de thi 2018 - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi de thi 2018 ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học 48

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ĐỀ khảo sát CLĐN 2018
   Đại số 8
   ĐỀ khảo sát CLĐN 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 0

  • đề kiểm tra cn9 2017-2018
   Vật lý 9
   đề kiểm tra cn9 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2017

   Xem: 3

  • ĐỀ CHÍNH THỨC 2018 MĐ 411
   Tiếng Anh
   ĐỀ CHÍNH THỨC 2018 MĐ 411

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 201 HOÁ THPT 2018
   Hóa học 12
   ĐỀ 201 HOÁ THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Địa lý 5
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Toán học 1
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • DE HSG TOAN HA TINH 2018
   Đại số 9
   DE HSG TOAN HA TINH 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2019

   Xem: 0

  • Đề HSG Quảng Xương 2018-2019
   Hóa học 8
   Đề HSG Quảng Xương 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2019

   Xem: 0

  • 2018
   Tiếng Anh 6
   2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 0

  • 2018
   Tập đọc 2
   2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2018

   Xem: 0

  • Kết quả thi MTCT cấp thị 2017-2018
   Lưu trữ tạm thời
   Kết quả thi MTCT cấp thị 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2017

   Xem: 2

  • THI THỬ 10 ĐOÀN THỊ ĐIỂM 2017-2018 V1
   Đại số 9
   THI THỬ 10 ĐOÀN THỊ ĐIỂM 2017-2018 V1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2018

   Xem: 0

  • THI THỬ 10 ĐOÀN THỊ ĐIỂM 2017-2018 V1
   Thi thử vào 10
   THI THỬ 10 ĐOÀN THỊ ĐIỂM 2017-2018 V1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Thi thử vào 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2018

   Xem: 0

  • Kết quả thi MTCT cấp thị 2017-2018
   Tổng Kho kiểu giáo án
   Kết quả thi MTCT cấp thị 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổng Kho kiểu giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2017

   Xem: 2

  • chuyên đề tổ tháng 2/2018
   2017-2018
   chuyên đề tổ tháng 2/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 2017-2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2018

   Xem: 1

  • ĐỀ CT 2018 MĐ 412

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 2

  • ĐỀ CT 2018 MĐ 417

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 2

  • CHUYÊN ĐỀ PEPTIT-NC-2018
   Hóa học 12
   CHUYÊN ĐỀ PEPTIT-NC-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2017

   Xem: 5

  • chuyên đề tổ tháng 2/2018
   2017-2018
   chuyên đề tổ tháng 2/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 2017-2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2018

   Xem: 1

  • Đề KT văn năm 2017-2018
   Mầm non
   Đề KT văn năm 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 0

  • ĐẾ HSG ANH 9 2017-2018
   Tiếng Anh 7
   ĐẾ HSG ANH 9 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2017

   Xem: 3

  • ĐỀ OLYMPIC HUYỆN 2017 -2018
   Đề thi
   ĐỀ OLYMPIC HUYỆN 2017 -2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 0

  • Luyện đề trắ nghiệm 2018
   Toán học 12
   Luyện đề trắ nghiệm 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2018

   Xem: 0

  • Chuyên đề tổ tháng 1/2018
   2017-2018
   Chuyên đề tổ tháng 1/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 2017-2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THAM KHẢO 2018 (TOÁN-BGD)
   Toán học 12
   ĐỀ THAM KHẢO 2018 (TOÁN-BGD)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2018

   Xem: 0

  • Đề TS Huế năm 2017 - 2018
   Hình học 9
   Đề TS Huế năm 2017 - 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ HSG PHÚ YÊN 2017-2018
   Đại số 9
   ĐỀ HSG PHÚ YÊN 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Địa lý
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • Đề Cương Lịch Sử 2017-2018
   Lịch sử 8
   Đề Cương Lịch Sử 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2017

   Xem: 3

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Toán học
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Toán học
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 1

  • GIẢI 4 MÃ ĐỀ SINH 2018
   2018
   GIẢI 4 MÃ ĐỀ SINH 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ CƯƠNG HÓA 10 2017-2018
   Hóa học 10
   ĐỀ CƯƠNG HÓA 10 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2017

   Xem: 0

  • Đề minh họa BGD 2018
   Giải tích 12
   Đề minh họa BGD 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 0

  • Đề minh họa 2018 của BGD
   Tiếng Anh 10
   Đề minh họa 2018 của BGD

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 0

  • ĐẾ HSG ANH 9 2017-2018
   Tiếng Anh 7
   ĐẾ HSG ANH 9 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ SỬ 306 THPT 2018
   Lịch sử 12
   ĐỀ SỬ 306 THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 0

  • Đề Sử 303 THPT 2018
   Lịch sử 12
   Đề Sử 303 THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 1

  • ĐỀ SỬ 323 THPT 2018
   Lịch sử 12
   ĐỀ SỬ 323 THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 307 SỬ THPT 2018
   Lịch sử 12
   ĐỀ 307 SỬ THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2018

   Xem: 4

  • ĐỀ MINH HỌA BGD 2018
   Giải tích 12
   ĐỀ MINH HỌA BGD 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ SỬ 310 THPT 2018
   Lịch sử 12
   ĐỀ SỬ 310 THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Tiếng Việt
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Tiếng Việt
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Toán học
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • Chuyên Đề Hóa 8. 2017-2018
   Thao giảng Chuyên Đề
   Chuyên Đề Hóa 8. 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Thao giảng Chuyên Đề

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Đáp án Đề Toán 2018
   Giải tích 12
   Đáp án Đề Toán 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2018

   Xem: 0

  • Đề Toán 2018 Megabook 13
   Giải tích 12
   Đề Toán 2018 Megabook 13

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Địa lý
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • Chuyên Đề Hóa 8. 2017-2018
   GD hướng nghiệp 7
   Chuyên Đề Hóa 8. 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY