de thi 2018 - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi de thi 2018 ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học 14

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ĐỀ 219-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 219-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 0

  • DE & DA THPTQG 2018
   Giải tích 12
   DE & DA THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 0

  • DE THAM KHẢO 2018
   Hóa học 12
   DE THAM KHẢO 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ VIẾT - KSCLĐN 2018
   Tập đọc 5
   ĐỀ VIẾT - KSCLĐN 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2018

   Xem: 1

  • đề minh họa 2018
   Vật lý 12
   đề minh họa 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương 2017-2018 (7/3/2018)
   Đại số 9
   Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương 2017-2018 (7/3/2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HK1 Toán học 12 Bắc Ninh 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019
   Toán học 12
   Đề thi HK1 Toán học 12 Bắc Ninh 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2019

   Xem: 0

  • Đề thi HK1 Toán học 12 Bắc Ninh 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2019

   Xem: 0

  • Đề thi HK1 Toán học 12 Bắc Ninh 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019
   Toán học 12
   Đề thi HK1 Toán học 12 Bắc Ninh 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2019

   Xem: 0

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 7
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2018

   Xem: 0

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 8
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ SỐ 2. 2018
   DÀNH CHO HS XUAN HUY
   ĐỀ SỐ 2. 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử DÀNH CHO HS XUAN HUY

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 2

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 7
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ SỐ 5. 2018
   DÀNH CHO HS XUAN HUY
   ĐỀ SỐ 5. 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử DÀNH CHO HS XUAN HUY

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 5

  • DE MINH HOA 2018
   Toán học 12
   DE MINH HOA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2018

   Xem: 0

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 8
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • Đề hương sơn 2018
   Tin học
   Đề hương sơn 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2018

   Xem: 11

  • Chuyên đề huyện 2018
   Hóa học 9
   Chuyên đề huyện 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 1

  • ĐỀ MINH HỌA 2018
   Hóa học 12
   ĐỀ MINH HỌA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2018

   Xem: 1

  • Đề tổng ôn 2018
   Giải tích 12 Nâng cao
   Đề tổng ôn 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ ÁN 12-2018
   Đề án vị trí việc làm
   ĐỀ ÁN 12-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề án vị trí việc làm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ 201-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 201-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 221- THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 221- THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 10

  • ĐỀ 207-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 207-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 224- THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 224- THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 216-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 216-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 202-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 202-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2018

   Xem: 4

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 8
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 3

  • ĐỀ MINH HỌA 2018
   Hóa học 12
   ĐỀ MINH HỌA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 0

  • DE HUNG YEN 2018
   LOP 9
   DE HUNG YEN 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử LOP 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0