GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Tài liệu Tin học 12

 • THI HSG
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2016

 • LIÊN HOAN 11CB9
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2016

 • LIÊN HOAN 11CB9
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2016

 • ẢNH ĐH CHI ĐOÀN 11CB9
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2016

 • ẢNH ĐH CHI ĐOÀN 11CB9
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2016

 • ĐẠI HỘI ĐOÀN LỚP 11CB9
  Tư liệu

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tư liệu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2016

 • xinh gái minh khai vũ thư thái bình
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2016

 • Xem lại những kỉ niệm đã qua về Hiệp Hòa - Vũ Thư với những con người đều là SVTN
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2016

 • Xe tải ngày đêm ‘cày, bừa’ đê sông Hồng - VTC
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2016

 • Xã Vũ Đoài quê tôi
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2016

 • vu van vu thu thai binh
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2016

 • Vịt quay Hoàng Lộc- chợ búng- việt hùng - vũ thư- thái bình
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2016

 • Làng Nghề Truyền Thống Bát Tràng
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2016

 • BTTH8
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH8
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH8
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH8
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH7
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH7
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH7
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH7
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH6
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH6
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH6
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH6
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH5
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH5
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH5
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH2
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH2
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH2
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH2
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • THTH4
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • THTH4
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • THTH4
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • THTH4
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH3
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH3
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH3
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH3
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • VIDEO HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TIN HỌC 12
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • VIDEO HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TIN HỌC 12
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • VIDEO HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TIN HỌC 12
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • VIDEO HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TIN HỌC 12
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

 • BTTH8 - BÀI 2
  TIN 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu TIN 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2014

 • BTTH8: BÀI 1
  TIN 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu TIN 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2014

 • BTTH4: TẠO BIỂU MẪU ĐƠN GIẢN
  TIN 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu TIN 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2014

 • Video hướng dẫn Bài thực hành 9 - Tin học 12
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2014

 • Video hướng dẫn Bài thực hành 8 - Tin học 12
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2014

 • Video hướng dẫn Bài thực hành 7 - Tin học 12
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2014

 • Video hướng dẫn Bài thực hành 6 - Tin học 12
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2014

 • Video hướng dẫn Bài thực hành 5 - Tin học 12
  Tin học 12

  Danh mục: Tài liệu

  Thể loại: Tài liệu Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2014