Đây là Bộ sưu tập Thư viện Tài liệu Tin học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Tài liệu Tin học 10 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Tin học 10

 • TRAC NGHIEM WORD DUNG DE KIEM TRA
  Tin học 10
  TRAC NGHIEM WORD DUNG DE KIEM TRA

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 1

 • ảnh động đẹp
  Tin học 10
  ảnh động đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2018

  Xem: 1

 • ảnh động đẹp
  Tin học 10
  ảnh động đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2018

  Xem: 0

 • ảnh đẹp 2017
  Tin học 10
  ảnh đẹp 2017

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2018

  Xem: 0

 • ảnh đẹp
  Tin học 10
  ảnh đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2018

  Xem: 0

 • ONTAP_HKII_2017
  Tin học 10
  ONTAP_HKII_2017

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2017

  Xem: 0

 • ONTAP_HKII_2017
  Tin học 10
  ONTAP_HKII_2017

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2017

  Xem: 0

 • #2 [Học HTML] HTML là gì và vì sao nó quan trọng
  Tin học 10
  #2 [Học HTML] HTML là gì và vì sao nó quan trọng

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2016

  Xem: 0

 • #1 Giới thiệu serie Học HTML toàn tập
  Tin học 10
  #1 Giới thiệu serie Học HTML toàn tập

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2016

  Xem: 0

 • Banner đẹp
  Tin học 10
  Banner đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2015

  Xem: 16

 • Banner đẹp
  Tin học 10
  Banner đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2015

  Xem: 0

 • Banner đẹp
  Tin học 10
  Banner đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2015

  Xem: 0

 • Banner đẹp
  Tin học 10
  Banner đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2015

  Xem: 0

 • Banner đẹp
  Tin học 10
  Banner đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2015

  Xem: 0

 • Banner đẹp
  Tin học 10
  Banner đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2015

  Xem: 0

 • Banner đẹp
  Tin học 10
  Banner đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2015

  Xem: 10

 • Banner đẹp
  Tin học 10
  Banner đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2015

  Xem: 0

 • Banner đẹp
  Tin học 10
  Banner đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2015

  Xem: 10

 • Banner đẹp
  Tin học 10
  Banner đẹp

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2015

  Xem: 0

 • Tin học: Video clip HD sử dụng word, Excel 2007 & 2010
  Tin học 10
  Tin học: Video clip HD sử dụng word, Excel 2007 & 2010

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2014

  Xem: 0

 • Các kiểu bố trí mạng cơ bản
  Tin học 10
  Các kiểu bố trí mạng cơ bản

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2014

  Xem: 0

 • Học sinh học Internet
  Tin học 10
  Học sinh học Internet

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2014

  Xem: 0

 • Xã hội tin học hoá
  Tin học 10
  Xã hội tin học hoá

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2014

  Xem: 12

 • Tin học: GT các web có video clip dạy tin học
  Tin học 10
  Tin học: GT các web có video clip dạy tin học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2013

  Xem: 0

 • Tin học: GT các web có video clip dạy tin học
  Tin học 10
  Tin học: GT các web có video clip dạy tin học

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2013

  Xem: 7

 • dddd
  Tin học 10
  dddd

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2013

  Xem: 0

 • sss
  Tin học 10
  sss

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2013

  Xem: 0

 • rrrr
  Tin học 10
  rrrr

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2013

  Xem: 0

 • hjh
  Tin học 10
  hjh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2013

  Xem: 0

 • sss
  Tin học 10
  sss

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2013

  Xem: 0

 • gggg
  Tin học 10
  gggg

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2013

  Xem: 0

 • sssss
  Tin học 10
  sssss

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2013

  Xem: 0

 • ;erre
  Tin học 10
  ;erre

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2013

  Xem: 0

 • 888
  Tin học 10
  888

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2013

  Xem: 0

 • ererer
  Tin học 10
  ererer

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2013

  Xem: 0

 • kiem tra hoc ki 2 day moi tai
  Tin học 10
  kiem tra hoc ki 2 day moi tai

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2012

  Xem: 0

 • Logo Trường THPT Bàn Tân Định
  Tin học 10
  Logo Trường THPT Bàn Tân Định

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2012

  Xem: 11

 • vi du(SKKN)
  Tin học 10
  vi du(SKKN)

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2012

  Xem: 10

 • hinh dong day tieng anh
  Tin học 10
  hinh dong day tieng anh

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2012

  Xem: 0

 • Ôn Tin 10 HKI
  Tin học 10
  Ôn Tin 10 HKI

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/2/2012

  Xem: 0

 • Tiểu học Phuong Xá
  Tin học 10
  Tiểu học Phuong Xá

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2011

  Xem: 14

 • tamnong
  Tin học 10
  tamnong

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2011

  Xem: 0

 • Chu tham khao nhe
  Tin học 10
  Chu tham khao nhe

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2011

  Xem: 0

 • Mơi GS Hue dung Cafe sáng nhé
  Tin học 10
  Mơi GS Hue dung Cafe sáng nhé

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2011

  Xem: 0

 • Xin mời nâng cốc nhé
  Tin học 10
  Xin mời nâng cốc nhé

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2011

  Xem: 0

 • 20. Đánh số trang
  Tin học 10
  20. Đánh số trang

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2011

  Xem: 0

 • 19. Tiêu đề đầu trang, cuối trang
  Tin học 10
  19. Tiêu đề đầu trang, cuối trang

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2011

  Xem: 0

 • 18. Watermark
  Tin học 10
  18. Watermark

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2011

  Xem: 0

 • 17. Border
  Tin học 10
  17. Border

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2011

  Xem: 0

 • 16. Drop cap
  Tin học 10
  16. Drop cap

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2011

  Xem: 0

 • 14. Màu nền, chữ cho đoạn văn bản
  Tin học 10
  14. Màu nền, chữ cho đoạn văn bản

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2011

  Xem: 0

 • 12. Bul and numbering
  Tin học 10
  12. Bul and numbering

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2011

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY