de thi 2018 - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi de thi 2018 ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học 4

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • de thi cn7-hk1-2018
   Công nghệ 7
   de thi cn7-hk1-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ ÔN THI THPT 2018
   Hình học 12
   ĐỀ ÔN THI THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 3

  • Đề Thi Sở Quảng Nam 2018
   Vật lý 12
   Đề Thi Sở Quảng Nam 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2018

   Xem: 0

  • De thi thu TOB 2018
   Giải tích 12
   De thi thu TOB 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2018

   Xem: 0

  • Đề thi THPTQuốc gia 2018
   2018
   Đề thi THPTQuốc gia 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi thử THPT QG 2018
   Địa lý 12
   Đề thi thử THPT QG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi môn Toán 2017-2018
   Khoa học 4
   Đề thi môn Toán 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI VÀ Đ.ÁN THPT 2018
   Vật lý 12
   ĐỀ THI VÀ Đ.ÁN THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI TIẾNG ANH 2018 002
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI TIẾNG ANH 2018 002

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2017

   Xem: 0

  • BỘ 30 ĐỀ THI THPTQG 2018
   Giải tích 12
   BỘ 30 ĐỀ THI THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2018

   Xem: 0

  • đề luyện thi thpt 2018
   Giải tích 12
   đề luyện thi thpt 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI TIẾNG ANH 2018 003
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI TIẾNG ANH 2018 003

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2018

   Xem: 1

  • Đề thi HSG Nam Định 2018
   Hóa học 9
   Đề thi HSG Nam Định 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 0

  • Đề thi thử hè 2017-2018
   Vật lý 6
   Đề thi thử hè 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2017

   Xem: 7

  • Đề thi tốt nghiệp 2014-2018
   Hóa học 12
   Đề thi tốt nghiệp 2014-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • de thi 10 tra vinh 2018
   Hình học 9
   de thi 10 tra vinh 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2019

   Xem: 0

  • DE THI CUOI NAM 2017-2018
   Toán học 9
   DE THI CUOI NAM 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2018

   Xem: 5

  • ĐỀ THI CASIO 6 2017-2018
   Đề thi
   ĐỀ THI CASIO 6 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2018

   Xem: 1

  • 24 đề thi thử 2017-2018
   Toán học 12
   24 đề thi thử 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 42

  • ĐỀ THI CASIO 9 2017-2018
   Đề thi
   ĐỀ THI CASIO 9 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THPTQG 2018 004
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI THPTQG 2018 004

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi 2018 MỚI
   Giải tích 12
   Các đề luyện thi 2018 MỚI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2018

   Xem: 1

  • ĐỀ THI THỬ SINH HỌC 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ THI THỬ SINH HỌC 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI 2018
   Sinh học
   GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 0

  • DE 4.ON THI THPT 2018.
   Giải tích 12 Nâng cao
   DE 4.ON THI THPT 2018.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HSG HUYỆN 2017 - 2018
   Tiếng Anh 9
   ĐỀ THI HSG HUYỆN 2017 - 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • đề thi thử tnpt 2018
   Tiếng Anh 12
   đề thi thử tnpt 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2017

   Xem: 2

  • ĐỀ THI THỬ TNPT QG 2018
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI THỬ TNPT QG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2018

   Xem: 0

  • BỘ 229 ĐỀ THI THỬ 2018
   Giải tích 12
   BỘ 229 ĐỀ THI THỬ 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HỌC KI I 2018
   Vật lý 11
   ĐỀ THI HỌC KI I 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   GD công dân 9
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HKI-2018-2019
   ĐS-GT 11 Nâng cao
   ĐỀ THI HKI-2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐS-GT 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2 2018
   Tin học 9
   Đề thi học kì 2 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2018

   Xem: 0

  • ■GIẢI 400 ĐỀ THI THỬ 2018■
   Vật lý 12
   ■GIẢI 400 ĐỀ THI THỬ 2018■

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HỌC KÌ 2 2018
   Toán học 2
   ĐỀ THI HỌC KÌ 2 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2018

   Xem: 4

  • ĐỀ THI MỚI NHẤT 2017-2018
   Hóa học
   ĐỀ THI MỚI NHẤT 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2017

   Xem: 0

  • Đề thi giữa HKI 2018-2019
   Vật lý 12
   Đề thi giữa HKI 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi GV giỏi 2018-2019
   Giáo án khác
   Đề thi GV giỏi 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • de thi mau boBGD nam 2018
   Hóa học 12 Nâng cao
   de thi mau boBGD nam 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1. 2018
   GD công dân 11
   Đề thi học kì 1. 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   GDCD - GDNGLL 6
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GDCD - GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   GDCD - GDNGLL 6
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GDCD - GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   GDCD - GDNGLL 8
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HKI-2018-2019
   Toán học 11
   ĐỀ THI HKI-2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HKI-2018-2019
   Toán học 11
   ĐỀ THI HKI-2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • De tham khao thi THPTQG 2018
   Ngữ văn 12
   De tham khao thi THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THPTQG 2018 005
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI THPTQG 2018 005

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HSG HUYỆN NL-2018
   Đại số 8
   ĐỀ THI HSG HUYỆN NL-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ ÔN THI THPT 2018
   2018
   ĐỀ ÔN THI THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2018

   Xem: 0

  • DE THI THU BAC NINH 2018
   Toán học 12
   DE THI THU BAC NINH 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY