de thi 2018 - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi de thi 2018 ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học 13

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ÔN THI QG 2018
   Tập đọc 1
   ÔN THI QG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2017

   Xem: 0

  • thi dua 2017-2018
   Giáo án khác
   thi dua 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • KH thi KHST 2018
   Giáo án khác
   KH thi KHST 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • KH thi KHST 2018
   Mầm non
   KH thi KHST 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • Thi thử 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • Thi thử 2018-2019
   Vật lý 12
   Thi thử 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 2

  • Thi đua 2017 2018
   CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN GIAO DỤC
   Thi đua 2017 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN GIAO DỤC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 0

  • thi lien môn 2018
   SKKN
   thi lien môn 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử SKKN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 2

  • thi dua 2017-2018
   tổ Vật Lý
   thi dua 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử tổ Vật Lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • THI GV GIỎI 2018
   CÔNG VĂN-VĂN BẢN-LOẠI KHÁC
   THI GV GIỎI 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÔNG VĂN-VĂN BẢN-LOẠI KHÁC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • thi thử THQG 2018
   Tiếng Anh 12
   thi thử THQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • thi cn9-k1-2018
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   thi cn9-k1-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • KH thi KHST 2018
   Kế hoạch tài chính
   KH thi KHST 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kế hoạch tài chính

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • THI HKI_Sinh_8 2017-2018
   Sinh học 8
   THI HKI_Sinh_8 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2017

   Xem: 5

  • LUYỆN THI THPTQG 2018
   Giải tích 12
   LUYỆN THI THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2017

   Xem: 0

  • thi dua 2017-2018
   Giáo án khác
   thi dua 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Đề thi thử THPTQG năm 2018 - KSCL THPT Triệu Sơn 2 - Thanh Hóa - Năm 2018
   Vật lý 12
   Đề thi thử THPTQG năm 2018 - KSCL THPT Triệu Sơn 2 - Thanh Hóa - Năm 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2018

   Xem: 0

  • đề kt hình 8 c1 2018- 2018
   Toán học 8
   đề kt hình 8 c1 2018- 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HSG Quốc gia 2018 (ngày thứ nhất 11-1-2018)
   Toán học 12
   Đề thi HSG Quốc gia 2018 (ngày thứ nhất 11-1-2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HSG Quốc gia 2018 (ngày thứ nhất 11-1-2018)
   Giải tích 12 Nâng cao
   Đề thi HSG Quốc gia 2018 (ngày thứ nhất 11-1-2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HSG Quốc gia 2018 (ngày thứ nhất 11-1-2018)
   Toán học 12
   Đề thi HSG Quốc gia 2018 (ngày thứ nhất 11-1-2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2018

   Xem: 2

  • đề số 1. 2018
   DÀNH CHO HS XUAN HUY
   đề số 1. 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử DÀNH CHO HS XUAN HUY

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 2

  • Đề thạch ha 2018
   Tin học
   Đề thạch ha 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2018

   Xem: 39

  • Đề tổng ôn 2018
   Toán học 12
   Đề tổng ôn 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 0

  • Đề + ĐA Toán 2018
   Giải tích 12
   Đề + ĐA Toán 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 0

  • DE MINH HOA 2018
   Toán học 12
   DE MINH HOA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ ĐỌC - KSCLĐN 2018
   Tập đọc 5
   ĐỀ ĐỌC - KSCLĐN 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2018

   Xem: 0

  • Đề HSG 2017-2018
   Đề thi
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 3

  • ĐỀ 220- THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 220- THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THPT QG 2018
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THPT QG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 0