de thi 2018 - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi de thi 2018 ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học 7

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Thi lại hè 2018
   Chuyên môn nhà trường
   Thi lại hè 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chuyên môn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2018

   Xem: 0

  • thi hk1 2017-2018
   Công nghệ 12
   thi hk1 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 1

  • thi cn9-k1-2018
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   thi cn9-k1-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • thi cn7-k1-2018
   Công nghệ 7
   thi cn7-k1-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi thử hay 2018 (Đề số 1)
   Vật lý 12
   Đề thi thử hay 2018 (Đề số 1)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ SỐ 401 & KEY
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI TNPT 2018 - MÃ ĐỀ SỐ 401 & KEY

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2018

   Xem: 9

  • ĐỀ KHỞI ĐỘNG KÌ THI THQG-2018-ĐỀ 2
   Hóa học 12
   ĐỀ KHỞI ĐỘNG KÌ THI THQG-2018-ĐỀ 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2017

   Xem: 58

  • MÃ ĐỀ 402 ĐỀ THI TNPT 2018
   Tiếng Anh 12
   MÃ ĐỀ 402 ĐỀ THI TNPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2018

   Xem: 0

  • Đề thi, chuyên đề 2018 file word
   ĐS-GT 11
   Đề thi, chuyên đề 2018 file word

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐS-GT 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2017

   Xem: 11

  • Đề thi Tin học 7 (2017-2018 Đề 2)
   Tin học 7
   Đề thi Tin học 7 (2017-2018 Đề 2)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2018

   Xem: 0

  • Đề thi, chuyên đề 2018 file word
   Hóa học 12
   Đề thi, chuyên đề 2018 file word

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2017

   Xem: 0

  • Đề thi, chuyên đề 2018 file word
   Sinh học 12
   Đề thi, chuyên đề 2018 file word

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2017

   Xem: 0

  • Đề thi, chuyên đề 2018 file word
   Giải tích 12
   Đề thi, chuyên đề 2018 file word

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2017

   Xem: 0

  • thi dua 2017-2018
   Giáo án khác
   thi dua 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • thi dua 2017-2018
   tổ Vật Lý
   thi dua 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử tổ Vật Lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • thi thử THPTQG 2018
   Sinh học 12
   thi thử THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 0

  • BỘ THI THỬ 2018
   Giải tích 12
   BỘ THI THỬ 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 0

  • Thi thử TNPT 2018
   Hóa học 12
   Thi thử TNPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2018

   Xem: 11

  • Thi lại 2018-2019
   Thi lại
   Thi lại 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thi lại

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2018

   Xem: 0

  • Thi đua 2018 - 2019
   CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN GIAO DỤC
   Thi đua 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN GIAO DỤC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • KH thi KHST 2018
   Mầm non
   KH thi KHST 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • THI THU VL12 2018.
   Vật lý 12
   THI THU VL12 2018.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • thi dua 2017-2018
   tổ Vật Lý
   thi dua 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử tổ Vật Lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • Thi đua 2018 - 2019
   CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN GIAO DỤC
   Thi đua 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN GIAO DỤC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 1

  • thi cn8-k1-2018
   Công nghệ 8
   thi cn8-k1-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • ÔN THI QG 2018
   Tập đọc 1
   ÔN THI QG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2017

   Xem: 0

  • thi dua 2017-2018
   Giáo án khác
   thi dua 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • KH thi KHST 2018
   Giáo án khác
   KH thi KHST 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • KH thi KHST 2018
   Mầm non
   KH thi KHST 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • Thi thử 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • Thi thử 2018-2019
   Vật lý 12
   Thi thử 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 2

  • Thi đua 2017 2018
   CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN GIAO DỤC
   Thi đua 2017 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN GIAO DỤC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 0

  • thi lien môn 2018
   SKKN
   thi lien môn 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử SKKN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 2

  • thi dua 2017-2018
   tổ Vật Lý
   thi dua 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử tổ Vật Lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • THI GV GIỎI 2018
   CÔNG VĂN-VĂN BẢN-LOẠI KHÁC
   THI GV GIỎI 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÔNG VĂN-VĂN BẢN-LOẠI KHÁC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • thi thử THQG 2018
   Tiếng Anh 12
   thi thử THQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • thi cn9-k1-2018
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   thi cn9-k1-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • KH thi KHST 2018
   Kế hoạch tài chính
   KH thi KHST 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kế hoạch tài chính

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • THI HKI_Sinh_8 2017-2018
   Sinh học 8
   THI HKI_Sinh_8 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2017

   Xem: 5

  • LUYỆN THI THPTQG 2018
   Giải tích 12
   LUYỆN THI THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2017

   Xem: 0

  • thi dua 2017-2018
   Giáo án khác
   thi dua 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Đề thi thử THPTQG năm 2018 - KSCL THPT Triệu Sơn 2 - Thanh Hóa - Năm 2018
   Vật lý 12
   Đề thi thử THPTQG năm 2018 - KSCL THPT Triệu Sơn 2 - Thanh Hóa - Năm 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2018

   Xem: 0

  • đề số 1. 2018
   DÀNH CHO HS XUAN HUY
   đề số 1. 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử DÀNH CHO HS XUAN HUY

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 2

  • Đề thạch ha 2018
   Tin học
   Đề thạch ha 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2018

   Xem: 39

  • Đề tổng ôn 2018
   Toán học 12
   Đề tổng ôn 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 0

  • Đề + ĐA Toán 2018
   Giải tích 12
   Đề + ĐA Toán 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 0

  • DE MINH HOA 2018
   Toán học 12
   DE MINH HOA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ ĐỌC - KSCLĐN 2018
   Tập đọc 5
   ĐỀ ĐỌC - KSCLĐN 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2018

   Xem: 0

  • Đề HSG 2017-2018
   Đề thi
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 3

  • ĐỀ 220- THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 220- THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY