de thi 2018 - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi de thi 2018 ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học 6

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • DE THI HSG HA NOI-2018
   Đại số 9
   DE THI HSG HA NOI-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HỌC KÌ II - 2018
   Hóa học 10
   ĐỀ THI HỌC KÌ II - 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2018

   Xem: 2

  • THI HKII 2018
   Đại số 8
   THI HKII 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2018

   Xem: 0

  • THI HKII 2018
   Đại số 9
   THI HKII 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2018

   Xem: 0

  • thi thử 2018
   Giải tích 12
   thi thử 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • thi dua 2018
   Thi đua khen thưởng
   thi dua 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thi đua khen thưởng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2018

   Xem: 0

  • THI KHKT 2018
   CÔNG VĂN-VĂN BẢN-LOẠI KHÁC
   THI KHKT 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÔNG VĂN-VĂN BẢN-LOẠI KHÁC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • Thi THPTQG 2018
   Hóa học 12
   Thi THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2018

   Xem: 1

  • GIẢI ĐỀ 2018
   Sinh học 12
   GIẢI ĐỀ 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HK 1 MÔN TOÁN 12 -2018-2019- CẦN THƠ THI 20.12-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HK 1 MÔN TOÁN 12 -2018-2019- CẦN THƠ THI 20.12-2018
   Giải tích 12
   ĐỀ THI HK 1 MÔN TOÁN 12 -2018-2019- CẦN THƠ THI 20.12-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Đề Toán 2018
   2018
   Đề Toán 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THPTQG 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2018

   Xem: 0

  • DE HN 2018
   lớp 9
   DE HN 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi lớp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • DE NAP - 2018
   Hóa học 12
   DE NAP - 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 141

  • Đề 17-2018
   Giải tích 12
   Đề 17-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2017

   Xem: 0

  • Đề 18-2018
   Giải tích 12
   Đề 18-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2017

   Xem: 0

  • Đề 09-2018
   Giải tích 12
   Đề 09-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2017

   Xem: 4

  • DE HN 2018
   Đại số 9
   DE HN 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 - HƠN 20 ĐÈ
   Ngữ văn 12
   ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 - HƠN 20 ĐÈ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI TNPT 2018 - 06 MÃ ĐỀ SỐ 40xx
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI TNPT 2018 - 06 MÃ ĐỀ SỐ 40xx

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 0

  • Đề thi, chuyên đề 2018 file word
   Hình học 11
   Đề thi, chuyên đề 2018 file word

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ 402
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ 402

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2018

   Xem: 0

  • Đề 09-2018
   Giải tích 12
   Đề 09-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2017

   Xem: 1

  • De hoa 2018
   2018
   De hoa 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KSCL 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ KSCL 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 3

  • Đề 16-2018
   Giải tích 12
   Đề 16-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2017

   Xem: 0

  • Đề toán 2018
   ĐỀ THI TSĐH môn TOÁN từ 2002
   Đề toán 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử ĐỀ THI TSĐH môn TOÁN từ 2002

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ SỐ 419 & KEY
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ SỐ 419 & KEY

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KHỞI ĐỘNG KÌ THI THQG-2018-ĐỀ 1
   Hóa học 12
   ĐỀ KHỞI ĐỘNG KÌ THI THQG-2018-ĐỀ 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 1

  • ĐỀ KHỞI ĐỘNG KÌ THI THQG-2018-ĐỀ 1
   Hóa học 12
   ĐỀ KHỞI ĐỘNG KÌ THI THQG-2018-ĐỀ 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 7

  • Đề thi thử môn toán năm 2018 đề 2
   Đại số 9
   Đề thi thử môn toán năm 2018 đề 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi thử THPTQG tháng 1-đề 2-2018
   Tiếng Anh 12
   Đề thi thử THPTQG tháng 1-đề 2-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi (mã đề 324 năm 2018)
   Địa lý 12
   Các đề luyện thi (mã đề 324 năm 2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2018

   Xem: 3

  • Đề thi, chuyên đề 2018 file word
   Tiếng Anh 12
   Đề thi, chuyên đề 2018 file word

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ SỐ 408
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ SỐ 408

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ SỐ 402
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ SỐ 402

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2018

   Xem: 5

  • ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ SỐ 403 & KEY
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ SỐ 403 & KEY

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ SỐ 404 & KEY
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ SỐ 404 & KEY

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2018

   Xem: 0

  • Đề thi, chuyên đề 2018 file word
   Hình học 10
   Đề thi, chuyên đề 2018 file word

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2017

   Xem: 0

  • Đề thi, chuyên đề 2018 file word
   Vật lý 12
   Đề thi, chuyên đề 2018 file word

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2017

   Xem: 5

  • Đề thi, chuyên đề 2018 file word
   Hình học 12
   Đề thi, chuyên đề 2018 file word

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ SỐ 401
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ SỐ 401

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ 402
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ 402

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2018

   Xem: 0

  • Đề thi Tin học 8 (2017-2018 Đề 1)
   Tin học 8
   Đề thi Tin học 8 (2017-2018 Đề 1)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2018

   Xem: 1

  • ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ SỐ 403 & VIDEO
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ SỐ 403 & VIDEO

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2018

   Xem: 0

  • Đề thi Tin học 7 (2017-2018 Đề 1)
   Tin học 7
   Đề thi Tin học 7 (2017-2018 Đề 1)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2018

   Xem: 0

  • Đề mẫu đề thi THPTQG 2018 môn Hóa
   Tư liệu tham khảo
   Đề mẫu đề thi THPTQG 2018 môn Hóa

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2018

   Xem: 0

  • Đề thi, chuyên đề 2018 file word
   Đại số
   Đề thi, chuyên đề 2018 file word

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2017

   Xem: 0

  • ON THI QG 2018
   Bài viết
   ON THI QG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Bài viết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY