de thi 2018 - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi de thi 2018 ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học 4

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ĐỀ THI TV 5 2017 - 2018
   Tập đọc 5
   ĐỀ THI TV 5 2017 - 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 18

  • DE THI CUOI HKI 2017 - 2018
   Toán học 5
   DE THI CUOI HKI 2017 - 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 80

  • Đề thi thử 2018-2019
   Ngữ văn 9
   Đề thi thử 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018
   2018
   ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • đe thi lop 2 2017-2018
   Toán học 2
   đe thi lop 2 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 57

  • DE THI CUOI NAM 2017-2018
   Toán học 9
   DE THI CUOI NAM 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi thử hè 2017-2018
   Vật lý 6
   Đề thi thử hè 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2017

   Xem: 7

  • Đề thi môn Toán 2017-2018
   Khoa học 4
   Đề thi môn Toán 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI VÀ Đ.ÁN THPT 2018
   Vật lý 12
   ĐỀ THI VÀ Đ.ÁN THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2018

   Xem: 0

  • Đề thi THPTQuốc gia 2018
   2018
   Đề thi THPTQuốc gia 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi thử THPT QG 2018
   Địa lý 12
   Đề thi thử THPT QG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2018

   Xem: 0

  • DE THI CHUYEN HA LỚNG-2018
   TOÁN
   DE THI CHUYEN HA LỚNG-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THỬ HÓA 2018
   Hóa
   ĐỀ THI THỬ HÓA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2017

   Xem: 2

  • Đề thi thử hè 2017-2018
   Đề thi
   Đề thi thử hè 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2017

   Xem: 0

  • DE 1.ON THI THPT 2018
   Toán học 12
   DE 1.ON THI THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 2

  • ĐỀ THI CHUYÊN LTT.CẦN THƠ_2017-2018
   Hóa học 9
   ĐỀ THI CHUYÊN LTT.CẦN THƠ_2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ THI MINH HỌA 2018 BGD
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI MINH HỌA 2018 BGD

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 1

  • đề thi GVG hương sơn 2018
   Tin học
   đề thi GVG hương sơn 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 124

  • đề thi thử THPT QG 2018
   Tiếng Anh 12
   đề thi thử THPT QG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 8

  • Đề thi chọn HSG 2017-2018
   Ngữ văn 8
   Đề thi chọn HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 2 2018
   Tiếng Anh 8
   Đề thi học kì 2 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG 2018
   Tin học 6
   Đề thi chọn HSG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 0

  • ☆●☆BỘ 400 ĐỀ THI 2018☆●☆
   Giải tích 12
   ☆●☆BỘ 400 ĐỀ THI 2018☆●☆

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 16

  • Đề thi HSG Quảng Nam 2018
   Lịch sử 12
   Đề thi HSG Quảng Nam 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2018

   Xem: 0

  • HD giai de thi THPTQG 2018
   Vật lý 12
   HD giai de thi THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 3

  • ĐỀ THI TIẾNG ANH 2018
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI TIẾNG ANH 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chính thức 2018
   Giải tích 12
   Đề thi chính thức 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2018

   Xem: 0

  • DE THI HKI SINH7 2017-2018
   Sinh học 7
   DE THI HKI SINH7 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2017

   Xem: 54

  • ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2017

   Xem: 0

  • Bộ đề thi thử sinh 2018
   2018
   Bộ đề thi thử sinh 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI TNTHPT QUÔC GIA 2018
   luyện thi
   ĐỀ THI TNTHPT QUÔC GIA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi luyện thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 1

  • 400 ĐỀ THI THỬ 2018
   Vật lý 12
   400 ĐỀ THI THỬ 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 0

  • đề thi hk1 sinh 2017-2018
   Sinh học 9
   đề thi hk1 sinh 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2017

   Xem: 1

  • ĐỀ THI 8 TUẦN (2018 - 2019)
   Lịch sử 12
   ĐỀ THI 8 TUẦN (2018 - 2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI Đ.AN THPT 2018
   Vật lý 12
   ĐỀ THI Đ.AN THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2018

   Xem: 0

  • Đề thi thử 2018-2019 - Văn
   Ngữ văn 9
   Đề thi thử 2018-2019 - Văn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 1

  • Đề Thi HSG năm 2017-2018
   Đại số 9
   Đề Thi HSG năm 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 4

  • ĐỀ THI HỌC KÌ 2- 2018
   GD công dân 9
   ĐỀ THI HỌC KÌ 2- 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HỌC KÌ 1 2018
   Cơ học
   ĐỀ THI HỌC KÌ 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Cơ học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2018

   Xem: 1

  • đề thi thử TA 2018
   Tiếng Anh 7
   đề thi thử TA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   GD công dân 6
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   GD công dân 8
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 2018
   ĐS-GT 11
   Đề thi học kì 1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐS-GT 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi thử Nam Định 2018
   Tiếng Anh 12
   Đề thi thử Nam Định 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/6/2018

   Xem: 0

  • DE THI TV HKII 2018
   Tập đọc 5
   DE THI TV HKII 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi thử THPTQG 2018
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi thử THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HSG 8 NĂM 2018
   Sinh học 8
   ĐỀ THI HSG 8 NĂM 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2018

   Xem: 0

  • 24 đề thi thử 2017-2018
   Giải tích 12 Nâng cao
   24 đề thi thử 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 3

  • 30 bộ đề thi ĐH 2018
   Toán học
   30 bộ đề thi ĐH 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2017

   Xem: 7

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY