốm
  Sinh học
  báo đốm

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2011

  Xem: 9

 • CHIM CÚ
  Sinh học
  CHIM CÚ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2011

  Xem: 0

 • Gà so chân vàng
  Sinh học
  Gà so chân vàng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2011

  Xem: 9

 • CHÚC MỪNG 8/3:LÀM THƠ TÌNH EM ĐỌC
  Sinh học
  CHÚC MỪNG 8/3:LÀM THƠ TÌNH EM ĐỌC

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2011

  Xem: 0

 • The Sense of Smell_ CNS
  Sinh học
  The Sense of Smell_ CNS

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • The Ear- the Organ of Hearing
  Sinh học
  The Ear- the Organ of Hearing

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • How the Body Works - The Olfactory Pathway
  Sinh học
  How the Body Works - The Olfactory Pathway

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • how does vision work
  Sinh học
  how does vision work

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • Trao doi khi o phe nang
  Sinh học
  Trao doi khi o phe nang

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • Learn Human Body - Respiratory System
  Sinh học
  Learn Human Body - Respiratory System

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • So do trao doi khi o phoi va te bao
  Sinh học
  So do trao doi khi o phoi va te bao

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • ho hap
  Sinh học
  ho hap

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • Bai 21-Phan II_dacat
  Sinh học
  Bai 21-Phan II_dacat

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • Bai 21-Phan I_dacat
  Sinh học
  Bai 21-Phan I_dacat

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • một số thí nghiệm quang hợp
  Sinh học
  một số thí nghiệm quang hợp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • nhện giăng tơ
  Sinh học
  nhện giăng tơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • nhện giăng tơ
  Sinh học
  nhện giăng tơ

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • nhện bắt mồi
  Sinh học
  nhện bắt mồi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • trứng rắn nở
  Sinh học
  trứng rắn nở

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • rắn ăn rắn
  Sinh học
  rắn ăn rắn

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • tap tich sinh san cua ech
  Sinh học
  tap tich sinh san cua ech

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • su phat trien cua phoi ech
  Sinh học
  su phat trien cua phoi ech

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • sinh san cua ech
  Sinh học
  sinh san cua ech

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 10

 • ech giun
  Sinh học
  ech giun

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY