de thi 2018 - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi de thi 2018 ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học 8

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ĐỀ THPT QG 2018
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THPT QG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 219-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 219-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 0

  • DE & DA THPTQG 2018
   Giải tích 12
   DE & DA THPTQG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 0

  • DE THAM KHẢO 2018
   Hóa học 12
   DE THAM KHẢO 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ VIẾT - KSCLĐN 2018
   Tập đọc 5
   ĐỀ VIẾT - KSCLĐN 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2018

   Xem: 1

  • đề minh họa 2018
   Vật lý 12
   đề minh họa 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 0

  • đề kt hình 8 c1 2018- 2018
   Toán học 8
   đề kt hình 8 c1 2018- 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HSG Quốc gia 2018 (ngày thứ nhất 11-1-2018)
   Toán học 12
   Đề thi HSG Quốc gia 2018 (ngày thứ nhất 11-1-2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HSG Quốc gia 2018 (ngày thứ nhất 11-1-2018)
   Giải tích 12 Nâng cao
   Đề thi HSG Quốc gia 2018 (ngày thứ nhất 11-1-2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HSG Quốc gia 2018 (ngày thứ nhất 11-1-2018)
   Toán học 12
   Đề thi HSG Quốc gia 2018 (ngày thứ nhất 11-1-2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2018

   Xem: 2

  • Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương 2017-2018 (7/3/2018)
   Đại số 9
   Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương 2017-2018 (7/3/2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2018

   Xem: 0

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 7
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2018

   Xem: 0

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 8
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ SỐ 2. 2018
   DÀNH CHO HS XUAN HUY
   ĐỀ SỐ 2. 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử DÀNH CHO HS XUAN HUY

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 2

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 7
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ SỐ 5. 2018
   DÀNH CHO HS XUAN HUY
   ĐỀ SỐ 5. 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử DÀNH CHO HS XUAN HUY

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 5

  • DE MINH HOA 2018
   Toán học 12
   DE MINH HOA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2018

   Xem: 0

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 8
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • Đề hương sơn 2018
   Tin học
   Đề hương sơn 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2018

   Xem: 11

  • Chuyên đề huyện 2018
   Hóa học 9
   Chuyên đề huyện 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 1

  • ĐỀ MINH HỌA 2018
   Hóa học 12
   ĐỀ MINH HỌA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2018

   Xem: 1

  • Đề tổng ôn 2018
   Giải tích 12 Nâng cao
   Đề tổng ôn 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ ÁN 12-2018
   Đề án vị trí việc làm
   ĐỀ ÁN 12-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề án vị trí việc làm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ 201-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 201-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 221- THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 221- THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 10

  • ĐỀ 207-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 207-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 224- THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 224- THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 216-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 216-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 202-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 202-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2018

   Xem: 4

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 8
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 3

  • ĐỀ MINH HỌA 2018
   Hóa học 12
   ĐỀ MINH HỌA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 0

  • DE HUNG YEN 2018
   LOP 9
   DE HUNG YEN 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử LOP 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ SỐ 3. 2018
   DÀNH CHO HS XUAN HUY
   ĐỀ SỐ 3. 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử DÀNH CHO HS XUAN HUY

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 3

  • homc 2018-Senior đề
   Toán học 12
   homc 2018-Senior đề

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2018

   Xem: 0

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 7
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 8
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2018

   Xem: 3

  • Đề HSG 2017-2018
   Toán học 6
   Đề HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 215-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 215-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ MINH HỌA 2018
   Hóa học 12
   ĐỀ MINH HỌA 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ 214-THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 214-THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ 213- THPT 2018
   Sinh học 12
   ĐỀ 213- THPT 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2018

   Xem: 0

  • De chuyen Anh 2018
   Tiếng Anh 9
   De chuyen Anh 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2018

   Xem: 5

  • ĐỀ SỐ 4. 2018
   DÀNH CHO HS XUAN HUY
   ĐỀ SỐ 4. 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử DÀNH CHO HS XUAN HUY

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 4

  • Đề thi Toán 9 HK I 2017-2018
   Toán học 9
   Đề thi Toán 9 HK I 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2018

   Xem: 14

  • đề thi hsg toán 9 yên thành 2017-2018
   Đề thi
   đề thi hsg toán 9 yên thành 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 3

  • DE THI HKII-LQD-CAU GIAY-2018
   Toán học 8
   DE THI HKII-LQD-CAU GIAY-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2018

   Xem: 0

  • TOÁN 9: ĐỀ THI KÌ 1(2017-2018)
   Đề thi khác
   TOÁN 9: ĐỀ THI KÌ 1(2017-2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2017

   Xem: 0

  • TOÁN 7: ĐỀ THI KÌ 1(2017-2018)
   Trung học phổ thông
   TOÁN 7: ĐỀ THI KÌ 1(2017-2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Trung học phổ thông

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2017

   Xem: 1

  • ĐỀ THI HKI LỚP 11 - NĂM HỌC 2017-2018
   Đề thi
   ĐỀ THI HKI LỚP 11 - NĂM HỌC 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2018

   Xem: 2

  • ĐỀ THI HSG TOÁN 6- 2017-2018
   Toán học 6
   ĐỀ THI HSG TOÁN 6- 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY