de thi 2018 - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi de thi 2018 ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học 48

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • loi giai de csp - 2018
   Toán học 9
   loi giai de csp - 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ TUYỂN SINH 2017 - 2018
   Ngữ văn 9
   ĐỀ TUYỂN SINH 2017 - 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ THAM KHẢO 2018 (TOÁN-BGD)
   TRẮC NGHIỆM
   ĐỀ THAM KHẢO 2018 (TOÁN-BGD)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TRẮC NGHIỆM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2018

   Xem: 0

  • đề hsg thanh hóa 2018
   đề thi học sinh giỏi
   đề hsg thanh hóa 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi đề thi học sinh giỏi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Toán học
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Khoa học
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ CT 2018 MĐ 419

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ CT 2018 MĐ 423

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 0

  • DE-DA OLYMPIC DL10_TPHCM_7-4-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2018

   Xem: 0

  • Chuyên đề tổ tháng 9/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • de thqg 2018-red key .doc
   2018
   de thqg 2018-red key .doc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/7/2018

   Xem: 5

  • chuyên đề tổ tháng 2/2018
   2017-2018
   chuyên đề tổ tháng 2/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 2017-2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2018

   Xem: 0

  • De 4 THTT 1-2018
   Toán học 12
   De 4 THTT 1-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2018

   Xem: 0

  • Chuyen de to thang 2-2018
   2017-2018
   Chuyen de to thang 2-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 2017-2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ DIỄN TẬP ĐỒNG THÁP 2018
   ĐỀ THI THỬ TNTHPT
   ĐỀ DIỄN TẬP ĐỒNG THÁP 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐỀ THI THỬ TNTHPT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 1

  • ĐỀ CT 2018 MĐ 404

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 2

  • ĐỀ CT 2018 MĐ 409

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 1

  • ĐỀ CT 2018 MĐ 411

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 4

  • Chuyen de thang 9/2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Chuyên đề Ngữ văn 2017- 2018
   Toán học 6
   Chuyên đề Ngữ văn 2017- 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ HSG CAN LỘC 2017 - 2018
   Toán 9
   ĐỀ HSG CAN LỘC 2017 - 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2017

   Xem: 0

  • BỘ ĐỀ KỲ 1-2018-2019
   ĐỀ THI HUYỆN KIM SƠN
   BỘ ĐỀ KỲ 1-2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐỀ THI HUYỆN KIM SƠN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • Đề Minh họa 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • ĐE HSG TOAN 9- CT-2018
   Đại số 9
   ĐE HSG TOAN 9- CT-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THAM KHẢO 2018 - BGD
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THAM KHẢO 2018 - BGD

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 0

  • Đề minh họa 2018 của BGD
   Lịch sử 12
   Đề minh họa 2018 của BGD

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 0

  • De HK1 toan 10 (2017-2018)
   Đại số
   De HK1 toan 10 (2017-2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 16

  • Đề HSG -Sử -Nam Định 2018
   Lịch sử 9
   Đề HSG -Sử -Nam Định 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Địa lý
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • BỘ ĐỀ GIẢI CHI TIẾT 2018
   Tiếng Anh 12
   BỘ ĐỀ GIẢI CHI TIẾT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ - ĐA HSG 2017-2018
   Lịch sử 9
   ĐỀ - ĐA HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2017

   Xem: 7

  • Đề minh họa 2018 của Bộ
   Đại số 10 Nâng cao
   Đề minh họa 2018 của Bộ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Địa lý
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • chuyen de quy 2 2018
   Chi Bộ
   chuyen de quy 2 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chi Bộ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2018

   Xem: 0

  • 24 MÃ ĐỀ TNPT 2018
   Tiếng Anh 12
   24 MÃ ĐỀ TNPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 12

  • Đề KT Toán năm 2017 - 2018
   Giáo án khác
   Đề KT Toán năm 2017 - 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 0

  • 120 ĐỀ 2018 GIẢI CHI TIẾT
   Hóa học 12
   120 ĐỀ 2018 GIẢI CHI TIẾT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 0

  • DE HSG TOAN 7-2018
   Đại số 7
   DE HSG TOAN 7-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • ke hoach chuyen de 2018 - 2019
   Kế Hoạch
   ke hoach chuyen de 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kế Hoạch

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ MINH HỌA CỦA BÔ 2018
   Hóa học 12
   ĐỀ MINH HỌA CỦA BÔ 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 0

  • de giua ki 1-2017/2018
   Tiếng Anh 7
   de giua ki 1-2017/2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ MỚI NHẤT 2017-2018
   Hóa học
   ĐỀ MỚI NHẤT 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2017

   Xem: 0

  • Đề KT tiếng anh 2017-2018
   Giáo án khác
   Đề KT tiếng anh 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 0

  • DE KT HKII - 2017-2018
   Sinh học 9
   DE KT HKII - 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Khoa học
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Khoa học
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Tiếng Việt
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 4

  • ĐỀ KT HKI 2017-2018
   Tiếng Việt
   ĐỀ KT HKI 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • Chuyên đề Toán 8. 2017-2018
   Thao giảng Chuyên Đề
   Chuyên đề Toán 8. 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Thao giảng Chuyên Đề

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thiTSToán10-2017-2018-SGDĐồng Nai
   Đại số 9
   Đề thiTSToán10-2017-2018-SGDĐồng Nai

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY