de thi 2018 - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi de thi 2018 ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học 14

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề thi học kì 2 TPHCM 2017 2018
   Đại số 7
   Đề thi học kì 2 TPHCM 2017 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2019

   Xem: 1

  • 02 MÃ ĐỀ ÔN THI TNPT 2018 - SỐ 45
   Tiếng Anh 12
   02 MÃ ĐỀ ÔN THI TNPT 2018 - SỐ 45

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018- 2019
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018- 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 6
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • homc 2018-Senior đề
   Toán học 12
   homc 2018-Senior đề

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2018

   Xem: 0

  • CHUYÊN ĐỀ ( NHÁP) 2018
   Sáng kiến kinh nghiệm
   CHUYÊN ĐỀ ( NHÁP) 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 0

  • Đề tổng ôn 2018
   Toán học 12
   Đề tổng ôn 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 204-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 204-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2018

   Xem: 0

  • đề 209-THPT 2018
   Sinh học 12
   đề 209-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 212-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 212-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 2018 CHUẨN NHẤT
   Giải tích 12
   ĐỀ 2018 CHUẨN NHẤT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 0

  • homc 2018-Senior đề
   Giải tích 12 Nâng cao
   homc 2018-Senior đề

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ LUYỆN THPTQG 2018
   2018
   ĐỀ LUYỆN THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • GIẢI ĐỀ HÓA 2018
   Hóa học 12
   GIẢI ĐỀ HÓA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2018

   Xem: 0

  • ĐÊ MINH HỌA 2018
   Hóa học 12
   ĐÊ MINH HỌA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 1

  • ĐỀ 218-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 218-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2018

   Xem: 10

  • ĐỀ 211-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 211-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2018

   Xem: 0

  • ☆●》GIẢI 213 ĐỀ 2018《●☆
   Tiếng Anh 12
   ☆●》GIẢI 213 ĐỀ 2018《●☆

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2018

   Xem: 2

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 7
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • ĐỀ THAM KHẢO 2018
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THAM KHẢO 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 1

  • giai de 2018 thpt
   Hóa học
   giai de 2018 thpt

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ MINH HỌA 2018
   Hóa học 12
   ĐỀ MINH HỌA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 0

  • DE & DA THPTQG 2018
   Giải tích 12
   DE & DA THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 223-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 223-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 0

  • Đề 210-thpt 2018
   Sinh học 12
   Đề 210-thpt 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 217- THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 217- THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 206- THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 206- THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 222- THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 222- THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 0

  • DE MINH HOA 2018
   Giải tích 12 Nâng cao
   DE MINH HOA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 203-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 203-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2018

   Xem: 0

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 6
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 8
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 4

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 6
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2018

   Xem: 3

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 7
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • DE HUNG YEN 2018
   Đại số 9
   DE HUNG YEN 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HSG TOÁN 6- 2017-2018
   Toán học 6
   ĐỀ THI HSG TOÁN 6- 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2018

   Xem: 0

  • DE THI CHUYEN BA RIA VUNG TAU 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2018

   Xem: 0

  • DE 8 THI THU THPTQG 2018 GIAI CHI TIET
   Giải tích 12
   DE 8 THI THU THPTQG 2018 GIAI CHI TIET

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ LUYỆN THI THPT QG 2018 86
   Tiếng Anh
   ĐỀ LUYỆN THI THPT QG 2018 86

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I 2017-2018
   Tiếng Việt
   ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HSG tỉnh Gia Lai 2017-2018
   Đề HSG Hóa học 9
   Đề thi HSG tỉnh Gia Lai 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề HSG Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2018

   Xem: 0

  • De thi thu KHTN lan 1 nam 2018
   Toán học 12
   De thi thu KHTN lan 1 nam 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2018

   Xem: 0

  • De thi HSG QG 2018 ngay 1
   Toán học 12
   De thi HSG QG 2018 ngay 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2018

   Xem: 0

  • De thi chon HSG Hau Loc Thanh Hoa 2018
   Toán học 7
   De thi chon HSG Hau Loc Thanh Hoa 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi KSCL HKI Tóan 8 2017 - 2018
   Toán học 8
   Đề thi KSCL HKI Tóan 8 2017 - 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2017

   Xem: 0

  • LÍ 9: ĐỀ THI KÌ 1(2017-2018)
   Trung học phổ thông
   LÍ 9: ĐỀ THI KÌ 1(2017-2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Trung học phổ thông

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 0

  • Đề thi HK II Toán 8 - 2017-2018.
   Toán học 8
   Đề thi HK II Toán 8 - 2017-2018.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2018

   Xem: 0

  • De thi vao 10 Ha Noi 2018
   Toán học 9
   De thi vao 10 Ha Noi 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2018

   Xem: 0

  • LÝ 6: ĐỀ THI KÌ II(2017-2018)
   Kho ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN - VẬT LÍ
   LÝ 6: ĐỀ THI KÌ II(2017-2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kho ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN - VẬT LÍ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2018

   Xem: 0

  • MA DE 301_MON DIA_ KY THI THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY