de thi 2018 - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi de thi 2018 ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học 3

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • dề thi TTHPT TỪ 2016->2018
   Lịch sử 12
   dề thi TTHPT TỪ 2016->2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • lop 12 ĐỀ THI QG 2018
   Hình học 12
   lop 12 ĐỀ THI QG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2018

   Xem: 0

  • đề thi thử thptqg 2018
   Giải tích 12
   đề thi thử thptqg 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2018

   Xem: 0

  • 400 ĐỀ THI THỬ 2018
   Sinh học 12
   400 ĐỀ THI THỬ 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 0

  • 24 ĐỀ + ĐA THI QG 2018
   ĐỀ THI THỬ TNTHPT
   24 ĐỀ + ĐA THI QG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐỀ THI THỬ TNTHPT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2018

   Xem: 8

  • Đề thi học kì 1-2018
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   Đề thi học kì 1-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   GD công dân 7
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   GDCD - GDNGLL 7
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GDCD - GDNGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   GDCD - GDNGLL 6
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GDCD - GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • 14 đề thi thử 2018
   Thi thử đại học
   14 đề thi thử 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Thi thử đại học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2018

   Xem: 1

  • DE 4.ON THI THPT 2018.
   Toán học 12
   DE 4.ON THI THPT 2018.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 2

  • Đề thi thử hè 2017-2018
   Vật lý 6
   Đề thi thử hè 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2017

   Xem: 5

  • 400 ĐỀ THI THỬ 2018
   Tiếng Anh 12
   400 ĐỀ THI THỬ 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 7

  • ĐỀ THI HKI 2017-2018
   Tin học 4
   ĐỀ THI HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 67

  • đề thi gv giỏi 2017-2018
   Lưu trữ tạm thời
   đề thi gv giỏi 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 2

  • DE THI HSG HA NOI-2018
   lớp 9
   DE THI HSG HA NOI-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi lớp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • giải đề thi toán TS10BDD-2018/
   Đại số 9
   giải đề thi toán TS10BDD-2018/

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2017

   Xem: 1

  • Đề thi THPTQG 2018 Kiến Xương
   Sinh học 12
   Đề thi THPTQG 2018 Kiến Xương

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HSG HUYỆN NL-2018
   LOP 8
   ĐỀ THI HSG HUYỆN NL-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi LOP 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi TS NH_2017- 2018
   Toán học 9
   Đề thi TS NH_2017- 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • đề cương ôn thi THPTQG 2018
   Toán học 12
   đề cương ôn thi THPTQG 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HKII NĂM 2017-2018
   Toán học 6
   ĐỀ THI HKII NĂM 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2018

   Xem: 0

  • Đề luyện thi 2018 số 04

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2018

   Xem: 0

  • de thi toan HKI 2017-2018
   Đề thi
   de thi toan HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ THI CASIO 8 2017-2018
   Đề thi
   ĐỀ THI CASIO 8 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2018

   Xem: 4

  • Đề thi thử hè 2017-2018
   Vật lý 6
   Đề thi thử hè 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2017

   Xem: 0

  • Đề thi thử hè 2017-2018
   Vật lý 6
   Đề thi thử hè 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2017

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   GDCD - GDNGLL 7
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GDCD - GDNGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   GDCD - GDNGLL 7
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GDCD - GDNGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   GDCD - GDNGLL 9
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG 2017-2018
   Ngữ văn 8
   Đề thi chọn HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI CASIO 8 2017-2018
   Đề thi
   ĐỀ THI CASIO 8 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HSG 2018 Hưng Yên
   Lịch sử 12
   Đề thi HSG 2018 Hưng Yên

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2018

   Xem: 1

  • . Đề thi chọn HSG 2017-2018
   Sinh học
   . Đề thi chọn HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • DE THI CUOI NAM 2017-2018
   Toán học 9
   DE THI CUOI NAM 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi thử 2018-2019
   Ngữ văn 9
   Đề thi thử 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2017

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG 2017-2018
   Ngữ văn 8
   Đề thi chọn HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018
   2018
   ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THỬ THPTQG TOÁN 2018
   2018
   ĐỀ THI THỬ THPTQG TOÁN 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2018

   Xem: 0

  • dề thi thử thpt 2018
   Giải tích 12
   dề thi thử thpt 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2018

   Xem: 0

  • đe thi lop 2 2017-2018
   Toán học 2
   đe thi lop 2 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 57

  • DE THI CUOI HKI 2017 - 2018
   Toán học 5
   DE THI CUOI HKI 2017 - 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 80

  • ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK2 2018
   Hóa học 10
   ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK2 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI TIẾNG ANH 2018 006
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI TIẾNG ANH 2018 006

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2018

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 2. 2018
   Tiếng Anh 8
   Đề thi học kì 2. 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2018

   Xem: 0

  • đề thi thử môn văn 2018
   Ngữ văn 12
   đề thi thử môn văn 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2018

   Xem: 1

  • ĐỀ THI TV 5 2017 - 2018
   Tập đọc 5
   ĐỀ THI TV 5 2017 - 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 18

  • Đề cương ôn thi 2018
   Vật lý 12
   Đề cương ôn thi 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2018

   Xem: 0

  • DE THI KI TV 2018
   Toán học 5
   DE THI KI TV 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2017

   Xem: 1

  • DE THI CHUYEN HA LỚNG-2018
   Đại số 9
   DE THI CHUYEN HA LỚNG-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY