Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Tiếng Anh và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Tiếng Anh hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Tiếng Anh

 • Mẫu trả lời trắc nghiệm 50 câu
  Tiếng Anh 9
  Mẫu trả lời trắc nghiệm 50 câu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/8/2018

  Xem: 0

 • Mẫu trả lời trắc nghiệm 50 câu
  Tư liệu tham khảo
  Mẫu trả lời trắc nghiệm 50 câu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/8/2018

  Xem: 0

 • Mẹo làm tốt Bài tập Đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh Lớp 7 | WH-question for English 7 Test
  Tiếng Anh 7
  Mẹo làm tốt Bài tập Đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh Lớp 7 | WH-question for English 7 Test

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/6/2018

  Xem: 4

 • Đề thi Tuyển sinh Vào 10 Môn Tiếng Anh Năm 2018 Thành phố Hồ Chí Minh
  Tiếng Anh 9
  Đề thi Tuyển sinh Vào 10 Môn Tiếng Anh Năm 2018 Thành phố Hồ Chí Minh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 0

 • Mi, Nick And Ms. Hoa
  Tiếng Anh 6
  Mi, Nick And Ms. Hoa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Ảnh
  Tiếng Anh 10 Nâng cao
  Ảnh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • countries
  Tiếng Anh 6
  countries

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • countries
  Tiếng Anh 6
  countries

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • PROJECT UNIT 9: NOISE POLLUTION
  Tiếng Anh 10
  PROJECT UNIT 9: NOISE POLLUTION

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • FILE LÍTENING-DE THI HK I-TA9-2017-2018
  Tư liệu tham khảo
  FILE LÍTENING-DE THI HK I-TA9-2017-2018

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • CACH DOC SO TU 1-100
  Tư liệu tham khảo
  CACH DOC SO TU 1-100

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • E10 - TỪ VỰNG TỔNG HỢP UNIT 3
  Tiếng Anh 10
  E10 - TỪ VỰNG TỔNG HỢP UNIT 3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 162

 • đề thi đáp án anh 7 lần III lớp 7 Huyện thuận thành
  Tiếng Anh 6
  đề thi đáp án anh 7 lần III lớp 7 Huyện thuận thành

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 4

 • Rebecca
  Tiếng Anh 10
  Rebecca

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2018

  Xem: 0

 • Tiếng Anh 6 (Sách cũ) - Unit 14 Vocabulary Collection
  Tiếng Anh 6
  Tiếng Anh 6 (Sách cũ) - Unit 14 Vocabulary Collection

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2018

  Xem: 1

 • GRADE 12 UNIT 8 READING
  Tiếng Anh 12
  GRADE 12 UNIT 8 READING

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 2

 • UNIT 8 GRADE 12 READING
  Tiếng Anh 12
  UNIT 8 GRADE 12 READING

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 2

 • toán ôn lớp 10
  Tiếng Anh 9
  toán ôn lớp 10

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 1

 • BT UNIT 5
  Tiếng Anh 6
  BT UNIT 5

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • BT UNIT 5
  Tiếng Anh 6
  BT UNIT 5

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • vocabulary learning
  Tư liệu tham khảo
  vocabulary learning

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

  Xem: 0

 • Basketball Game - Comparative Adjectives & Superlative Adjectives
  Tư liệu tham khảo
  Basketball Game - Comparative Adjectives & Superlative Adjectives

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2017

  Xem: 0

 • TẠO VIDEO BÀI LISTENING BẰNG TEXTALOUD 4.3
  Tiếng Anh 12
  TẠO VIDEO BÀI LISTENING BẰNG TEXTALOUD 4.3

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2017

  Xem: 0

 • Giáo án Tiếng Anh Lớp 6 Chương trình hiện hành soạn theo Phát triển năng lực học sinh
  Tiếng Anh 6
  Giáo án Tiếng Anh Lớp 6 Chương trình hiện hành soạn theo Phát triển năng lực học sinh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2017

  Xem: 20

 • CAMBRIDGE PRONOUNCING DCTIONARY 18th
  Tiếng Anh 12
  CAMBRIDGE PRONOUNCING DCTIONARY 18th

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 12

 • Bí quyết thi EILTS đạt 7.5
  Tư liệu tham khảo
  Bí quyết thi EILTS đạt 7.5

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2017

  Xem: 0

 • Tạo LINK từ bài Giảng Đến Đáp Án / Phim, Ảnh Minh Họa
  Tiếng Anh 11
  Tạo LINK từ bài Giảng Đến Đáp Án / Phim, Ảnh Minh Họa

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

  Xem: 0

 • Bai hat Tieng Anh
  Tiếng Anh 6
  Bai hat Tieng Anh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

  Xem: 0

 • Bai hat Tieng Anh
  Tiếng Anh 6
  Bai hat Tieng Anh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

  Xem: 0

 • brother & sister
  Tiếng Anh 8
  brother & sister

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 0

 • brother & sister
  Tiếng Anh 8
  brother & sister

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 0

 • unit 10 reading 10 chuan khong bi loi
  Tiếng Anh 10
  unit 10 reading 10 chuan khong bi loi

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

  Xem: 0

 • anh 9
  Tiếng Anh 9
  anh 9

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

  Xem: 0

 • PATS OF THE BODY
  Tiếng Anh 6
  PATS OF THE BODY

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • PATS OF THE BODY
  Tiếng Anh 6
  PATS OF THE BODY

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • PATS OF THE BODY
  Tiếng Anh 6
  PATS OF THE BODY

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • PATS OF THE BODY
  Tiếng Anh 6
  PATS OF THE BODY

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • JOBS
  Tiếng Anh 6
  JOBS

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • JOBS
  Tiếng Anh 6
  JOBS

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • JOBS
  Tiếng Anh 6
  JOBS

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • JOBS
  Tiếng Anh 6
  JOBS

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • TELLING THE TIME
  Tiếng Anh 6
  TELLING THE TIME

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • TELLING THE TIME
  Tiếng Anh 6
  TELLING THE TIME

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • DAILY ROUTINES
  Tiếng Anh 6
  DAILY ROUTINES

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • DAILY ROUTINES
  Tiếng Anh 6
  DAILY ROUTINES

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • SEASONS
  Tiếng Anh 6
  SEASONS

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • SEASONS
  Tiếng Anh 6
  SEASONS

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • DAYS OF THE WEEK
  Tiếng Anh 6
  DAYS OF THE WEEK

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 6

 • DAYS OF THE WEEK
  Tiếng Anh 6
  DAYS OF THE WEEK

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 5

 • SCHOOL SUBJECTS
  Tiếng Anh 6
  SCHOOL SUBJECTS

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • SCHOOL SUBJECTS
  Tiếng Anh 6
  SCHOOL SUBJECTS

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • MONTHS OF THE YEAR
  Tiếng Anh 6
  MONTHS OF THE YEAR

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY